Chef för HR-direkt hos Polisen – HRbloggen.se

Detta jobb går inte längre att söka. Du hittar aktuella tjänster under fliken Lediga HR-jobb »

Polisen söker chef för HR-direkt

Vill du vara med på vår spännande och utmanande resa att modernisera och digitalisera Polisens HR-arbete? Som chef för HR-direkt bidrar du till att våra chefer och medarbetare får ett professionellt HR-stöd.

polisen-coverbild

Beskrivning av arbetsplatsen
Polismyndighetens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det görs sedan 2015 i en nationellt sammanhållen polismyndighet. Grunden i den nya organisationen är att komma närmare medborgarna. Myndigheten består av ca 30 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

De nationella avdelningarna ska tillgodose verksamhetens och ledningens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd och stöd av mer administrativ karaktär. Varje avdelning har funktionsansvar för sin verksamhet. Det innefattar fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal oavsett var i landet personalen är geografiskt placerad. Funktionsansvaret ska leda till ökad verksamhetsnytta genom att behoven tillgodoses mer flexibelt, enhetligt och rättsäkert.

Vi söker en chef till vårt HR-direkt

Polismyndighetens HR-avdelning har ett komplext och viktigt uppdrag. Avdelningen ansvarar för att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens korta och långa mål. Vi ska vidare säkerställa att det finns förutsättningar för ett professionellt, tillgängligt och likvärdigt HR-stöd för hela Polismyndigheten. Det gör vi genom att ha ett verksamhetsnära stöd, ett specialiststöd inom olika områden (utbildning, chef- och medarbetarskap, arbetsgivarutveckling och förhandling samt arbetsmiljö) samt ett HR-direkt. Den breda variationen av arbetsuppgifter i relation till Polismyndighetens samhällsviktiga uppdrag i kombination med den utvecklingsfas vi befinner oss i gör HR-avdelningen till en spännande och attraktiv arbetsplats.

Ditt uppdrag som chef för HR-direkt är att utifrån verksamhetens behov tillsammans med ledningsgruppen för HR-avdelningen och dina medarbetare utveckla HR-direkt till dess fulla potential. I det ligger bland annat att möjliggöra för chefer och medarbetare att få hög tillgänglighet till professionella, snabba, enhetliga och kvalitativa svar på frågor inom hela HR-området som ska vara myndighetsgemensamma. HR-direkt ansvarar också för att utveckla mer standardiserat och automatiserat informativt stöd så som gemensamma styrdokument och den information inom HR-området som finns på Polismyndighetens intranät. Som myndighet har vi en spännande och utmanande resa att göra vad gäller modernisering och digitalisering inom HR-området där vi hoppas att du känner dig manad att bidra.

HR-avdelningen består av ca 800 medarbetare runt om i landet, ungefär hälften av medarbetarna finns inom vår utbildningsverksamhet. Som chef för HR-direkt ingår du i HR-avdelningens ledningsgrupp och har tillsammans med övriga chefer ett helhetsansvar för verksamheten. Du leder ett tiotal chefer och rapporterar direkt till HR-direktören.

Arbetsuppgifter

Som chef för HR-direkt

Ska du

 • tillsammans med HR-avdelningens ledningsgrupp ansvara för att Polismyndighetens uppdrag genomförs samt driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • bidra till hela HR-avdelningens resultat
 • ansvara och verka för en arbetsmiljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • driva förändring på ett sätt som leder till ett långt och hållbart arbetsliv med ett fokus på delaktighet och motivation.
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

Är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Har du

 • minst ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
 • flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp
 • minst ett par års erfarenhet av att leda strategiskt och operativt HR-arbete

Besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här »

Kontaktpersoner
Vid frågor om processen, kontakta HR-specialist Maria Bondestam på 010-56 414 42.
Vid frågor om uppdraget, kontakta HR-direktör Kajsa Möller på tfn 010-56 36 024.

Facklig företrädare
Kent Svärd, SACO, tfn 010-563 42 11; Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10; Johan Gjertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 770 92; Monica Veberg, Seko Polisen, tfn 070-549 11 35.

Övrig information

Anställning
– Tillsvidareanställning med ett förordnande för uppdraget om fyra år med möjlighet till förlängning
– Placering i Stockholm

Säkerhetsklassning
Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Övrig information
Vi erbjuder dig en arbetsplats med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter med möjlighet att bidra till polisens uppdrag- att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi bedriver vår verksamhet med högt engagemang, tillgänglighet och effektivitet. Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats som stimulerar till kreativitet, lärande och utveckling genom att tillvarata alla medarbetares engagemang och kompetens.

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Ansökan
Du söker befattningen via Polisens Rekryteringsstöd. Du skapar ett konto första gången du ansöker. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet eller annan information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut; ta kontakt via hr-direkt.chefsbemanning@polisen.se

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2017!

ANSÖK HÄR »
Meny