Våra partners

Läs gärna mer om våra utvalda samarbetspartners och vad de erbjuder HR. Tack vare deras stöd kan vi fortsätta bjuda er på gratis läsning inom HR och ledarskap.

Intresserad av att samarbeta med HR-bloggen och synas här? Läs mer under Annonsera eller mejla oss så kontaktar vi dig.

Please pay a little attention to our selected partners and their offers. Thanks to their support, we are able to continue offering free articles within HR and leadership. Interested in sponsoring our blog and getting promoted here? Send us an e-mail and we will contact you.


Tholin och Larsson - logo

Tholin & Larsson | Simployer

Vi gör det enkelt att vara en god arbetsgivare. Våra modulbaserade digitala HR-lösningar är speciellt utformade för att effektivisera interna rutiner och processer mellan medarbetare, chefer och HR. Allt för att ge verksamheter stöd i ledarskapet och optimala villkor för utveckling.

I mer än 40 år har vi servat yrkespersoner inom HR, lön, skatt och moms. Vi erbjuder tjänster som håller våra kunder uppdaterade inom skatt, moms, lön och HR. Genom åren har vi utbildat hundratusentals yrkespersoner runt om i landet.

Låt oss berätta mer »
Eller besök vår hemsida »


Vi utmanar den traditionella rekryteringsbranschen

HOME of Recruitment är ett konsult- och utbildningsföretag med visionen att öka kvalitén i rekryteringsarbetet genom att stötta företagen in-house. Träffsäkra rekryteringar ger lönsammare företag, minskar diskrimineringen och ökar mångfalden på arbetsmarknaden.

Vi är ett hem för experter inom rekrytering. För företag som vill bli bättre på att rekrytera, för marknadens vassaste rekryterare samt för andra intressenter inom kompetensförsörjning.

Välkommen hem till oss »

Recruit, train and manage your human capital across the organisation

Cornerstone Ondemand (NASDAQ: CSOD) is a global leader in cloud-based learning and human capital management software. The company is pioneering solutions to help organizations realize the potential of the modern workforce. From recruitment, onboarding, training and collaboration, to performance management, compensation, succession planning, people administration and analytics, Cornerstone is designed to enable a lifetime of learning and development that is fundamental to the growth of employees and organizations.

Based in Santa Monica, California, the company’s solutions are used by more than 2,900 clients worldwide, spanning nearly 30 million users across 191 countries and 42 languages.

To learn more about Cornerstone, visit us on Twitter, Facebook and our blog.

Aditro logo
Love work, not admin

Vi på Aditro finns till för att stötta dig och ditt företag i era löne- och HR-processer. Våra mer än 800 medarbetare hjälper dagligen tusentals företag i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Estland att skapa en enklare jobbvardag. Vi har mer än 50 års samlad nordisk erfarenhet. Med en ständig nyfikenhet att hitta nya digitaliserade och automatiserade processer vill vi förbättra det administrativa arbetet för människorna i våra kundföretag. Läs mer på www.aditro.se

Hör gärna av dig till salj@aditro.com om du vill veta mer om våra tjänster inom cloud eller outsourcing och om hur vi kan bidra till att göra ditt HR- och lönearbete smartare.

Kompromisslös ergonomi för arbetsplatsen

Optapad Nordic är ett företag med visionen att anpassa arbetsplatserna för människorna och inte tvärtom. Genom ergonomiska produkter med ny teknik, unik design och användarvänliga funktioner vill vi bidra till att skapa hållbara människor.

Vi har över 20 års erfarenhet av att serva den svenska marknaden med ergonomiska produkter av hög kvalitet.

  • Optapad Original är en ergonomisk mus som med sin centrerade placering och touchplatta förebygger och avhjälper spänningar, smärta och värk i axlar, nacke och skuldror. Tack vare optisk teknik kan du använda rörelser som du känner igen från telefoner och surfplattor.
  • Optapad Keyboard är ett modernt och snyggt tangentbord med svarta tangenter som är tysta och har en mjuk och dämpad känsla i nedslaget. Passar utmärkt till Optapad Original.

Läs mer om oss och våra produkter på optapad.com. Du kan också höra av dig direkt till Anna Carnemark på 08-730 03 30 eller aca@optapad.com.

Sodexo Benefits & Rewards Services Sweden

Vi bidrar till ökat välmående i Sverige!

Hela idén med Sodexos verksamhet inom Benefits & Rewards Services är att bidra till ökat välmående på arbetsplatsen. Med fokus på Human Capital Management, erbjuder vi tillsammans med välrenommerade partners evidensbaserade lösningar mot såväl företag som slutanvändare.

Vårt nyutvecklade analysverktyg BeGreat ger dig mätbarhet och tydliga riktlinjer för hur du kan förbättra din arbetsplats – på riktigt! På ett enkelt sätt kopplar verktyget ihop personalens välmående med bolagets framgångar genom deskriptiv och prediktiv analys. Det handlar i princip om att mäta personalens välmående – i relation till effektivitet, service, omsättning, sjukfrånvaro, negativ stress och utbrändhet. Alla frågor är noggrant validerade och grundade i 15 års forskning och ett 20-tal forskningsstudier runt om i världen.

Läs mer om Sodexo Benefits & Rewards Services Sweden eller kontakta vår Business Development Director Allireza Ghahremani.

Great place to work - logo

Ger ett mått på er arbetsplatskvalitet
och möjlighet att synas på listan över ”Sveriges Bästa Arbetsplatser”

Great place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Vi har mer än 20 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats och vad som gör den till en av de allra bästa.

I vårt arbete utvärderar vi organisationer för att ge dem ett mått på sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare. Vi erbjuder utvärderings-, analys- och utvecklingstjänster som hjälper er att förstå hur förtroendet i organisationen ger en mätbar effekt på medarbetarengagemang, produktivitet och finansiella resultat.

Årligen delar vi ut kvalitetsutmärkelsen ”Sveriges Bästa Arbetsplatser ” som baseras på organisationens resultat i vår medarbetarundersökning Trust Index© och vår kulturprofil Culture Audit©.

Kontakta Tove Griffin för mer information.
Telefon: 08-56200483. E-post: tove.griffin@greatplacetowork.com

questback-logo

Så mycket mer än en medarbetarundersökning.

Dagens snabbrörliga affärsklimat kräver insikter i realtid för att man ska vara framgångsrik. De klassiska medarbetarundersökningarna som utförs vart eller vartannat år har spelat ut sin roll. De är långsamma, dyra och begränsade. Nutidens medarbetare vill ha kontinuitet, interaktivitet och transparens. Genom att arbeta löpande med feedback kan ni identifiera förbättringsområden i tid, och se till att medarbetarna är och förblir engagerade

Questbacks feedbackplattform hjälper dig med alla typer av datainsamlingar (från utbildningsutvärdering till kontinuerlig feedback och regelbundna pulsundersökningar) och integrerar informationen och gör den tillgänglig i verksamheten i lättöverskådliga dashboards som uppdateras i realtid. Du får tidigt insikt i problem som påverkar företagets resultat och kan snabbt vidta åtgärder.

Vill du veta mer? I Questbacks blogg publicerar vi löpande artiklar relaterade till medarbetarengagemang och på vår hemsida finns mer information om våra tjänster. Där kan du också boka en demo av tjänsten. Eller kontakta oss på 08-440 88 00, info@questback.se

TACK till tidigare sponsorer / THANKS to past sponsors

HR Manager, Vakanta, MOBLRN, PeopleProvide, Wise Professionals, Sweden HR group, Workday, Effectory International, Victus Effect, TalentSoft, Netcompetence, Max Matthiessen, Hogia PA-system, Jobinside.se

Meny