HR-generalist till Swarco i Stockholm – HRbloggen.se

Detta jobb går inte längre att söka. Du hittar aktuella tjänster under fliken Lediga HR-jobb »

Swarco söker HR-generalist med fokus på organisationsutveckling

Som driven HR-generalist på Swarco får du en spännande möjlighet att skapa en effektiv HR-avdelning, där HR verkligen bidrar till att utveckla verksamheten.

swarco kontor

Swarco logo

Företagets verksamhet, bransch och konkurrenter
Swarco Sverige AB utvecklar, marknadsför och säljer system, produkter och tjänster för väg-, kollektivtrafik och parkering. Våra kunder är främst Trafikverket som ansvarar för riksvägarna, kommunen som ansvarar för trafikplaneringen lokalt i städer och samhällen, de större kollektivtrafikoperatörerna samt ett antal privata parkeringsoperatörer, köpcentrum, sjukhus och Swedavia.

Till våra främsta konkurrenter räknas Peek Traffik AB, Svevia och One Nordic AB.

Organisation
Swarco Sverige AB har idag 110 anställda. Huvudkontoret ligger i Farsta (Stockholm). Övriga kontor finns i Göteborg, Karlstad och Malmö.

HR ingår i Finance & Administration, som idag består av 4 personer.

Koncerntillhörighet
Swarco Sverige AB ingår i Swarco Nordic Group, som ägs till 100 % av Swarco Norge AS. Koncernen i sin helhet ägs av Swarco AG i Österrike. Swarco:s huvudkontor ligger i Wattens, Österrike.

Framtid – kort och långsiktig
Swarco Sverige AB skall fortsätta växa genom att satsa på service, drift & underhåll av system och installationer inom infrastrukturområdet. Vi ser en fortsatt efterfrågan på innovativa lösningar och nya produkter inom väginformatik och parkering.

Varför jobba hos Swarco?
Swarco Sverige AB är en av de ledande leverantörerna av helhetslösningar inom sina verksamhetsområden.

Vi erbjuder en stimulerande, dynamiskt och flexibel arbetsmiljö i en verksamhet som växer och förändras stadigt. Bolaget präglas av entreprenörsanda och en tydlig lösningsorientering, något som vi är mycket stolta över och ständigt uppmuntrar till.

Tjänsten syftar till att vidareutveckla HR och arbetsmiljöprocessen genom att omarbeta rutiner som är anpassade till en tillväxtorganisation.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Kompetensförsörjning

 • Säkerställa att Swarco har en professionell rekryteringsprocess.
 • Bistå cheferna i rekryteringsprocesser.
 • Kvalitetssäkra målsamtalsprocessen.
 • Säkerställa att Swarco kontinuerligt arbetar med kompetensutveckling.

Arbetsrätt

 • Ansvara för att Swarco följer alla arbetsrättsliga lagar.
 • Vara arbetsgivarens representant gentemot de fackliga organisationerna i samverkan och förhandlingar.

Lön- och belöningssystem

 • Vidareutveckla och kvalitetssäkra Swarco:s totala belöningssystem.
 • Kvalitetssäkra lönesamtalsprocessen.
 • Säkerställa att Swarco har ett bra och säkert lönehanteringssystem.

Arbetsmiljö

 • Ansvara för att samordna och vidareutveckla Swarco:s arbete på arbetsmiljöområdet.
 • Säkerställa att Swarco har en bra rehabiliteringsprocess.

Intern information

 • Utveckla och säkerställa att Swarco har en adekvat intern information i form av exempelvis arbetsplatsträffar, stormöten och intranät.

Chefsstöd

 • Ansvara för att cheferna har de verktyg som de behöver i sitt ledarskap.
 • Ansvara för att Swarco kontinuerligt arbetar med ledarskapsutveckling.
 • Coacha företagets chefer så att de kan agera som professionella ledare.

Administration

 • Ansvara för Swarco:s personalhandbok
 • Ansvara för Swarco:s policydokument inom HR-området

Organisationsutveckling

 • Bidra till att Swarco har en optimal organisation som stöttar de övergripande målen.
 • Bidra till att roller och ansvar är tydliga i organisationen.

Rapporterar till
HR-generalisten rapporterar till Finance & Administration Manager

Vad förväntas HR-generalisten uppnå?
Som HR-generalist ska du skapa en effektiv HR-avdelning, där HR-processen bidrar till att utveckla Swarco och där organisationen upplever att HR bidrar till verksamheten. HR är en integrerad del i Swarco:s kvalitetssystem. Du förväntas arbeta aktivt för att säkerställa kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom bolaget, vilket är en viktig del i kvalitetsarbetet.

Resor till våra lokalkontor i Göteborg, Karlstad och Malmö kan förekomma.

Erfarenhet och bakgrund

Utbildning
KY inom HR eller motsvarande

Krav
Minst tre års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete

Önskvärt
Erfarenhet av ISO 9001 och ISO 18001 är meriterande

Kunskaper

 • Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som i skrift.
 • Goda kunskaper i arbetsrätt.
 • Goda kunskaper inom arbetsmiljöområdet.

Specifika kompetenser som är nödvändiga för tjänsten

 • Drivande och målfokuserad
 • Tar initiativ och driver mot uppsatta mål. Har en förmåga att fokusera och prioritera det som är väsentligt. Vågar driva även ”obekväma” frågor och stå för sin uppfattning.
 • Prestigelös
 • Har förmågan att vara både lagledare och lagspelare.
 • Analytisk
 • Har en förmåga att analysera och dra logiska slutsatser utifrån den information som finns.
 • Samarbetsförmåga
 • Skapar och underhåller relationer. Relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Strukturerad
 • Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
 • Sätter upp och håller tidsramar.
 • Affärsmässig och verksamhetsorienterad
 • Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Har en förmåga att koppla ihop HR processer med företagets övergripande mål.
 • Självständig
 • Har förmåga att planera och ta egna initiativ, trygg som person och i sin yrkesroll.

Lön
Lön förväntas uppgå till 45 000 – 50 000 kronor per månad, beroende på bakgrund och erfarenhet.

Kontaktperson
Jonas Chrigström (Rekryteringskonsult), 0707 99 99 00, jonas@chrigstrom.com

Välkommen med din ansökan!

ANSÖK HÄR »
Meny