Personalintensiva branscher sämst på flexibilitet – HRbloggen.se
Hem » digital HR, praktisk HR

Personalintensiva branscher sämst på flexibilitet

Av den 29 augusti 2019 942 visningar
WORKFORCE MANAGEMENT. Möjligheten att styra sin egen arbetstid är sämst för skiftarbetare i personalintensiva låglöneyrken – som kanske skulle behöva det mest. En ny undersökning tyder på att större flexibilitet för dessa grupper kan minska personalomsättningen och ge ökad produktivitet och tillväxt.

Flexibla arbetstider

Undersökningen ”The Flexibility Report” är utförd av Censuswide på uppdrag av programvaruföretaget Quinyx. Den visar att bristen på möjlighet att planera sin egen vardag är den största anledningen till att svenska skiftarbetare och extraanställda inom personalintensiva låglönebranscher lämnar sina jobb.

– Arbetsgivarnas syn på flexibilitet är mycket mer utbredd, accepterad och utvecklad inom tjänstemannayrken. Samma syn borde även gälla inom personalintensiva låglöneyrken. Här finns ett stort behov av flexibilitet, men här är det också minst sannolikt att det ges förutsättningar för det, säger Erik Fjellborg, VD och grundare av Quinyx.

Digitalisering ger ökad förståelse
Erik Fjellborg pekar på vikten av att använda system som inkluderar medarbetarna och att låta dem bli en del av lösningen till problem som uppstår i personalintensiva verksamheter, exempelvis schemaplanering eller snabba schemaändringar.

– Alla människor vill kunna påverka sitt arbete på något sätt. Dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare kan underlättas med en digitaliserad arbetsprocess som använder AI, webbaserade system och digitala kommunikationshjälpmedel. Då kan man bättre förstå vad medarbetarna behöver för att göra ett bra jobb.

Arbetsgivare inser vikten av flexibilitet
Mer än hälften av undersökningens arbetsgivare säger sig förstå att flexibilitet är viktigt för skiftarbetare, drygt en tredjedel tycker till och med att det är mycket viktigt. Varannan säger sig ha en plan för att införa ny teknik.

Många är också medvetna om att bristen på flexibilitet inom låglöneyrken kan innebära missad tillväxt och produktivitet. En av tre arbetsgivare i undersökningen räknar med upp till tio procents minskad produktivitet, och nästan var femte räknade med upp till tio procent i missad tillväxt.

– Jag tror det finns en viss medvetenhet om potentialen i att erbjuda flexibilitet i låglönebranscher, men att det saknas kunskap om hur man ska komma igång, säger Erik Fjellborg.

Behöver prioritera frågan
Trots insikterna, arbetar fyra av tio företag överhuvudtaget inte alls med att behålla skiftarbetare och extraanställda.

– Här finns pengar att tjäna för personalintensiva företag. Och mycket värde i form av bättre arbetsplatser och mer nöjda medarbetare. Vi hoppas att arbetsgivarna ser detta som en möjlighet att prioritera frågan om flexibilitet och arbetsmiljö och ha det högt upp på agendan, avslutar Erik Fjellborg.

Om undersökningen: Censuswide har på uppdrag av Quinyx frågat 1 600 arbetsgivare och chefer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och Storbritannien om rekrytering av, och hur man behåller skiftarbetare, samt hur utmaningarna ser ut med den flexibla arbetskraften.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny