Områdeschef HR till Eskilstuna kommun – HRbloggen.se

Detta jobb går inte längre att söka. Du hittar aktuella tjänster under fliken Lediga HR-jobb »

Eskilstuna kommun söker affärsmässig områdeschef inom HR

Klappar ditt hjärta för HR, kundrelationer och ledarskap? Vill du jobba i en organisation där HR-frågorna har hög status? Vi erbjuder en rolig och ansvarsfull roll för dig som är van att tänka service och goda affärer – och som kan HR.


Eskilstuna kommun - logo
Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Arbetsplatsbeskrivning
Konsult och uppdrag är Eskilstuna kommuns serviceorganisation. Vi skapar värde för verksamheterna i kommunkoncernen genom att erbjuda effektiva och tydliga tjänster. Vårt mål är att våra kunder betraktar Konsult och uppdrag som en kompetent, modern och affärsmässig partner.

Konsult och uppdrag växer och utökar nu med en områdeschef som ska ha det samlade ansvaret för förvaltningens fyra enheter som arbetar med inriktning HR. Dessa enheter är löneservice, rekryteringsenheten, kommunhälsan och HR-enheten som erbjuder olika HR-tjänster till kommunens förvaltningar och bolag.

Arbetsbeskrivning
Klappar ditt hjärta för HR, kundrelationer och ledarskap? Vill du jobba i en organisation där HR-frågorna har hög status? Vi erbjuder en rolig och ansvarsfull roll för dig som är van att tänka service och goda affärer och som kan HR-frågor.

I den här rollen har du övergripande, strategiskt ansvar för leveransen av de HR-tjänster som förvaltningen erbjuder kommunkoncernen. Vi förväntar oss att du starkt bidrar till affärsmässigheten inom Konsult och uppdrag i allmänhet och inom HR-området i synnerhet. Du ska tillsammans med dina enhetschefer vidareutveckla förvaltningens HR-tjänster så att det politiska uppdraget och kundförvaltningarnas förväntningar och behov uppnås. Du bygger ett partnerskap med nyckelpersoner inom kommunledningskontoret och utvecklar en god och strategisk kunddialog med alla förvaltningar och bolag som nyttjar områdets tjänster.

Du driver kvalitetsförbättringar och arbetar strategiskt med områdets kompetensförsörjning och systematiskt med arbetsmiljöfrågorna. Tillsammans med dina enhetschefer säkerställer du att kapaciteten hos områdets medarbetare tillvaratas och du arbetar för att samordningsvinster kan göras. Du verkar för en verksamhet som är jämställdhetsintegrerad och där interkulturell kompetens kopplat till HR-frågorna tillvaratas.

Du har budget-, verksamhets-, och personalansvar och ansvarar för planering och utveckling av förvaltningens HR-tjänster. Du leder dina underställda chefer och fungerar som stöd och bollplank för dem i sina roller. Du medverkar i olika samarbeten och svarar för omvärldbevakning inom ditt verksamhetsområde.

Förvaltningschefen är din närmaste chef och du bidrar aktivt i förvaltningsledningens arbete – dels genom att företräda ditt område men även genom att stödja och bidra till de andra områdenas frågor. Även andra utvecklings- och kvalitetsfrågor, vid sidan av HR, kommer att fördelas inom förvaltningsledningen utifrån intresse och fallenhet. Som ny chef hos oss erbjuder vi dig en erfaren mentor och du ingår i kommunens gedigna chefsintroduktionsprogram.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning (gärna examen) med lämplig inriktning, som exempelvis HR, ekonomi, organisation, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap. Även du som saknar sådan akademisk utbildning kan vara aktuell om du har lång dokumenterad erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom HR-området.

Vi vill att du har goda kunskaper om dagens HR-frågor förvärvade genom minst tre års erfarenhet. Du behöver också ha erfarenhet från affärsmässig verksamhet och några års erfarenhet av att arbeta som chef i direkt ledarskap med ansvar för personal, budget, verksamhetsutveckling och arbetsmiljö. Om du dessutom har erfarenhet av att vara chef över chefer och har lett strategiskt via andra så ser vi det som meriterande.

Du kommer att ha god nytta av om du har kunskap om och förståelse för politiker-/tjänstemannaprocessen och erfarenhet av arbete i en politiskt styrd verksamhet. Vi förväntar oss att du talar och skriver god svenska och är van att använda moderna IT-verktyg i ditt vardagsarbete.

Vi söker en ledare som är skicklig på att hantera kundrelationer, finansieringsmodeller och affärer. Eftersom dina uppgifter innebär många olika kontakter är din vilja att samarbeta och din förmåga att kommunicera på olika nivåer avgörande för hur väl du lyckas i uppdraget. Du kan arbeta både långsiktigt och uthålligt. Du är trygg i dig själv och din yrkesroll. Du trivs med att coacha och utmana dina underordnade chefer till att utveckla och utvecklas. Även samarbetsförmåga och helhetssyn är nödvändiga egenskaper, eftersom du tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp har ett gemensamt ansvar för ditt områdes och förvaltningens måluppfyllelse.

Välkommen med din ansökan!

Anställningens omfattning
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast, enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansök senast: 2017-12-19. Referensnummer: 4149
Välkommen med din digitala ansökan via länken nederst!

Kontaktperson
Therese Laidna, Rekryteringskonsult
016-710 25 09

Övrigt
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Vill du veta var vi finns? Se arbetsplatsen på karta här »

ANSÖK HÄR »
Meny