Hälsoarbete – internutbildningar och inspirationsföreläsningar

Hälsoarbete - interna utbildningar och inspirationsföreläsningar
Vad skapar en hälsosam arbetsplats där personalen kan, vill och har kraft att prestera? Som ser till att värdefulla medarbetare mår bra och trivs i organisationen? Vi kan bistå med kunskap och inspiration i hälsoarbetet!

Ett hälsofrämjande ledarskap är centralt för en välmående organisation. Sedan behövs inspiratörer, som förankrar hälsoarbetet, kommunicerar och inspirerar sina medarbetare. Och inspirationsföreläsningar, som sår frön till work-life balance och positiva livsstilsförändringar hos medarbetarna.

Genom att öka kunskapsnivån och påvisa personliga vinster inspireras varje individ till aktivt sunda livsstilsval för att utveckla och bibehålla en god hälsa. Något som får goda effekter både på arbetet och privat!

Här följer några förslag på innehåll för internutbildningar och inspirationsföreläsningar, på plats hos er. Upplägget anpassas efter era önskemål och behov – allt från en timmas föreläsning till heldagsutbildningar. Vi erbjuder även konsulttjänster inom bland annat strategiskt hälsoarbete och arbetsmiljö.

Kontakta oss – eller bli kontaktad – för att veta mer »

1. Hälsofrämjande ledarskap
 • Hälsa som framgångsmedel
 • Skapa förutsättningar för hälsa
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Vinster med hälsoarbete
 • Hälsa och livsstil
 • Hälsa och arbetskapacitet
2. Work-life balance
 • Stress/anspänning
 • Energigivare och energitagare
 • Vikten av återhämtning
 • Förhållningssätt
3. Hälsoinspiratörsutbildning
 • Vinster med hälsoarbete
 • Vad skapar hälsa?
 • Hälsa och livsstil
 • Förändringsarbete och motivation
 • Hälsoarbete som strategi och framgångsmedel
 • Rollen som hälsoinspiratör
4. Må och ha det bra på jobbet – friskfaktorer och arbetsglädje
 • Mina friskfaktorer
 • Vi är varandras arbetsmiljö
 • Vikten av det sociala klimatet på arbetet
 • Sociala relationer kopplat till hälsa
5. Om ”Just do it” inte fungerar… – motivation till motion
 • Vinster med motion
 • Kondition och arbetskapacitet
 • Motion/fysisk aktivitet/träning
 • Puls och träning
6. Möjlighetsfokuserad kommunikation
 • Möjlighetsfokus
 • Feedback
 • Aktivt lyssnande
 • Motiverande samtal
 • Olika kommunikationstyper
7. Workshop: Boosta gruppen!

Vår workshop ”Boosta gruppen!” ger insikter i hur vi påverkar varandra på arbetsplatsen. Vi ser till gruppmedlemmarnas olikheter som styrkor – snarare än irritationsmoment. Gemensamma spelregler för framtida arbete tas fram med hjälp av vår erfarne processledare Christin Berg. Läs mer »

För mer information, kontakta oss – eller bli kontaktad »

Meny