Så frigör du tid för strategisk HR – HRbloggen.se
Hem » digital HR, strategisk HR

Så frigör du tid för strategisk HR

Av den 14 maj 2019 942 visningar
STRATEGISK HR. Det är svårt att balansera en traditionell administrativ/operativ roll med en modern strategisk funktion. Genom att digitalisera processerna i ett system kan HR fokusera på värdeskapande aktiviteter och sin roll som affärspartner.

Strategisk hr och dataanalys

HR fungerar idag alltmer som strategisk affärspartner med uppgift att stödja genomförandet av företagets strategi och att bidra med underlag för kritiska beslut. Det är också HR som ska jobba med att attrahera och behålla talanger och säkerställa att rätt kompetens hamnar på rätt plats.

Men balansen mellan en traditionell administrativ och operativ roll och en mer modern strategisk funktion är svår. Att hantera både kapacitet och kompetens är en utmaning.

 1. Man har insett vikten av att öka medarbetarnas engagemang och HR-avdelningen förväntas bidra.
 2. Brist på analyser och data förhindrar faktabaserade beslut av strategisk karaktär.

Förenklar och effektiviserar
HR har flera stora och viktiga ansvarsområden, men saknar ofta kvalificerade digitala verktyg. När information lagras i flera olika system och datakvaliteten är låg, blir de flesta arbetsuppgifterna tidskrävande och det finns risk att analyser och rapporter blir mindre tillförlitliga.

För att frigöra tid och resurser från administrativa uppgifter, finns stora fördelar med att strukturera och automatisera datan i ett och samma moderna system. På så sätt blir informationsflödet så strömlinjeformat som möjligt över hela organisationen. Det sparar inte bara resurser och kostnader, utan hjälper även HR att uppfylla sin viktiga strategiska roll. Och när fokus kan läggas på kompetensutveckling, kultur och värderingar, så ökar möjligheten för anställda att engagera sig och prestera optimalt!

Effektiva processer genom medarbetarlivscykeln
HR följer medarbetaren genom många faser, från det att kompetensbehovet uppstår till offboarding vid avslutad anställning. Denna ”livscykel” är ofta uppdelad i fyra huvuddelar:

  1. Rekrytering
  2. Onboarding
  3. Administration och ledning
   • Rapporter och Analyser
   • Continuous performance management
   • Talang- och kompetensutveckling
   • Frånvaro
  4. Offboarding

CatalystOne, en ledande nordisk leverantör av heltäckande HCM-system, har tagit fram en gratis e-bok med konkreta tips på hur du kan effektivisera processer och frigöra tid inom respektive del av medarbetarens livscykel: Den Moderna HR-avdelningen – Så får du tid till strategisk organisationsutveckling.

I boken får du veta hur du kan:

 • Tillbringa mindre tid på administrativa uppgifter så att du kan fokusera på värdeskapande aktiviteter och att vara en strategisk affärspartner
 • Hålla anställda engagerade och motiverade
 • Använda insikt och analys för att förbättra din organisation och optimera prestation
Ladda hem e-boken här »

Fotnot: Detta är en sponsrad artikel om en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny