undersökning – Sida 5 – HRbloggen.se

aktuellt »

15 januari 2020 – 17:34

BEHÅLLA MEDARBETARE. Under 2020 kommer en miljon svenskar att söka sig till en annan arbetsgivare. Det blir allt viktigare att värna om sina befintliga medarbetare och erbjuda dem möjligheter att utvecklas internt.

Läs hela artikeln »
strategisk HR

Employer branding, talent management och andra grepp som bidrar till affärsmålet.

praktisk HR

Arbetsmarknadsfrågor, arbetsrättsliga regler och praktiska tips kring anställning.

arbetsmiljö

Framgångsrika företag jobbar förebyggande med hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.

mångfald

Att arbeta aktivt med jämställdhet & mångfald säkrar attraktivitet och konkurrenskraft.

org & ledarskap

I en sund företagskultur är chefen den som visar vägen, inspirerar, möjliggör och stödjer.

Hem » Artiklar taggade med:

Artiklar taggade med: undersökning

Ny studie: Värderingsstyrda företag är lönsammare

22 januari 2014 – 11:57

FÖRETAGSKULTUR. Värderingsstyrda företag är mer lönsamma och har högre tillväxt. Dessutom upplever de en rad andra förbättringar. Detta visar en ny studie som HRbloggen.se varit med och tagit fram.

I ärlighetens namn

12 december 2013 – 09:19
lognare-korsade-fingrar

FÖRETAGSKULTUR. Ärlighet värderas allt lägre. Vad får det för konsekvenser för handlingar och beslut på arbetsplatsen? Och hur kan vi ändå uppnå en hållbar verksamhet?

Employee referral – högaktuell rekryteringsmetod

4 december 2013 – 10:37

REKRYTERING. Employee referral – referensrekrytering – är en nygammal rekryteringsmetod som är överlägsen när det gäller att snabbt hitta högkvalitativa kandidater som passar in i företagskulturen.

Hur står det till med värderingsarbetet i svenska företag?

20 november 2013 – 09:30
Zemanta Related Posts Thumbnail

FÖRETAGSKULTUR. Organisationer med starka värderingar är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Delta i vår undersökning så får du veta hur ni ligger till jämfört med andra!

Större risk för psykisk ohälsa hos inhyrda

15 november 2013 – 12:50

ARBETSMILJÖ & HÄLSA. Bemanningsanställda drabbas inte bara av fler fysiska arbetsskador än andra grupper. De löper också högre risk att utsättas för psykosocial ohälsa.

Så får du unga talanger att anta chefsrollen

24 september 2013 – 14:24
Zemanta Related Posts Thumbnail

TALENT MANAGEMENT. Ledarförsörjningen blir en allt större utmaning för HR. Rapporten ”Den borttappade generationen” pekar på vikten av att snabbt göra chefsrollen attraktivare för unga ledartalanger. Här är nio initierade tips på vägen!

Utmaningar som stärker arbetsgivarvarumärket

18 september 2013 – 14:00
employer branding trends 2013

EMPLOYER BRANDING. Unga talanger vill jobba för innovativa företag med starka varumärken och utvecklingsmöjligheter. Universums senaste undersökning pekar också på fyra viktiga fokusområden för HR.

Svensk HR på efterkälken i sociala medier

12 september 2013 – 12:01
Zemanta Related Posts Thumbnail

SOCIALA MEDIER. Sverige ligger efter andra europeiska länder när det gäller användningen av sociala medier i HR-arbetet. Detta enligt en ny rapport, som också pekar på att sociala medier hellre används för att kontrollera kandidater än som ett verktyg i rekryteringsarbetet.

Ökad produktivitet via strategisk HR, del 1

21 maj 2013 – 15:54
Produktivitet i Norden / OECD

STRATEGISK HR. Kanske är den låga produktiviteten en av nordisk HR:s största strategiska utmaningar framöver? Vår nya artikelserie ger dig initierade insikter och handfasta råd!

Så matchar du talangerna på nätet år 2013

19 april 2013 – 17:40
tummen upp social medier

EMPLOYER BRANDING & SOCIALA MEDIER. Slaget om talangerna står på nätet. Det gäller att finnas där kandidaterna finns och att anpassa sin kommunikation och rekrytering därefter.

Svenska chefer bäst på beröm

15 januari 2013 – 08:45

LEDARSKAP. Sträck på er chefer! Ni är bäst i Europa på att uppmärksamma och berömma era anställda, visar en ny undersökning.

Chefer saknar stöd för kommunikativt ledarskap

8 januari 2013 – 17:43

ORGANISATION & LEDARSKAP. De flesta chefer förväntas kommunicera företagets mål och värderingar till sina medarbetare. Ändå saknas oftast redskap och stöd i den dagliga verksamheten. Och bara två av tio företag har en strategisk plan för utveckling av kommunikativt ledarskap, visar en studie.

Stark lärandekultur föder framgång

24 september 2012 – 10:57
Anna Jonsson, Ekonomihögskolan Lund

KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Kunskapsöverföring är en central fråga för organisationens konkurrenskraft. Framgångsrika företag bygger en kultur där medarbetare både vill, kan och ges möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och kunnande till andra, menar forskaren Anna Jonsson.

Arbetsmiljöarbetet ger effekt – men mer tid och kunskap behövs

18 september 2012 – 13:45

ARBETSMILJÖ. Idag bedriver de flesta företag och organisationer ett systematiskt arbetsmiljöarbete, visar Prevents arbetsmiljörapport 2012. Men samtidigt saknar många chefer och skyddsombud tid och kunskap för att kunna jobba med dessa frågor på ett bra sätt.

Meny