HR-chef till Polisen, region Öst – HRbloggen.se

Detta jobb går inte längre att söka. Du hittar aktuella tjänster under fliken Lediga HR-jobb »

Polismyndigheten söker HR-chef till region Öst, placeringsort Linköping

Är du redo för en större uppgift? Som vår HR-chef i Linköping ingår du i region Östs strategiska ledningsgrupp och ansvarar på så vis för att realisera och kanalisera myndighetens arbetsgivarpolitiska beslut och inriktningar.

polisen-coverbild

ARBETSPLATSBESKRIVNING

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med knappt 30 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Polismyndigheten står inför en omfattande tillväxt de kommande åren samtidigt som kraven på polisen har ökat. En utbredning av den grova brottsligheten, en mer komplex brottsstruktur med fler svåruppklarade brott, ökade krav på polisens kris- och terrorberedskap, en ökande befolkning, gränskontroller och verkställigheter är några viktiga faktorer som påverkar.

De nationella avdelningarna ska tillgodose verksamhetens och ledningens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd och stöd av mer administrativ karaktär. Varje avdelning har funktionsansvar för sin verksamhet. Det innefattar fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal oavsett var i landet personalen är geografiskt placerad. Funktionsansvaret ska leda till ökad verksamhetsnytta genom att behoven tillgodoses mer flexibelt, enhetligt och rättsäkert.

HR-avdelningens främsta uppgift är att stärka Polismyndigheten som attraktiv arbetsplats genom att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens korta och långa mål. Medarbetare och chefer ska uppfatta att HR bidrar till påtaglig nytta och förbättrade förutsättningar att utföra uppdraget.

Ansvaret omfattar områdena arbetsgivarutveckling, förhandling, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, likabehandling samt kompetensutveckling inklusive Polismyndighetens utbildningsverksamhet. Vidare ansvarar avdelningen för myndighetens personalansvarsnämnd samt värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna. Inom HR-avdelningen arbetar cirka 800 medarbetare. HR Öst är en av sju regioner inom HR-avdelningen.

Polisregion Öst består av Jönköpings län, Östergötlands län och Södermanlands län. Huvudort för regionen är Linköping. Regionen är indelad i tre polisområden och nio lokalpolisområden. I region Öst arbetar ca 2300 medarbetare varav ca 1700 poliser. HR, region Öst arbetar med det verksamhetsnära stödet inom regionen.

Som HR-chef i region Öst är du i första hand del av HR-avdelningens ledningsgrupp, men arbetar i vardagen tillsammans med regionpolischefen och dennes ledningsgrupp. Ditt huvudsakliga uppdrag blir att bidra till ledningsgruppen genom att översätta verksamhetens behov till olika initiativ som behöver omsättas inom HR-området utifrån regionala och lokala förutsättningar. Du ansvarar på så vis för att realisera och kanalisera myndighetens arbetsgivarpolitiska beslut och inriktningar.

HR-chefen ansvarar genom sina medarbetare för det verksamhetsnära stödet samt för att driva och utveckla värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna på regional nivå. Du rapporterar direkt till biträdande HR-direktören.

ARBETSBESKRIVNING

Som HR-chef region Öst ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt driva polisområdets långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ansvara för avdelningens resultat
 • ingå i regionens strategiska ledningsgrupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

KVALIFIKATIONER

har du

 • minst ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • för positionen relevant examen eller motsvarande inom verksamhetsområdet som av arbetsgivaren bedöms som relevant
 • flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings- och utvecklingsarbete inom HR-området
 • gedigen erfarenhet av operativt och strategiskt verksamhetsinriktat HR-arbete
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • god förmåga att växla perspektiv

besitter du

 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Läs hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

KONTAKTPERSONER
Information om uppdraget lämnas av biträdande HR-direktör Magnus Lundström, telefon 010 563 50 13.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekryterare Hanna Frummerin 0722-352196

Fackliga företrädare
SACO: Anna Owens, telefon 010 563 48 81
Polisförbundet: Sofia Ask, telefon 010 563 87 10
Fackförbundet ST: Johan Gertz, telefon 010 567 70 92
Seko Polisen: Karna Tillheden, telefon 010 561 66 27

ÖVRIG INFORMATION

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Linköping

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kommer att genomföras före anställning.

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A568.989/2018 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast den 10 december 2018!

ANSÖK VIA MAIL »

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Meny