HR-strateg till Eskilstuna kommun – HRbloggen.se

Detta jobb går inte längre att söka. Du hittar aktuella tjänster under fliken Lediga HR-jobb »

Kommunstrateg HR till Eskilstuna kommun

Är du redo för nästa kliv i karriären? Som vår kommunstrateg HR arbetar du med långsiktiga frågor som innebär utvecklingsarbete och förändringsledning. Du blir också en viktig brygga mellan HR, chefer, HR-chefer, ekonomi, kvalitet, IT och kommunikation.

Kommunstrateg i Eskilstuna
Eskilstuna kommun - logo
Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi har under många år bedrivit ett målmedvetet och brett jämställdhetsarbete och är stolta över att ha tilldelats Svenska jämställdhetspriset. Vi är också en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 9 000 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap och Modigt ledarskap.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Om arbetsplatsen
Kommunledningskontoret (KLK) ansvarar för att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla Eskilstuna och att leda och samordna kommunens verksamhet. Kompetensförsörjningen är en av kommunens viktigaste utmaningar.

KLK HR har ett övergripande strategiskt ansvar för kommunkoncernens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare, att bidra till goda hållbara möten mellan medarbetare, invånare, kunder, brukare och näringsliv och att sträva mot vår vision Vi gör Eskilstuna- tillsammans.

Vi är ett engagerat team med tre kommunstrateger och en förhandlingschef som leds av HR-direktören. Vi har tydligt verksamhetsfokus och ger förutsättningar för våra kollegor så att de i sitt samhällsviktiga uppdrag kan skapa värde för kommunens invånare. Teamet präglas av ett starkt engagemang, bred kompetens och en vilja att kontinuerligt utveckla arbetsformerna. Vår arbetsplats är i Stadshuset som ligger centralt i Eskilstuna, nära tågstationen.

Nu söker vi en ny kollega som vill arbeta som Kommunstrateg HR.

Om du är redo att ta nästa kliv i karriären och bli del av en utvecklingsinriktad kommun och vårt team, läs vidare om vad den här spännande tjänsten innehåller!

Arbetsuppgifter
Som kommunstrateg HR erbjuder vi en utvecklande och stimulerande roll med stort eget ansvar. KLK HR arbetar med alla typer av arbetsgivar- och medarbetarfrågor såsom kompetensförsörjning, rekrytering, medarbetar- och ledarutveckling, löner, arbetsmiljö och hälsa, likabehandling och jämställdhet, rehabilitering och fackliga relationer. Ditt huvudsakliga ansvarsområde kommer att vara arbetsmiljö. I samarbete med dina kollegor ingår också arbete med alla delar inom vårt uppdrag då dessa hänger samman. Ditt engagemang, din personlighet och din kompetens är viktig för vår fortsatta utveckling.

Rollen innebär att du arbetar med långsiktiga frågor som innebär utvecklingsarbete och förändringsledning. Du arbetar med att identifiera behov, planera, förankra, driva och följa upp för att säkerställa ett proaktivt, värdeskapande och faktabaserat HR-stöd till verksamheten och koncernledningen. Grunden i vårt uppdrag är att omsätta de politiska uppdragen och koncernledningens viljeriktningar till verksamhetsnära insatser. Det ställer krav på förmågan att prioritera och samverka. Du är en självständig delprocessägare och beställare och en viktig brygga mellan HR, chefer, HR-chefer, ekonomi, kvalitet, IT och kommunikation.

I rollen ingår även att omvärldsbevaka, leda grupper och att företräda kommunen i olika typer av nätverk.

Kvalifikationer
Vi söker en erfaren strateg med adekvat akademisk utbildning om minst 120 p/180 hp. Vi tror att du har erfarenhet av att ha drivit strategiskt arbete företrädesvis inom HR-området under ett antal år. Vidare ser vi att erfarenhet från en ledningsfunktion i en större organisation är värdefullt för att lyckas i rollen. Egen chefserfarenhet ökar förståelsen för de utmaningar en chef kan stöta på. Du kan på ett tydligt sätt beställa uppdrag från interna och externa samverkansparter.

Vårt uppdrag och våra verksamheter har en stor bredd. Det ställer krav på att du har helhetssyn och god analytisk förmåga. Du har både ett utvecklat strategiskt förhållningssätt och förmågan att lyssna, förstå och kunna analysera på verksamhetsnivå. Ibland innebär det att göra nedslag i det operativa arbetet. Du stimuleras av att skapa värde för de målgrupper som kommunen och HR-funktionen finns till för. Det är viktigt att du självständigt kan strukturera och prioritera inom dina ansvarsområden, och samordna ditt arbete inom teamets hela uppdrag. Eftersom arbetet bygger mycket på dialog och samverkan är det avgörande att du kan skapa och upprätthålla goda hållbara relationer. Du har förmåga att driva frågor över tid och ett är trygg i dig själv. Du kan förklara och illustrera komplicerade sammanhang på ett enkelt sätt inför grupper och du har mod att föra fram en åsikt.

Anställningens omfattning
Tillsvidareanställning på heltid.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2019-08-11. Referensnummer: 5287.

Kontaktpersoner
Mats Beskow, HR-direktör, 016-710 72 79
Sonja Sand, rekryteringskonsult, 016-710 39 60
Namn på fackliga företrädare lämnas vid förfrågan

Övrigt
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

ANSÖK HÄR »

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Meny