Sämre arbetsmiljö och engagemang med stora arbetsgrupper – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö, org & ledarskap

Sämre arbetsmiljö och engagemang med stora arbetsgrupper

Av den 8 maj 2019 942 visningar
ARBETSMILJÖ. Ju större arbetsgruppen är, desto högre är risken för sjukfrånvaro och konflikter. Dessutom är stora grupper ett sänke för medarbetarnas engagemang. Det visar en ny studie från Brilliant Future.

Arbetsgrupp

Det finns ett tydligt samband mellan storleken på arbetsgrupp och hur vi mår på jobbet. Stora arbetsgrupper har nämligen en stark negativ inverkan på arbetsmiljön.

Högre korttidsjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaron är nästan hälften så låg i arbetsgrupper med upp till fem medarbetare som i dem med fler än 40 medarbetare. Och när en liten arbetsgrupp med maximalt fem medarbetare ökar till mellan sex och tio medarbetare, så går korttidssjukfrånvaron upp direkt. Det visar en av undersökningarna i Brilliants studie, som innehåller svar från 141 grupper.

Sofie Johansson, Brilliant Future– Företag och organisationer behöver förstå hur organisatoriska aspekter som gruppstorlek faktiskt påverkar den upplevda arbetsmiljön. Här har högsta ledningsgruppen ett ansvar att ta reda på hur organisationen mår för att tidigt fånga upp kritiska faktorer som behöver tas vidare, betonar Sofie Johansson, chefsanalytiker på Brilliant.

Sänker engagemanget
I takt med att arbetsgruppen växer, så minskar även medarbetarnas engagemang. En annan undersökning i studien, baserad på 167 495 svar, visar nämligen att i grupper som består av 20 till 30 personer, ligger andelen engagerade medarbetare på så låga nivåer som mellan 20 till 25 procent. Medan små arbetsgrupper med färre än sju deltagare har cirka 35 procent engagerade medarbetare.

Dubbelt så mycket konflikter
Ytterligare en del av studien, baserad på 162 681 svar, visar ett extremt starkt samband mellan gruppstorlek och upplevda konflikter. I en arbetsgrupp som består av ett trettiotal medarbetare, är andelen som upplever konflikter dubbelt så stor som i en arbetsgrupp som endast består av en handfull personer.

– Sambandet mellan storleken på arbetsgruppen och konflikter är oerhört starkt. Vi vet också att konflikter på arbetsplatsen är starkt kopplade till sjukfrånvaro. Med andra ord är storleken på arbetsgruppen en stor bidragande faktor till hur en organisation både mår och går, säger Sofie Johansson.

Ledningens ansvar
Eftersom de främsta orsakerna till konflikter är gruppstorlek, ledarskap och arbetsfördelning, pekar Sofie Johansson på ledningens ansvar.

– Det rent organisatoriska ansvaret är kanske det lättaste. Se över gruppernas sammansättning och storlek för att ge cheferna en ärlig chans att vara riktigt bra ledare. Minskar grupperna, är det väldigt mycket lättare att se alla medarbetare, att feedbacka och vara tydlig för alla – och fördela arbetet rättvist. Självklart är det också viktigt att kontinuerligt mäta, analysera och utveckla såväl ledarskapet som andra viktiga parametrar i arbetsmiljön. Liksom att följa upp varje medarbetares individuella arbetssituation.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny