Staffan Johansson – HRbloggen.se

aktuellt »

15 januari 2020 – 17:34

BEHÅLLA MEDARBETARE. Under 2020 kommer en miljon svenskar att söka sig till en annan arbetsgivare. Det blir allt viktigare att värna om sina befintliga medarbetare och erbjuda dem möjligheter att utvecklas internt.

Läs hela artikeln »
strategisk HR

Employer branding, talent management och andra grepp som bidrar till affärsmålet.

praktisk HR

Arbetsmarknadsfrågor, arbetsrättsliga regler och praktiska tips kring anställning.

arbetsmiljö

Framgångsrika företag jobbar förebyggande med hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.

mångfald

Att arbeta aktivt med jämställdhet & mångfald säkrar attraktivitet och konkurrenskraft.

org & ledarskap

I en sund företagskultur är chefen den som visar vägen, inspirerar, möjliggör och stödjer.

Hem » Föšrfattararkiv

Artiklar av Staffan Johansson

Staffan Johansson har tio års erfarenhet från statsförvaltningen med fokus på strategisk kompetensförsörjning. De tre senaste åren har han stöttat andra myndigheter i värdegrundsbaserat förändringsarbete med utgångspunkten: ”Om du vill att andra ska förändra sig, då måste du vara beredd att ändra dig själv.” Idag jobbar Staffan som kurschef på Försvarsmaktens Management-enhet.

Värdegrund i rikets tjänst

11 februari 2013 – 21:38
Staffan Johansson

ORGANISATIONSKULTUR. Ett företags värderingar tjänar som riktlinjer för hur medarbetarna ska bete sig på jobbet. För oss statsanställda finns ytterligare en dimension att hantera: här är värderingarna lagstadgade, skriver Staffan Johansson.

Meny