chefens ansvar – Sida 2 – HRbloggen.se

aktuellt »

15 januari 2020 – 17:34

BEHÅLLA MEDARBETARE. Under 2020 kommer en miljon svenskar att söka sig till en annan arbetsgivare. Det blir allt viktigare att värna om sina befintliga medarbetare och erbjuda dem möjligheter att utvecklas internt.

Läs hela artikeln »
strategisk HR

Employer branding, talent management och andra grepp som bidrar till affärsmålet.

praktisk HR

Arbetsmarknadsfrågor, arbetsrättsliga regler och praktiska tips kring anställning.

arbetsmiljö

Framgångsrika företag jobbar förebyggande med hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.

mångfald

Att arbeta aktivt med jämställdhet & mångfald säkrar attraktivitet och konkurrenskraft.

org & ledarskap

I en sund företagskultur är chefen den som visar vägen, inspirerar, möjliggör och stödjer.

Hem » Artiklar taggade med:

Artiklar taggade med: chefens ansvar

Stress och utmattningssyndrom, del 2

5 december 2014 – 15:31
utmattningssyndrom-man

ARBETSMILJÖ & HÄLSA. Ett utmattningssyndrom kan delas in i fyra faser. Det är värdefullt att känna till både för den som drabbats och för att du som arbetsgivare ska kunna bemöta din medarbetare på bästa sätt.

Stress och utmattningssyndrom, del 1

25 november 2014 – 21:53

ARBETSMILJÖ & HÄLSA. Emma Holmgren drabbades av utmattningssyndrom och skrev en bok om vår tids nya folksjukdom. I en artikelserie här på HRbloggen.se delar hon med sig av både faktakunskap och erfarenheter från sin egen resa.

Så skriver du flexiblare anställningsavtal

1 september 2014 – 15:33

ARBETSRÄTT. Anställningsavtalet är ett juridiskt bindande dokument. Men genom att hänvisa till gällande interna policyer blir avtalet mindre tungt och mera flexibelt, tipsar vår arbetsrättsexpert Jörgen Edlén.

Vem bäddar för förändringar?

21 augusti 2014 – 16:56

ORGANISATIONSFÖRÄNDRING. Moderna organisationer kräver ett förändringsvänligt klimat, där idéer ses och tas tillvara. Men vem ansvarar egentligen för att skapa detta klimat?

Föräldrar förväntas jobba under semestern

2 juli 2014 – 13:15
jobbfri semester

ARBETSMILJÖ & HÄLSA. En av tre föräldrar upplever en förväntan från sin arbetsgivare att vara tillgänglig under sommarledigheten. Något som även går ut över barnen, menar UNICEF Sverige.

Vem hjälper du att tro på?

30 juni 2014 – 15:39
lakare-samtal

LEDARSKAP. Som chef har du ett juridiskt rehabiliteringsansvar. Men du är också en medmänniska. Så hur väljer du att hantera en medarbetares missbruk?

Stoppa informationslavinen!

11 april 2014 – 11:51
informationslavin-300px

ORGANISATION & LEDARSKAP. Dagens överflöd av information kräver att du som chef tar ansvar för vad och hur mycket du delger dina medarbetare via mejl. Genom att renodla informationen åt dem, undviker du att snöbollen blir en lavin.

Får din personal rätt rehabilitering?

28 mars 2014 – 12:51

REHABILITERING. Vi måste våga ifrågasätta rehabiliteringen när en medarbetare är sjukskriven längre än förväntat. Det menar vår nya bloggare Linnéa Karlsson, som också poängterar vikten av en hållbar återgång i arbete.

Det som inte sägs pratas om ändå!

9 december 2013 – 14:52
http://hrbloggen.se/wp-content/uploads/2013/12/skvaller-rykten.jpg

ORGANISATIONSFÖRÄNDRING. Det kan aldrig bli för mycket information i samband med organisationsförändring – även när inget nytt finns att säga. Det är en viktig del av processen, menar Affi Kölevik.

Större risk för psykisk ohälsa hos inhyrda

15 november 2013 – 12:50

ARBETSMILJÖ & HÄLSA. Bemanningsanställda drabbas inte bara av fler fysiska arbetsskador än andra grupper. De löper också högre risk att utsättas för psykosocial ohälsa.

Att angripa missbruk i arbetslivet

7 oktober 2013 – 15:21
alkoholism - missbruk

LEDARSKAP & HÄLSA. Bland en chefs svåraste uppgifter är att ta tag i en medarbetares missbruksproblem. Verksamhetschef Affi Kölevik berättar om ett angreppssätt som underlättar.

Vad krävs för ett bra lönesamtal?

22 april 2013 – 08:44
lön - belöning

ORGANISATION & LEDARSKAP. Till skillnad från många andra chefer ser vår bloggare Affi Kölevik fram emot de årliga lönesamtalen med sina medarbetare. Vilka är då förutsättningarna för en bra löneprocess?

Kvartsamtal i arbetslivet

21 januari 2013 – 11:52
utvecklingssamtal - kvartsamtal

ORGANISATION & LEDARSKAP.  Det kan kännas långt mellan utvecklingssamtalen i tider när tät feedback och agila metoder efterfrågas alltmer. Verksamhetschef Affi Kölevik testade kvartsamtal och fick tid att verkligen se varje medarbetare.

Chefer saknar stöd för kommunikativt ledarskap

8 januari 2013 – 17:43

ORGANISATION & LEDARSKAP. De flesta chefer förväntas kommunicera företagets mål och värderingar till sina medarbetare. Ändå saknas oftast redskap och stöd i den dagliga verksamheten. Och bara två av tio företag har en strategisk plan för utveckling av kommunikativt ledarskap, visar en studie.

Meny