3 sätt för HR att agera utifrån data – HRbloggen.se
Hem » digital HR

3 sätt för HR att agera utifrån data

Av den 4 november 2019 942 visningar
DIGITAL HR. Data är det nya guldet inom HR och ger värdefulla insikter för en framgångsrik affär och ett bättre arbetsliv. Digitala HR-profilen Ulrika Jonsson förklarar närmare hur HR kan agera med stöd av data.

Ulrika Jonsson, Brilliant Future

Allt fler företag förstår att människor är nyckeln till framgång. Moderna HR-avdelningar strävar därför efter att öka medarbetarengagemanget för en framgångsrik affär.

Här kommer data in i bilden som det nya guldet: Agerbara och datadrivna kund- och medarbetarinsikter kan fungera som en katalysator för att driva tillväxt. De insikter som data levererar, hjälper företag och organisationer att fatta rätt beslut om verksamhetens utveckling för att stärka affären.

Digitaliseringen kräver nytt tänk
Någon som verkligen brinner för datadrivna insikter är Ulrika Jonsson, som gjort sig känd som en stark profil inom ämnesområdet Digital HR i sin tidigare roll hos Microsoft. Undersöknings- och insiktsplattformen Brilliant Future har nu rekryterat Ulrika som Head of Business Development – som ett led i sin satsning på att bli ett av Europas ledande bolag inom kund- och medarbetarundersökningar.

– Näringslivet är i en stor omställning. Många företag står inför strategiska utvecklingsresor för att kunna överleva och det kommer krävas ett nytt tänk i hur man med stöd av data kan lyfta ledarskapet och arbetslivet för att konkurrera på en digitalt transformativ marknad, säger Ulrika Jonsson.

För HR-bloggens läsare delar Ulrika här med sig av 3 anledningar till varför alla HR-avdelningar bör agera utifrån data.

1. Förstå vad som gör dina medarbetare engagerade genom data
I en tid där det mesta kan digitaliseras – och därmed kopieras – är medarbetares engagemang en affärskritisk nyckel till att leverera kundupplevelser som stärker varumärket, skapar lojala kunder och påverkar resultatet på sista raden. Brilliants data visar gång på gång att företag med engagerade medarbetare har högre tillväxt och är mer effektiva.

I en studie framkom det att engagerade medarbetare levererar så mycket som 22 procent högre lönsamhet. Medarbetarengagemang kan varken kopieras eller automatiseras. Företag och organisationer behöver därför undersöka vad det är som driver medarbetarnas engagemang på arbetsplatsen och agera utifrån data för att frigöra den fulla potentialen i människorna.

2. Öka lönsamheten genom att identifiera framgångsfaktorer och applicera det på resten av organisationen
Ett annat viktigt område för HR är att skapa förutsättningar för anställda att prestera sitt bästa. Genom att använda data för att identifiera framgångsfaktorer, kan lönsamheten ökas markant.

Exempelvis kan data skapa insikter om vad de medarbetare som levererar de bästa kundupplevelserna gör annorlunda. Denna information kan sedan användas som best practice för resten av organisationen. Ett annat exempel är det tydliga samband som finns mellan storleken på arbetsgruppen och hur vi mår på jobbet. Data från Brilliants studier visar på att större arbetsgrupper har lägre medarbetarengagemang, högre korttidssjukfrånvaro och fler konflikter. Sådana insikter kan användas för att organisera bättre och öka förutsättningarna för engagerade medarbetare.

3. Identifiera varningssignaler innan något blir en stor utmaning
Personalomsättning kan vara en utmaning för många organisationer. Den dolda kostnaden vid anställdas uppsägning visar sig i ökad kostnad för rekrytering och onboarding, för att inte nämna den ökade arbetsbelastningen för chefer och HR.

Vägen till minskad personalomsättning går genom insikt, och här kan data hjälpa till. Genom att integrera kvalitativa data, såsom medarbetarundersökningar och avgångsintervjuer, med kvantitativ produktivitetsdata, såsom antal arbetade timmar, antal email sända efter arbetstid och kvaliteten i möten, kan avancerad analys och AI hjälpa till att identifiera varningssignaler för uppsägning och förutsäga anställda i riskzonen. Detta ger i sin tur möjlighet för chefer och HR att agera proaktivt innan något blir en stor utmaning.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

1 Pingbacks »

    Lämna en kommentar

    Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

    Meny