Sund arbetsplatskultur – HRbloggen.se

Sund kultur motverkar kränkningar

Sund arbetsplatskultur
– så motverkar vi trakasserier & mobbning

HELDAGSSEMINARIUM | 19 MARS 2018 | STOCKHOLM – FULLBOKAT!

Vill vi vara en modern och attraktiv arbetsplats – fri från alla slags kränkande beteenden – gäller det inte bara att följa lagens riktmärken. Vi måste också jobba proaktivt med etik, värdegrund och jämlikhet!

#MeToo-rörelsen blev en rejäl ögonöppnare för att det förekommer sexistiska maktstrukturer och trakasserier på våra svenska arbetsplatser. Vi ser också att mobbning är en bidragande orsak till den lavinartat ökande psykosociala ohälsan.

Det räcker uppenbarligen inte med en tydlig lagstiftning på området, att vi ligger i framkant inom jämställdhet eller att vi har policyer med uttalad nolltolerans mot kränkningar!

Vi har därför samlat några av Sveriges bästa experter inom kränkande särbehandling, värdegrund, diskriminering och jämställdhet till en heldag om hur vi motverkar kränkningar på jobbet. Under dagen går vi inte bara igenom viktig lagstiftning och hur arbetsgivare rent praktiskt bör hantera frågor om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Vi visar också på vikten av ett proaktivt arbete kring etik, värderingar och inkludering – för att på riktigt uppnå en sund, modern och attraktiv arbetsplatskultur!

Varmt välkommen till ett seminarium för både chefer och HR – med sikte på att göra skillnad!

Målgrupp och syfte

Seminariet riktar sig både till dig som jobbar med HR eller arbetsmiljöfrågor och till alla nivåer av chefer med personalansvar (VD, verksamhetschef, linjechef etc).

Som alltid, har vi ett stort fokus på HUR:et. Vi vill ge såväl arbetsrättsliga kunskaper som konkreta verktyg för att utreda och förebygga. Samt inspiration att tänka nytt och bli en modernare och mer inkluderande arbetsplats med en sund värderingskultur.

Bland hittills anmälda deltagare: Scania Industrial Maintenance, Regeringskansliet, Infranord, Norstedts förlagsgrupp, Previa, BillerudKorsnäs, Vattenfall, Clas Ohlson, Mynewsdesk, Ledarna, S:t Eriks Ögonsjukhus, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Comet Consular Services, PiteEnergi, Jönköping University, SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet, Bengt Dahlgren, Sherwin Williams Sweden, Sollentuna Energi & Miljö, K2 Search, Västerås stad, Avesta kommun och Högskolan Dalarna.

Sagt om våra seminarier:

”Tack för att ni delar med er så mycket av kunskap och energi. Gillar att ni alltid ligger i framkant och är tidiga med kurser i dessa ämnen.”
Lena Larsson, TRR Trygghetsrådet

”Jag tycker ni har lyckats bra med mixen teori/praktiska exempel, case. Mycket hög klass på alla föreläsare och de lyckades engagera oss deltagare. Fantastiskt mysig miljö och gott att äta samt dricka. Grattis och keep up the good work :)”
Christine Wäyrynen, personalspecialist hos SiS

Program och föreläsare

» En stark värdegrund borgar för en sund kultur
MIA HULTMAN, värderingscoach & change management-konsult på IdentitetsAkademin

Mia Hultman

Värderingsexpert Mia Hultman sätter strålkastaren på värderingarnas betydelse för en stark kultur med tydliga ramar och sunda relationer. Värderingar skapar trygghet genom att ge varje medarbetare möjlighet att anpassa sitt agerande till varje enskild situation.

Ur Mias föreläsning:

  • Värderingskultur. Hur formar vi tillsammans en icke-sexistisk kultur med sunda värderingar och nolltolerans för kränkningar? En stark värderingskultur säkerställer att lagar och regler följs av alla!
  • Ansvar. Om alla ska kunna ta sitt ansvar för en ärlig och sund relation krävs tydlighet och medvetenhet. Ett friskt medarbetarskap och ett lika friskt ledarskap lever starka sida vid sida! Då blir svaren enklare på frågor som: ”Vad har jag som medarbetare för eget ansvar att säga ifrån när någon kränker mig?”
  • Medarbetarskap. Värderingskulturen måste vara kristallklar för att alla ska kunna bidra och agera när någon kliver utanför den överenskomna kulturen.

Mia Hultman är en av Sveriges ledande värderingsexperter och har arbetat med kommunikation, värdegrund och förändringsprocesser i över 25 år. Hon är också författare till ett flertal böcker på området, liksom en mycket uppskattad skribent här på HR-bloggen. Några av Mias alla uppdragsgivare är TT, HSB, Björn Borg, Statoil, Scandic-Hilton, SATS, Stockholms Stad, Systembolaget, Adidas och SJ.

» Trakasserier på jobbet – vad säger lagen?
PATRIK EDGREN, jämlikhetsstrateg på Equal Relations

Patrik EdgrenPatriks föreläsning fokuserar på arbetsgivarens ansvar att förebygga och åtgärda alla former av trakasserier och diskriminering. Konkreta tips och verktyg utlovas!

  • Under vilka slags förhållanden finns det särskilda risker för kränkningar i en organisation? Hur kommer det sig att människor diskriminerar varandra?
  • Vad är skillnaden mellan sexuella trakasserier och andra trakasserier? Vad innebär diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder? Kort genomgång av begrepp och relevant lagstiftning.
  • Vad innebär inkluderande medarbetarskap och ledarskap? Hur kan det praktiseras?
  • Hur ska jag som chef agera när det väl händer? Vilka åtgärder är viktigast att vidta på kort sikt?
  • Hur kan vi undersöka medarbetarnas situation i organisationen? Vilka åtgärder bidrar på lång sikt till en jämlik och icke-sexistisk kultur?

Som en av Sveriges mest erfarna jämställdhetsexperter har Patrik Edgren stora kunskaper om lagstiftning och forskning kring trakasserier, diskriminering och inkludering. Patrik har bland annat arbetat som jämställdhets- och arbetsmiljöexpert för Lärarförbundet samt under elva år coachat många organisationer i deras arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor för JämO:s och DO:s räkning.

» Förebygga, hantera och utreda kränkande särbehandling
RICHARD MÅRTENSSON, seniorkonsult på Human & Heart HR

Richard Mårtensson - Human & HeartMobbning kan vara Sveriges dödligaste arbetsmiljöproblem. Varje år beräknas 100 – 300 människor ta sina liv till följd av arbetsplatsmobbning. Av samma orsak är ungefär 10 000 människor långtidssjukskrivna.

Hur kan man som arbetsgivare på bästa sätt motverka och utreda mobbning och annan kränkande särbehandling? Richards föreläsning tar utgångspunkt i frågor som rättvisekultur, etiskt ledarskap, förebyggande arbetsmiljöåtgärder och hur man rättssäkert och trovärdighet utreder avvikelser i arbetsmiljön.

  • Det krävs först och främst ett förebyggande arbete kring den psykosociala arbetsmiljön. Man behöver skapa en rättvisekultur och forma förutsättningar för ett sunt ledarskap.
  • Men det mest väsentliga handlar om att vi måste ha trovärdiga och rättssäkra sätt att utreda mobbning. Här ser Richard den norska metoden ”faktaundersökelse” som en nyckel till framgång.

Richard Mårtensson har under många år arbetat som HR-chef i stora organisationer. Han har lång erfarenhet av kvalificerade utredningar inom kränkande särbehandling – något han bland annat uppmärksammats för i SVT:s teveserie om arbetsplatsmobbning ”Morgans Mission”. Richard certifierades nyligen i den norska utredningsmetoden ”faktaundersökelse” och skriver för närvarande på en svensk bok i ämnet tillsammans med Stefan Blomberg. Richard är också en uppskattad skribent här på HR-bloggen.

» Gender Diversity Management som affärsstrategi
MALIN GUSTAVSSON, fil.mag, pol.kand, jämställdhets- & likabehandlingsexpert och VD för Ekvalita

Malin Gustavsson – EkvalitaVad är Gender Diversity Management? Och hur kan det vara nyckeln till att vara en attraktiv arbetsgivare och en aktör som tar sitt samhällsansvar såväl som ser möjligheter bortom normativa föreställningar?

Malin bjuder på en stark föreläsning som skapar motivation och metoder för att använda GDM som för att arbeta med jämställdhet och mångfald som en strategisk affärsmöjlighet. Vi lär oss att se hur kunskapen om mänskliga rättigheter kan stärka vårt varumärke, men också skapa nya affärsmöjligheter och chansen att vara en modern och attraktiv arbetsgivare som tar tillvara på kompetens och samhällsansvar.

