Så lyckas du med hållbarhetsstrategin – HRbloggen.se
Hem » strategisk HR

Så lyckas du med hållbarhetsstrategin

Av den 18 november 2019 942 visningar
CSR/HÅLLBARHET. Företag ägnar allt mer tid åt hållbarhetsstrategier för att visa att de tar ansvar, men varför misslyckas många förverkliga dem i praktiken? Claes Knutson ser två huvudsakliga skäl till att hållbarhetsarbetet ofta stannar vid fina ord – och ger konkreta förslag på hur ni lyckas.

CSR - Hållbarhetsstragegi

1. Hållbarhetsstrategin som en ”PK-strategi”

Hållbarhet är på allas läppar just nu. Det finns också en lag som reglerar detta, Hållbarhetsredovisning enl. ÅRL. Visserligen gäller den inte alla företag men allt fler har tagit den till sig och vill redovisa hur de jobbar med hållbarhet.

Även konsumenter och anställda ställer allt högre krav på företag att ta ansvar för sin samhällspåverkan. Att ha en strategi för hur företaget ska bli mer hållbart är därför inte bara uppskattat – det är också förväntat. Men få ägare, styrelser och ledningar ser eller förstår hur hållbarhet kan stärka affären både på kort och lång sikt – och hur man genomför det i vardagen.

Lösningen blir lika självklar som slutsatsen: Att alla – från ägare, styrelse, ledning, ledare till medarbetare – måste förstå hur hållbarhetsstrategin bidrar till att göra er mer framgångsrika. Har ni höga ambitioner måste ni se till att alla verkligen ser ett rejält lyft och därmed gör kloka prioriteringar i vardagen. Effekter som är viktiga att leta efter är om tillväxten ökar, hur varumärket gynnas, om lönsamheten ökar, om arbetsplatsen blir mer attraktiv m.m. En sak är dock säker: morgondagens anställda och kunder kommer välja och välja bort utifrån hur väl företaget exekverar strategin.

2. Dom som gör skillnad i vardagen är inte ens tillfrågade

En Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna visar att sex av tio svenskar vill jobba på företag som bidrar till en bättre värld. Att inte använda den kraften är rent slöseri med resurser.

Tack vare informationssamhället kan vi lätt skaffa oss kunskap om i princip allt ur flera perspektiv. Det betyder att chefer inte längre har ett informationsövertag. Samtidigt har medarbetare på alla nivåer skaffat sig en egen uppfattning om hållbarhet – och ligger inte dessa i linje med varandra… ja då vidgas sprickan alltmer.

Utmaningen är att majoriteten företag inte byggs på att använda de många människorna, utan fortfarande är det den hierarkiska strukturen som gäller att få tror sig veta, ha kunskapen, ha informationen – och därmed mandatet att fatta besluten. Vi andra ska bara utföra.

Jag har sett otaliga exempel på detta. Till exempel att tillsätta en kommitté från HR som tillsammans med en hållbarhetskonsult sätter en plan och i bästa fall involverar några spridda skurar av engagerade medarbetare i arbetet. Planen stäms av och godkänns uppifrån, för att sedan falla i glömska. Eller tillsättandet av en synnerligen kompetent hållbarhetschef i ledningen, som saknar erfarenhet av ledarskap eller att bygga bolag. Då blir det inte lätt att göra ett rättvist jobb.

Gör om, gör rätt! Så lyckas du med hållbarhetsstrategin

Som företag måste ni se bortom det politiskt korrekta i att ha en hållbarhetsstrategi och inse betydelsen av att få medarbetarnas förtroende för den. Det gäller att hitta de faktorer som gör att hållbarhetsarbetet lyfter företagets affär, varumärke och attraktivitet. Ni måste slopa hierarkin och låta anställda vara delaktiga i hållbarhetsstrategin. Ta hjälp av medarbetarnas samlade kunskapsbank!

Alla, och jag menar alla, VET att om du låter mig vara en del av lösningen kommer jag att engagera mig mångfalt mer än om du via instruktioner talar om för mig vad jag ska göra. Har ni ambitionen att bli en ”challenger”, ja då stannar det förstås inte här, utan då ser ni till att gå från engagemang till driv, att idéer blir genomförda i vardagen av alla, varje dag. Lyckas ni med det kan ni se fram emot ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.

Kortfattat handlar det om vilken kultur ni valt att bygga ert företag kring, planschkultur eller ”på riktigt kultur”? Er genomförandeförmåga helt enkelt. Det fina med detta är att det inte enbart gäller hållbarhetsstrategin. Dessa faktorer påverkar dessutom alla företagsprocesser, så det är väl värt att fundera ett extra varv innan strategierna tillämpas.

Claes Knutson

Claes Knutson

Challengerguide och grundareTXP – Tillväxtpartner
Claes drivs av att se entreprenörer och ledare med passion bygga bolag som växer och förändrar världen. Han har haft ledningsroller i små och stora företag samt har under två decennier agerat som tillväxtkonsult.
Claes Knutson

Senaste inlägg av Claes Knutson (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny