HR-ansvarig till Svenska Afghanistankommittén – HRbloggen.se

Detta jobb går inte längre att söka. Du hittar aktuella tjänster under fliken Lediga HR-jobb »

HR-ansvarig till Svenska Afghanistankommitténs kansli i Stockholm

Svenska Afghanistankommittén (SAK) söker en HR-generalist som trivs i en bred roll med ansvar för den administrativa, operativa samt strategiska HR-funktionen. Här får du jobba med allt ifrån internationell rekrytering till arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor.

Skola i Jalalabad. Foto: Christoffer Hjalmarsson

Skola i Jalalabad. Foto: Christoffer Hjalmarsson.

svenska afghanistankommitten - logo

Svenska Afghanistankommitténs vision är ett Afghanistan fritt från fattigdom, våld och diskriminering. Med våra 5 000 medarbetare i Afghanistan, 20 medarbetare i Stockholm samt nästan 4000 medlemmar i Sverige genomför vi utvecklingsprogram som kombinerar kapacitetsutveckling, påverkansarbete och samhällstjänster. Programmen bidrar till strategiska mål inom hälsa, utbildning, försörjningsmöjligheter på landsbygden och lokal samhällsstyrning. Vår framgång beror på vårt engagemang, vår uthållighet samt den kunskap och lokala förankring vi fått under 35 år i Afghanistan. Mänskliga rättigheter och jämställdhet genomsyrar verksamheten. I Sverige arbetar vi med övergripande styrning, insamling, kommunikation och medlemsfrågor med målet att öka det folkliga och politiska engagemanget för Afghanistan.

Svenska Afghanistankommittén (SAK) söker en HR-generalist som trivs i en bred roll med ansvar för den administrativa, operativa samt strategiska HR-funktionen. Du ska helst ha arbetat på en större arbetsplats och ha erfarenhet av olika system för att ha öga för hur SAK ska kunna effektivisera sitt HR-arbete.

HR-ansvarig är underställd Landchef Sverige. Du arbetar med arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor, ingår i kansliets ledningsgrupp och krisberedskapsgruppen. Vad gäller den administrativa delen arbetar du med avtal, löner, förmåner, försäkringar samt pensioner. Löneadministratören och den administrative handläggaren på enheten för ekonomi & administration har en del HR-relaterade arbetsuppgifter.

HR-ansvarig är också en resurs till generalsekreterarens sekretariat när det gäller internationell rekrytering och villkorsfrågor för ett femtontal tjänster vid kontoret i Kabul. Denna del av arbetet måste ofta prioriteras och det är du som driver processerna. Det innebär mycket administration och samarbete med kollegor i Kabul. I tjänsten ingår en årlig arbetsresa för utbyte med kollegor, uppföljning av utsända och för att få förståelse för deras arbets- och levnadsförhållanden.

Rollen som HR-ansvarig innebär att

 • Planera och följa upp verksamheten inom HR-området vid kansliet
 • Styra och leda processer för att attrahera, utveckla och behålla rätt personal på kansliet
 • Ge konsultativt stöd till generalsekreteraren och enhetschefer i HR-frågor
 • Styra och leda rekryteringsprocessen av utsänd personal till Afghanistan
 • Samordna och leda internt och externt administrativt HR-stöd

Som person har du en god förmåga att skapa relationer. Du är engagerad, handlingskraftig och har hög integritet. Du bör vara strukturerad och organiserad samt ha förmåga att se både detaljer och helhetsperspektiv.

Kompetenskrav

 • Akademisk utbildning med specialkompetens inom personal/HR eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.
 • Flerårig erfarenhet av arbete med personalfrågor och 1-2 år i en liknande roll med kvalificerat HR-arbete och rekrytering av utsänd personal
 • Erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering samt alla delar i en rekryteringsprocess
 • God kännedom om gällande lagar och avtal samt erfarenhet av facklig samverkan.
 • Obehindrad kommunikation på svenska och engelska i tal och skrift

Meriter

 • Erfarenhet av internationell rekrytering
 • Erfarenhet av arbete i en förtroendemannastyrd organisation, folkrörelse eller NGO
 • Intresse för utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer

Tillträde
Tillsvidareanställning på heltid. Tillträde snarast.

Ansökan
Ansökan ska göras från Svenska Afghanistankommitténs hemsida via länken nedan. Registrera din ansökan och bifoga brev och CV senast den 14 augusti 2016.

För ytterligare information om tjänsten kontakta Landchef Sverige Jens Rosbäck, tel. 08-545 817 35.

SAK eftersträvar en personalsammansättning som avspeglar samhället i stort och ser gärna sökanden med alla möjliga bakgrunder, ursprung och funktionsvariationer för att vi ska ha en arbetsplats som präglas av mångfald.

ANSÖK HÄR »

Meny