Malin Gustavsson har en magisterexamen i genusvetenskap och närmare 15 års erfarenhet av att stötta organisationer, myndigheter och företag i deras jämställdhets- och likabehandlingsarbeten – i såväl Finland som Sverige och hela Europa. Hennes styrka är kombinationen av teoretisk och praktisk förankring och hon är ofta anlitad av media som expert. Malin har även utvecklat flera metoder och verktyg för att främja jämställdhet och likabehandling i organisationer, senast en handbok för arbete mot sexuella trakasserier riktat till företag.

» Transinklusivt jämlikhetsarbete
LUKAS ROMSON, equality consultant på Rätt OLika

Lukas RomsonAldrig reflekterat över transpersoner, trakasserier och aktiva åtgärder – trots att diskrimineringslagen kräver det sedan förra årsskiftet?

Ofta fokuserar det främjande och förebyggande arbetet mot trakasserier på diskrimineringsgrunderna kön och etnisk tillhörighet. Men även andra grupper kan vara minst lika utsatta, däribland transpersoner.

I en extrainsatt programpunkt går Lukas kort igenom hur trakasserier mot transpersoner kan ta sig uttryck, med avstamp i härskarteknikerna. Han delar också med sig av en del snabba tips om hur ni får in transperspektivet i det förebyggande och främjande arbetet mot trakasserier.

Lukas Romson har juristutbildning, har arbetat normkritiskt med personalutbildningar i nio år och har engagerat sig ideellt i transfrågor i nitton år. Just nu skriver han på en bok om transinklusivt likabehandlingsarbete i arbetslivet. Lukas har även bidragit med ett par uppskattade artiklar här på HR-bloggen.

» Arbetsmiljö – inte bara ett lagkrav!
ANNIKA AHNLUND, grundare & redaktör för HRbloggen.se

Annika AhnlundHR-bloggens Annika Ahnlund belyser arbetsmiljöns betydelse för varumärket och förmågan att attrahera och behålla talanger.

En sann talangmagnet? Om man inte lever som man lär tar både konsument- och arbetsgivarvarumärke snabbt stryk genom transparensen i dagens mediakanaler. Det gäller också att förstå att medarbetare idag väljer arbetsgivare efter hur kulturen matchar de egna värderingarna.

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Kort genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och hur cheferna i praktiken bör jobba med sina arbetsmiljöuppgifter för att upptäcka och åtgärda avvikelser på ett tidigt stadium.

Annika Ahnlund driver sedan 2009 HRbloggen.se och syns ofta som HR-expert i media. I botten är hon både beteendevetare och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen. Hennes egna specialistområden handlar framför allt om arbetsmiljö och employer branding. Annika har under de senaste 10 åren hållit många interna arbetsmiljöutbildningar och föreläser regelbundet om employer branding.

Tid
Måndagen 19 mars 2018 klockan 9.00 – 16.00. Registrering och frukost från kl 8.30.

Plats
Helio Hornstull (f.d. Summit Skofabriken), Hornsbruksgatan 23, Södermalm, Stockholm. Precis intill T-bana Hornstull och ett stenkast från Högalidsgaraget. Hitta hit >>

Pris
4.800 kr exkl moms. I priset ingår kursdokumentation och lyxig förtäring under hela dagen (frukost, lunch, för- och eftermiddagsfika samt frukt/godis).
ERBJUDANDE! Gå fyra från samma organisation, betala för tre.

Anmälningsvillkor
Faktura 30 dagar. Fri avbokning fram till 40 dagar innan seminariet, därefter ingen återbetalning av kursavgiften (ej heller vid sjukdom eller VAB). Din plats kan dock överlåtas på en kollega eller vän. Vi förbehåller oss rätten att justera programmet, byta lokal eller ställa in eventet. Vi står inte för eventuella kostnader utöver kursavgiften i samband med inställd utbildning.

Mer info?
Kontakta Annika Ahnlund på telefon 0708-12 99 01 eller mejl annika@hrbloggen.se.

ANMÄL DIG HÄR »

Vi kan även erbjuda delar av detta seminarium som en halvdags internutbildning på både svenska och engelska. Kontakta oss för mer information!

Fler röster om våra seminarier

”Fick massor av nya idéer och massor av energi. Alla föreläsare var mycket inspirerande.”

”Har aldrig tidigare upplevt ett seminarium som var så klockrent rätt ’i tiden’ för mig. Ni pratade om precis det jag behövde och inget annat som det kan vara vid sådana här tillfällen.”

Seminariet äger rum i mysiga Helio Hornstulls (f.d. Summit Skofabrikens) läckert designade lokaler, precis vid Hornstulls tunnelbana.

skofabriken-curie

skofabriken-svart

skofabriken-lounge

Meny