Dagmar Forne – HRbloggen.se

aktuellt »

15 januari 2020 – 17:34

BEHÅLLA MEDARBETARE. Under 2020 kommer en miljon svenskar att söka sig till en annan arbetsgivare. Det blir allt viktigare att värna om sina befintliga medarbetare och erbjuda dem möjligheter att utvecklas internt.

Läs hela artikeln »
strategisk HR

Employer branding, talent management och andra grepp som bidrar till affärsmålet.

praktisk HR

Arbetsmarknadsfrågor, arbetsrättsliga regler och praktiska tips kring anställning.

arbetsmiljö

Framgångsrika företag jobbar förebyggande med hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.

mångfald

Att arbeta aktivt med jämställdhet & mångfald säkrar attraktivitet och konkurrenskraft.

org & ledarskap

I en sund företagskultur är chefen den som visar vägen, inspirerar, möjliggör och stödjer.

Hem » Föšrfattararkiv

Artiklar av Dagmar Forne

Dagmar Forne är reporter på Dagens Handel, där hon bl a skriver artiklar och bloggar om HR-relaterade ämnen.

Ärligt ledarskap motverkar psykisk ohälsa

3 juni 2013 – 12:54
Kärleksfullt ledarskap

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA. Genom ärlig och kärleksfull involvering av medarbetarna i effektiviseringsarbetet, tillvaratar man den kollektiva intelligensen – och motverkar psykisk ohälsa. Det menar vår gästbloggare Dagmar Forne.

Meny