Workshop: Boosta gruppen!

Workshop: Boosta gruppen!

Vad föredrar du, att din kollega kommer med ett klagomål eller framför ett önskemål?
Vår workshop ”Boosta gruppen!” ger insikter i hur vi påverkar varandra på arbetsplatsen. Vi ser till gruppmedlemmarnas olikheter som styrkor – snarare än irritationsmoment. Gemensamma spelregler för framtida arbete tas fram med hjälp av vår erfarne processledare Christin Berg.
Tänk dig att bilden ovan föreställer en arbetsgrupp på din arbetsplats. Om nummer två från höger, andra raden, är missnöjd och/eller irriterad, hur påverkas medarbetarna runt omkring? Han kanske inte ens känner sig irriterad, det kanske är personen bredvid som uppfattat situationen så.
Och tänk nu tvärtom, om vi tillsammans skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö, och alla tar ansvar för och bidrar till goda relationer på jobbet, vilka vinster medför det – för individ, grupp och organisation?

Workshop för kunskap, reflektion och handling

Under vår workshop får era medarbetare nya insikter i vikten av att ta ansvar för en god arbetsmiljö och vad det kan innebära rent praktiskt. Vi minskar risk för konflikter och skapar tillsammans förutsättningar för goda samarbeten. Medarbetarna får, styrd av van processledare, ta fram gemensamma spelregler för gruppen. Workshop avslutas med en summering samt konkretisering av hur alla, på individ- och gruppnivå, ska bidra till att hålla de nya spelreglerna.

Förslag på innehåll

  • Arbetsglädje och god arbetsmiljö – hur skapa och vems ansvar?
  • Olika beteendetyper, deras utvecklingspotential och styrkor
  • KASAM, hur göra för att öka känsla av sammanhang i gruppen?
  • Kommunikation, tolkning och feedback
  • Problem kontra möjlighetsfokus, med betoning på den senare
  • Att välja förhållningssätt och var vi lägger vår energi
  • Organisationens värdeord, vad innebär de för gruppen internt?

Upplägg anpassas efter önskemål.

Kontakta oss för bokning eller mer information!

Christin Berg är processledare och utbildare inom område strategiskt hälsoarbete och kommunikation. Med utgångspunkten ”mår du bra kan du också prestera bra” skapar Christin förutsättningar för mer effektiv personal. Hon har tillsammans med kunder uppnått konkreta resultat i form av exempelvis sänkt sjukfrånvaro och ökat nöjd medarbetar-index, NMI.

Meny