HR-chef till SCB – HRbloggen.se

Detta jobb går inte längre att söka. Du hittar aktuella tjänster under fliken Lediga HR-jobb »

Statistikmyndigheten SCB söker HR-chef

HR har en avgörande roll i SCB:s utvecklingsarbete. Som vår HR-chef blir en av dina viktigaste uppgifter att säkra vår strategiska kompetensförsörjning och kompetensförflyttning för att uppnå vår strategi och vision.

Jobba hos SCB

SCB-logoStatistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, på uppdrag av regeringen, myndigheter och forskare. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. Det är vi som beräknar bland annat befolkningstillväxten, bruttonationalprodukten och konsumentprisindex. Utvecklingen av våra statistiska metoder och IT-system baseras på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi har en aktiv och omfattande roll i det internationella statistiksamarbetet. Vi är också en viktig del av det svenska biståndsarbetet och våra medarbetare deltar i uppbyggnaden av statistikverksamheter runt om i världen.

Vi är 1300 medarbetare, huvudsakligen i Örebro och Stockholm, som utvecklar, framställer och sprider statistik. Söker du meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till ett demokratiskt samhälle är SCB arbetsgivaren för dig.

Arbetsbeskrivning
HR-chefen är direkt underställd generaldirektören, ingår i ledningsgruppen och har personalansvar för 18 medarbetare. Placering kan vara i Örebro eller Stockholm.

SCB är i en utvecklingsfas där digitalisering, förändrade behov och beteendemönster ställer krav på att SCB utvecklar och förbättrar verksamheten organisatoriskt och kompetensmässigt. HR-chefen och HR-avdelningen kommer ha en viktig roll i arbetet med att utveckla processer samt arbets- och förhållningssätt utifrån SCB:s övergripande strategi och vision. Att arbeta med strategisk kompetensförsörjning och kompetensförflyttning för att uppnå strategin är också en av HR-chefens viktigaste uppgifter.

HR-avdelningen ansvarar för att leda och samordna strategiska och myndighetsövergripande HR-frågor som t.ex. kompetensförsörjning, chefs- och ledarutveckling, varumärkes/employer brand arbete, kollektivavtal, lönebildning, lönerevision och andra myndighetscentrala förhandlingar, samverkan och kontakter med de fackliga organisatiorna på myndighetsnivå samt det centrala arbetsmiljöarbetet.

Avdelningen ansvarar också för lönehanteringen, den HR-administrativa verksamheten, att ge råd och stöd i HR-frågor och arbetsrätt, friskvård och företagshälsovård, central introduktions- och arbetsmiljöutbildning samt jämställdhetsarbete och likabehandlingsplan.

Arbetsuppgifter

Som HR-chef har du flera olika roller att fylla. Du:

  • driver och utvecklar HR-frågorna,
  • är en del av myndighetens ledningsgrupp och ett stöd till myndighetsledningen,
  • företräder myndigheten externt i HR-frågor och bidrar till att driva och utveckla statlig arbetsgivarpolitik,
  • företräder myndigheten i samverkan och förhandling med de fackliga organisationerna.

Du är också personalansvarig chef för HR-avdelningens medarbetare och driver utvecklingen av avdelningen. Vi söker dig som har ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap.

Som chef har du ansvar för att översätta SCB:s strategi och mål för ditt ansvarsområde och följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten för att nå uppställda mål. Du har också ansvar för avdelningens ekonomi, resultat och personal samt att det skapas en god arbetsmiljö och förutsättningar för personalens utveckling.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning gärna med HR/beteendevetenskaplig inriktning och bred gedigen erfarenhet av strategiskt HR- och förhandlingsarbete. Du har arbetat i statlig/offentlig verksamhet och har haft personal- ekonomi och verksamhetsansvar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av förändringsledning och av arbete i ledningsgrupp.

Du har goda arbetsrättsliga kunskaper och goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Vi ser också gärna att du har kunskaper om coachande förhållningssätt och HR-system.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer, är tydlig och har stor integritet. Du är strategisk, har helhetssyn och är entusiasmerande.

Givetvis hoppas vi att du delar våra förhållningssätt: mod, tillit, handlingskraft och ansvarstagande.

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare med ett chefsförordnande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass, säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att göras innan anställning. Då avdelningen är placerad både i Örebro och Stockholm ingår resor i tjänsten.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE Executive Recruitment. Formell ansökan till tjänsten registrerar du via ansökningsknappen nedan senast 2019-04-15. Handlingar som inkommer till SCB blir allmänna handlingar.

För en inledande konfidentiell dialog kontakta Björn Torstensson, 070-786 00 70, eller Zara Nilsson, 073-335 57 69. Du är även välkommen att kontakta generaldirektör Joakim Stymne eller biträdande generaldirektör Helen Stoye via SCB:s växel 010-479 40 00.

Fackliga företrädare
Kristina Strandberg, Saco-S och Krister Näsén, ST, 010-479 40 00.

Övrigt
Sommaren 2020 flyttar SCB:s Stockholmskontor till nya lokaler i Solna strand.

ANSÖK HÄR »

Meny