Arbetsmiljö – HRbloggen.se

Konkurrera med en arbetsmiljö i världsklass.

Med stöd och utbildning av oss blir ert arbetsmiljöarbete både lättare och lönsammare. Och viktigast av allt: vi ser till att ni följer lagen.

Det ska sägas direkt: det är tungt och svårt att hålla reda på alla de krav som arbetsmiljölagen ställer på arbetsgivare. Policyer, rutiner och delegeringsordning ska tas fram. Chefer måste utbildas och medarbetare engageras… Men i vilken ända ska man börja? Och vem ansvarar egentligen för vad?

En del av ert employer brand

Företag som satsar på arbetsmiljön blir också mer framgångsrika. Det handlar inte bara om lägre sjukfrånvaro. Medarbetarnas trivsel ökar och därmed kvaliteten på varor och tjänster. Man blir attraktivare både som arbetsgivare och leverantör. Att satsa på arbetsmiljön är helt enkelt en lönsam investering.

Utbildningar och konsultstöd

Med vår hjälp blir det systematiska arbetsmiljöarbetet inte bara ett lagkrav. Det blir också ett vinnande koncept för ert employer brand.

  • Vi utbildar era chefer och skyddsombud i systematiskt arbetsmiljöarbete. På plats hos er och anpassat efter er verksamhet.
  • Vi föreläser för chefer och personal för att ge dem kunskap inom viktiga områden som stresshantering, kränkande särbehandling eller hälsofrämjande ledarskap.
  • Vi tar fram strategier för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.
  • Vi ser till att era rutiner för systematiska arbetsmiljöarbete utförs på det sätt lagen kräver.
  • Vi ser över delegeringsordning, policyer, rutiner och annan lagstadgad dokumentation.

För mer information om våra utbildningar och konsulttjänster inom arbetsmiljö, mejla eller ring vår arbetsmiljöspecialist Annika Ahnlund på 0708-12 99 01. Du kan också fylla i vårt kontaktformulär, så hör vi av oss till dig.

Sagt om Annika Ahnlunds tidigare arbetsmiljöutbildningar

”Företagsanpassad arbetsmiljöutbildning kan absolut rekommenderas. Jag har fått positiv feedback från våra chefer. De tycker att utbildningen var mycket professionell och pedagogisk.”

Ingrid Lindblom, HR-manager, Inspecta Sweden

”Upplever dig som mycket kunnig och erfaren på området. Du får också arbetet att låta enkelt beträffande vad som måste göras och jag håller med…det behöver inte vara krångligare än så. Inte överarbetat utan konkret, tydligt och jättebra.”

HR-specialist hos SEB

”Det var en bra föreläsare som var pedagogisk och strukturerad. Drog många konkreta exempel som gjorde det lättare att applicera på verkligheten.”

Chef hos Blomsterfonden (seniorboende och äldreomsorg)

”För mig som arbetar med HR har utbildningen varit ett bra sätt att skapa engagemang och motivation hos arbetsledarna och cheferna. Jag är väldigt nöjd med både upplägg och innehåll.”

HR-medarbetare hos SiteTel Sweden

Meny