Släpp lös kraften med behovsanpassat ledarskap – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap

Släpp lös kraften med behovsanpassat ledarskap

Av den 17 juni 2019 942 visningar
LEDARSKAP. Det finns ett tydligt samband mellan våra grundläggande psykologiska behov och motivation, prestation och resultat. Forskningen ger oss viktiga ledstjärnor kring hur vi som ledare skapar inre motivation – och därmed ökade prestationer och bättre resultat, skriver TRR:s Programchef för tjänster till kund, Christer Tingnell.

Behovsanpassat ledarskap

Situation #1
Jag stängde dörren försiktigt och satte mig ner framför min chef. Jag var stolt över den lanseringsplan jag skulle presentera. Att lansera en ny produkt på den europeiska marknaden var något som jag hade gjort förut, med framgång dessutom.

Min chef (VD:n) tittade bekymrat på planen och utbrast plötsligt: ”Det här går ju inte, så här hade vi aldrig gjort det i USA!” Hon tog fram rödpennan och gjorde kraftiga bockar och strök över det mesta i lanseringsmaterialet och sa ”Gå tillbaka till ditt team som tagit fram detta och följ mina instruktioner…”

Efter mötet kände jag mig kontrollerad, förminskad, värdelös och oengagerad.

Situation #2
Jag satt och funderade kring varför försäljningsutvecklingen gick så trögt i Finland och varför mina tre säljare i Finland inte tog ett steg framåt och kände ansvar för att utveckla verksamheten och försäljningen. Min chef (VD:n) kikade in på mitt rum och frågade om jag ville bolla mina tankar med honom. Det ville jag!

Jag började med att beskriva situationen och utmaningarna vi stod inför. Min chef började därefter ställa ett antal öppna frågor: ”Hur går dina tankar kring möjliga åtgärder? Hur har du angripit liknande situationer tidigare? Vad gjorde du då?” Vi började gemensamt inventera olika angreppssätt där han delade med sig av sina erfarenheter. Avslutningsvis resonerade vi om vad jag behövde för stöttning, resurser och uppföljning.

Efter mötet kände jag mig bekräftad, kreativ, engagerad och ivrig att sätta igång.

Vad kan vi lära av forskningen?
Den arbetspsykologiska forskningen visar att det finns ett tydligt samband mellan våra grundläggande psykologiska behov och motivation, prestation och resultat.

 • Det behov som visat sig vara alltmer betydelsefullt i dagens samhälle är behovet av autonomi, det vill säga att uppleva valfrihet, möjlighet att styra över sina handlingar (självbestämmande) samt uppleva meningsfullhet i sin arbetssituation.
 • Ett annat behov som är helt centralt för oss människor är kompetens, det vill säga att känna sig duktig, att behärska det man tar sig för och att utvecklas och lära.
 • Det tredje behovet är samhörighet, det vill säga att uppleva ömsesidigt goda, trygga och stabila relationer till andra människor och känna sig inkluderad.

Det evidensbaserade sambandet visar att i ju högre grad dessa grundläggande behov är uppfyllda, desto mer tenderar vi att känna inre motivation inför en uppgift – vilket leder till ökade prestationer och i slutändan bättre resultat.

Att leda andra i förändring
På TRR möter vi regelbundet människor i förändring, inte minst chefer, HR och fackliga representanter som driver och genomgår förändringsprocesser i sina företag. Många känner sig osäkra på vart företaget är på väg, givet den snabba förändringstakt som präglar samhällsutvecklingen. Inte sällan finns en klump i magen hos många av oss i tider av stark förändring – som ofta är sprungen ur våra grundläggande psykologiska behov:

 • Kompetensrelaterade frågeställningar: Vart är vi på väg? Hur ser det ut där framme? Vad ska jag vara ansvarig för? Var ska jag börja? Hur vet jag om jag gör rätt? Kommer jag att klara mig i förändringen? Har jag tillräcklig kompetens för det nya?
 • Autonomirelaterade frågeställningar: Varför gör vi denna förändring överhuvudtaget? Varför ska vi just dit? Vilka värden tillför vi då som vi inte tar hand om idag? Kommer jag få bestämma över hur jag gör mitt arbete? Vad kan jag förlora på detta?
 • Samhörighetsrelaterade frågeställningar: Får jag vara med? Platsar jag i den nya gruppen? Vill jag vara med i denna gruppen? Vem kommer jag att jobba med? Vad tjänar jag på det här (what´s in it for me)?

Ger ledstjärnor för ledarskapet
Forskningen kring våra psykologiska behov ger oss tankeväckande och värdefulla ledstjärnor kring hur vi som chefer och ledare bör agera. Åtgärder som kan vara värda att överväga enligt vår erfarenhet på TRR är: försök att släppa loss kraften hos medarbetarna och styr mer med tillit och minska på kontrollen. Visa ”riktningen” framåt samtidigt som medarbetarna involveras i skapandet av den taktiska planen.

Jag kan inte nog poängtera hur viktigt det är att inkludera så många som möjligt i detta arbete, eftersom det släpper loss kreativiteten och ökar känslan av samhörighet och delaktighet hos medarbetarna – samtidigt som medarbetarna känner att de bidrar och lär sig redan från början.

5 ledarskapstips utifrån arbetspsykologisk forskning
 1. Styr mer med tillit. Minska på kontrollen.
 2. Visa ”riktningen” framåt och involvera medarbetarna i målsättningsarbetet.
 3. Ge regelbunden återkoppling på medarbetarnas målprogress.
 4. Uppmuntra mer. Tillrättavisa mindre. Vi människor gör mer av det vi uppmuntras till.
 5. Involvera och inkludera medarbetarna i strategiarbetet för att skapa kreativitet, delaktighet och smarta lösningar.

Läs mer om TRR:s kompetensutveckling för chefer, HR och fack. Anmäl dig gärna till någon av våra workshops.

Läs mer »

Fotnot: Denna artikel sponsras av en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Christer Tingnell

Christer Tingnell

Programchef akademiTRR Trygghetsrådet
I rollen som Programchef för tjänster till kund på TRR ansvarar Christer för ett specialistteam som levererar strukturerade tjänster till TRR:s målgrupper. Han har mångårig erfarenhet som ledarskapskonsult med gedigen bakgrund som försäljnings- och marknadschef från läkemedelsbranschen, där han byggt upp verksamheter såväl i Sverige som i internationella miljöer.
Christer Tingnell

Senaste inlägg av Christer Tingnell (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

1 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny