Digitala verktyg bidrar till hållbara medarbetare – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö, digital HR

Digitala verktyg bidrar till hållbara medarbetare

Av den 4 december 2019 942 visningar
ARBETSMILJÖ & HÄLSA. Medvetenhet om risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön behöver finnas hos organisationen – men också hos individen själv. Digitala verktyg ger nya möjligheter att engagera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet.

Delaktighet i arbetsmiljöarbetet

Med dagens föränderliga arbetsliv och ökande ohälsa, kommer frågan om hållbara medarbetare allt högre upp på agendan. Människor ska helt enkelt inte behöva bli sjuka på grund av arbetet.

Kunskapen finns redan kring vilka orsaker som ligger till grund för arbetsrelaterad ohälsa. Ju mer insikter och förståelse individen själv har kring vad som långsiktigt påverkar det egna välmåendet, desto större är förutsättningarna att kunna agera.

Samarbete en förutsättning
Att arbetsgivaren och de anställda ska samverka för att skapa en god arbetsmiljö är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetstagaren har visserligen inget formellt ansvar, men kan delta i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts. Just delaktighet är en mycket viktig aspekt av den sociala arbetsmiljön.

Samtidigt har vi en allt mer tidspressad tillvaro. Då blir det viktigt med verktyg eller arbetssätt som enkelt och strukturerat möjliggör att samla in förslag på åtgärder som är av betydelse för medarbetarnas välmående. Det är här många missar idag: Vi agerar på siffror om nuläge utan att veta hur prioriterade de är. En alarmerande siffra innebär inte per automatik att just denna fråga är viktigast att jobba med!

Viktigt att mäta rätt saker
Det är också väsentligt att mäta rätt saker för att förstå och agera på det mest relevanta. Idag har det blivit populärt att på olika sätt mäta engagemang med pulsundersökningar. Det ger ögonblickliga svar på faktorer som glädje, teamkänsla och ”pepp”. Men om syftet är att se över de grundorsaker som påverkar hälsan långsiktigt, räcker det inte långt med några enstaka frågor i veckan. Inte heller kan man på så kort sikt förvänta sig skillnader i resultat – i alla fall inte om det handlar om att förändra strukturella orsaker.

Ibland förväxlar vi också engagemang med välmående, men det är två skilda saker. Båda är förutsättningar för hög produktivitet, men har olika tidsperspektiv. För att jobba med ett hälsoförebyggande perspektiv behöver vi helt enkelt gå lite djupare och jobba mer långsiktigt.

Om vi också glömmer att utgå från medarbetarnas önskade läge och bara fokuserar på det organisatoriska önskade läget, är det lätt att våra ansträngningar inte leder till de hållbara medarbetare som vi vill ha.

Transparens ökar engagemanget
Digitaliseringen ger nya möjligheter att engagera alla som faktiskt vill se förbättringar att delta aktivt. Det finns stora vinster i att arbeta digitalt. Transparensen gör att medarbetarna ser att åtgärder leder till önskat resultat. Och alla ges möjlighet att uttrycka sig, både de som behöver mer tid att fundera och de som inte tar lika stor plats i en fysisk gruppdialog.

Om verktyget dessutom skapar reellt värde för medarbetaren som deltar – genom att öka medvetenheten om det egna välmåendet – så ökar också motivationen att bidra. Och när medarbetarna engagerar sig i planeringen av arbetsmiljöarbetet, förenklas och minskar även efterarbetet för organisationen.


Svenska Preactly har utvecklat ett digitalt forskningsbaserat hälsoledningsverktyg, där individ och organisation jobbar tillsammans med fokus på förebyggande hälsa.

Läs mer om Preactly Workplace »
Tre sätt att engagera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet
  1. Ta reda på vad som faktiskt är viktigt för medarbetarna att göra något med, inte bara hur nuläget upplevs.
  2. Ge reflektioner tillbaka om hur faktorer i arbetsmiljön påverkar välmåendet för att skapa insikter och öka motivationen att agera.
  3. Ta del av medarbetarnas önskade läge och låt dem ta fram egna actions för förbättringar.

Fotnot: Denna artikel sponsras av en leverantör som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny