Så ser du bortom CV:t – HRbloggen.se
Hem » rekrytering

Så ser du bortom CV:t

Av den 25 april 2019 942 visningar
REKRYTERING. Ny teknik skapar möjligheter att upptäcka kandidater man annars kanske skulle missa. TRR:s omvärldskoordinator Åsa Thambert tipsar om hur du ser bortom CV:t för att hitta ny kompetens och vad du ska tänka på under anställningsintervjun.

Anställningsintervju

Det pågår mycket diskussioner kring rekrytering just nu. Kompetensbristen är stor inom flera områden och det motiverar att man söker på fler sätt och i fler kanaler än de traditionella. Ny teknik skapar också nya möjligheter att hitta kandidater man annars kanske skulle missa. Här strävar fler och fler efter att göra rekryteringen så fördomsfri som möjligt.

Som ett led i detta, har en del rekryteringsföretag börjat använda robotar/bottar i den första urvalsfasen. Det innebär för kandidaternas del att tänka till och anpassa sin ansökan för att passera gallringen. Eftersom maskinen inte kan läsa mellan raderna som en människa kan göra, rekommenderar vi på TRR våra klienter att vara väldigt tydliga och konkreta i sina ansökningar: Att använda samma kompetensord som står som krav i annonsen, ta bort bilder, säkerställa att det inte finns stavfel, beskriva exakt vad man gjort i tidigare roller och så vidare.

Personliga mötet är A och O
Vid en aktivitet med våra klienter diskuterade vi nyligen detta med urval via robotar. En kommentar som fick stort utrymme i diskussionerna var att rekryterande företag ofta skriver i annonsen att ”stort värde kommer att läggas vid dina personliga egenskaper”. Men om du aldrig får chansen att presentera dig – för att du inte har exakt den kompetens man gör urvalet på – hur skall man då få chansen att visa att man är rätt person för jobbet? En viktig aspekt för rekryterare när vi egentligen tänker att fler skall få chansen att visa sin potential!

Vi på TRR tror mycket på det personliga mötet. Ibland har du inte den exakta kompetensen som efterfrågas, medan du har mycket annan intressant och relevant erfarenhet. Ett CV fungerar bra som ett diskussionsunderlag, men att få träffa den som rekryterar och få komplettera sitt CV med ett personligt intryck ser vi gör stor skillnad. Vi försöker därför ordna så många mötesplatser som möjligt mellan våra klienter och arbetsgivare som söker ny kompetens, bland annat via speedintervjuer och rekryteringsträffar. (Läs mer om kostnadsfria tjänsten TRR Matchning nedan.)

Urvalsfrågor och arbetsprov
Allt oftare hör vi att man vill och vågar gå ifrån just CV:t. Ibland väljer man att ställa några beskrivande frågor i ansökan och utgår ifrån dem i intervjun – istället för att titta så mycket tillbaka på vad man gjort tidigare. Ibland passar det bra att man får göra en uppgift, som ett arbetsprov. Den som söker jobb som säljare kan exempelvis få i uppdrag att sälja in företaget under en presentation. Gäller det ett serviceyrke, kan det handla om att få göra en audition för att visa att man är serviceminded. Det här är exempel på sätt som kanske bättre visar hur du kan lösa en uppgift än enbart ett CV, i alla fall för vissa typer av tjänster.

Men det krävs mod att våga tänka nytt, att se möjligheten i att ta in en person som inte är helt lik de andra på arbetsplatsen. Mångfald vad gäller ålder, kön, etnisk bakgrund etc. berikar och ger ett mervärde om man bara vågar prova nytt. Kompetens finns i alla färger och former, det gäller bara att hitta den.

Att lägga mycket fokus på kravprofilen, och verkligen ifrågasätta vilken kompetens som är avgörande och vilken som är ”nice to have” i den roll/funktion man skall ha, är avgörande för en lyckad rekrytering!

Att tänka på vid kompetensbaserad anställningsintervju
  1. Var förberedd och läs igenom kandidatens ansökan innan intervjun. Berätta om företaget och tjänsten, men låt kandidaten få störst utrymme att presentera sig.
  2. Kandidaten ska förstås ge ett bra intryck, men idag är det lika viktigt att kandidaten får ett bra intryck av arbetsgivaren. De skall också välja, så tänk på intervjun som en viktig del av ert varumärkesbyggande.
  3. Ge alla kandidater samma behandling. Ställ inte frågor som du inte kan och kommer ställa till alla kandidater! Frågorna skall vara kopplade till kravprofilen, förbered dem i förväg. Be om förtydligande om det behövs.
  4. Var medveten om dina egna förutfattade meningar och ditt eget beteende. Visa intresse och lyssna aktivt. Försök få kandidaten att känna sig bekväm.
  5. När det gäller kompetensbaserade frågor: Överväg att låta kandidaten få frågorna i förväg! Ofta önskar man att de skall beskriva hur de löste en situation (situation-beteende-resultat–reflektion) och då vill man ju som kandidat komma på och välja en situation som känns rätt och som verkligen beskriver hur man brukar agera.
  6. Kom ihåg att återkoppla! Kan inte poängteras nog. Vi på TRR hör alltför ofta från våra klienter att de inte hör någonting efter att de skickat in sin ansökan, varit på intervju eller träffat rekryterare på speedintervju eller rekryteringsträff. Meddela hur processen ser ut och när man kan förvänta sig ett besked.
Hitta ny kompetens via TRR Matchning

TRR Matchning är en snabb och enkel tjänst för dig som behöver hitta nya medarbetare. Här får du kontakt med kvalificerade kandidater från en mängd olika yrkesområden och branscher över hela landet. Tjänsten är kostnadsfri för arbetsgivare och ditt företag behöver inte vara anslutet till TRR för att kunna använda den.

Det här kan du få via TRR Matchning:

  • TRR Urval – fyll i kravprofil
  • Hitta talanger på speedintervju
  • Marknadsför ditt företag på TRR
  • Matcha kompetensen på rekryteringsträff/jobbmässa
Läs mer om TRR Matchning »

Fotnot: Denna artikel sponsras av en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Åsa Thambert

Åsa Thambert

Omvärldskoordinator / TRR MatchningTRR Tryggghetsrådet
I sin roll på TRR ordnar Åsa mötesplatser mellan människor som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och kunder som letar efter ny kompetens.
Åsa Thambert
Åsa Thambert

Senaste inlägg av Åsa Thambert (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Ingen kommentar »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny