Madeleine Lennarsson – HRbloggen.se

aktuellt »

15 januari 2020 – 17:34

BEHÅLLA MEDARBETARE. Under 2020 kommer en miljon svenskar att söka sig till en annan arbetsgivare. Det blir allt viktigare att värna om sina befintliga medarbetare och erbjuda dem möjligheter att utvecklas internt.

Läs hela artikeln »
strategisk HR

Employer branding, talent management och andra grepp som bidrar till affärsmålet.

praktisk HR

Arbetsmarknadsfrågor, arbetsrättsliga regler och praktiska tips kring anställning.

arbetsmiljö

Framgångsrika företag jobbar förebyggande med hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.

mångfald

Att arbeta aktivt med jämställdhet & mångfald säkrar attraktivitet och konkurrenskraft.

org & ledarskap

I en sund företagskultur är chefen den som visar vägen, inspirerar, möjliggör och stödjer.

Hem » Föšrfattararkiv

Artiklar av Madeleine Lennarsson

Madeleine har bred erfarenhet av ledarskaps- och HR-frågor från både näringsliv och offentlig sektor – men också från flera års egen verksamhet. Hon brinner för att visa kopplingarna mellan HR och affär med ett bibehållet humant och arbetsrättsligt perspektiv.

Det svåra samtalet

9 mars 2015 – 15:05
Det svåra samtalet

LEDARSKAP. Du drar dig för det… Du har det i tankarna hela dagen… Det är ett måste, men frågan är hur? Hur ska du prata med medarbetaren om det svåra, tunga och jobbiga ämnet: att han eller hon inte fungerar i sitt arbete?

Meny