2019 – året då företag insåg vikten av lärande? – HRbloggen.se
Hem » kompetens

2019 – året då företag insåg vikten av lärande?

Av den 17 december 2019 942 visningar
KOMPETENSUTVECKLING. En ny studie visar att de flesta svenska företag prioriterar lärande, men har missat att koppla det till den övergripande affärsstrategin. Det gäller även att avsätta tid för lärande och inse att ny teknik kräver kunskaper i mjuka egenskaper.

Lärande och kompetensutveckling

Under 2019 genomförde företaget Loops Education en studie som undersökte hur svenska företag arbetar med lärande och kompetensutveckling. 153 personer med ansvar för medarbetar- och kompetensutveckling svarade på frågor gällande allt från strategi, organisering och ansvar, till framtida prioriteringar och utmaningar. I det här inlägget sammanfattar jag nyckelinsikterna från rapporten.

Lärande i fokus
Resultaten bekräftar tydligt att de flesta företag (84 %) nu insett vikten av lärande och vill lyfta frågan. Det är mycket glädjande siffror, men frågan är hur företag och organisationer tar nästa steg och agerar på den insikten?

Det kraftigt ökande intresset för lärande och kompetensutveckling har sin grund i en allt snabbare utvecklingstakt, globalt och nationellt. Ny teknik leder till behov av nya roller, både då teknik ersätter monotona arbetsuppgifter och då vi behöver ny kompetens för att hantera tekniken som ska implementeras och upprätthållas.

Av rapporten framgår tydligt att nyckeln till att långsiktigt kunna hantera och växa med förändring är att skapa förståelse och ändra beteendemönster – snarare än att kortsiktigt träna praktiska kunskaper. Detta påvisar att organisationer måste etablera en grundläggande flexibilitet och öppenhet för att snabbt kunna introducera förändring och skapa förutsättningar för kontinuerligt lärande i arbetet.

Viktigt att definiera sitt varför
En annan nyckelinsikt från studien är att många tycker att lärande är viktigt utan att ha formulerat varför det är viktigt för deras verksamhet. Fyra av fem respondenter har missat att koppla lärandet till den övergripande affärsstrategin och 58 % saknar helt en strategi för medarbetar- och kompetensutveckling.

En strategi med en väl definierad anledning till varför ni aktivt ska arbeta med lärande i organisationen och hur det stöttar affären är avgörande för framgång. Först efter detta “varför” är definierat kan ni gå vidare med hur:et – vilka verktyg behövs? Och sedan bestämma vad ni ska fokusera på.

Vad får lärandet kosta?
Förvånansvärt många har heller inte avsatt en budget för lärandeinsatser, trots att det många gånger är avgörande för att nå uppsatta mål. Tänk på att budgeten inte nödvändigtvis behöver bestå av direkta pengar! Det kan handla om att avsätta några timmars arbetstid för lärande, eller att sammanställa ett lärandeprogram.

Studien visar att medarbetarna framför allt efterfrågar dedikerad tid för kompetensutveckling, det uppger 39 % av respondenterna. För att etablera en lärandekultur måste aktiviteter som kommunicerar att lärande prioriteras i organisationen utföras. Med andra ord: Sätt en budget för aktiviteterna och utse en person som ansvarar för att de planeras och utförs på ett givande sätt. Och se till att avsätta tid för medarbetarna att tillgodogöra sig kunskapen!

Ny teknik kräver mjuka kompetenser
Teknik rankas i studien som det mest prioriterade området att utbilda inom, följt av mjuka egenskaper. Vilket leder oss in på nästa nyckelinsikt: Vikten av att kunna lära ut eller förmedla kunskap.

De flesta företagsledare känner väl till vikten av att uppdatera och utveckla kunskap för att säkerställa relevanta framtidskompetenser i organisationen. En följd av detta blir ett stort fokus på de mjuka kompetenser som krävs för att kunna kommunicera och lära ut. Exempelvis har god ledarskapsförmåga och pedagogisk kompetens blivit allt mer eftertraktat, vilket lett till hög efterfrågan av ledarskapsutbildningar som stöttar och utvecklar företagsledare.

Avslutande insikter
Svenska företag börjar på allvar inse att kontinuerligt lärande och medarbetarutveckling inte bara är viktigt, utan absolut nödvändigt för att inte bli omsprungen av konkurrenter.

Varje individ förväntas numera ha flera olika yrkesroller under ett allt längre arbetsliv, vilket tvingar oss att omvärdera traditionella sätt att se på lärande. När arbetsroller blir mer formbara kommer större fokus att läggas på lärande och kompetensöverföring mellan kollegor och generationer. Du kommer aldrig att vara “färdigutbildad” utan behöver kunna lära dig nytt och mer hela tiden.

Att kunna designa en kvalitativ, digital lärandeupplevelse blir en av de stora framtidsutmaningarna för företag när lärande är livsviktigt för att framtidssäkra sin affär. Även om studien pekar på att högre chefer och mellanchefer fortfarande inte tycker att lärande är lika prioriterat som HR gör, kommer det ofrånkomligen att lyftas på agendan som viktiga framtidsfrågor för ledningen att ta tag i.

Ladda ned hela rapporten »
Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny