Organisatorisk energi driver prestation – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö

Organisatorisk energi driver prestation

Av den 11 april 2019 942 visningar
ARBETSMILJÖ. Varje medarbetares energi skapar tillsammans den kollektiva energi som bidrar till effektivitet och goda prestationer. Den organisatoriska energin kan delas in i fyra nivåer, enligt folkhälsovetare Fredrik Grythberg. Vilken nivå befinner sig din organisation på?

Organisatorisk energi

Vår fysiska och mentala energi är bränslet för att prestera på jobbet, samarbeta och hantera inre och yttre krav. Den egna energin minskar och ökar i symbios med påverkan från omgivningens energinivåer.

I en organisation skapar varje individs energi den kollektiva, organisatoriska energin – som motverkas eller lyfts av policyer, processer och ledarskap. Organisatorisk energi på topp innebär inte enbart hårt jobb och konstant effektivitet, utan även utrymme i tid och rum för ”samla-kraften-energi”.

Den organisatoriska energin kan delas in i fyra nivåer (som självklart kan variera inom en organisation), där de två första är positiva och de två sista är negativa:

Produktiv energi
Denna organisatoriska energi lyfter kraften i individens potential maximalt genom en optimal balans mellan gas (prestationsfokus) och broms (återhämtning och släppa-jobbet-fokus). Det finns tydliga organisatoriska ramar, snyggt inflätade i affärsnyttan. Balanstänket är närvarande i kommunikation, möteskultur och synen på arbetstid. Den fysiska miljön ger möjlighet till att hantera och återhämta sin energi på ett positivt sätt. Ledning och chefer går i bräschen och är mogna nog att prata om själsligt och spirituellt välbefinnande. Det finns en energibuffert.

Komfortabel energi
Den här energin är också positiv med en god balans. Organisationen satsar ”lagom” på människors välbefinnande, men eftersom det inte genomsyrar vardagen saknas energibuffert när en plötslig förändring eller belastning kommer. Här finns stora möjligheter för individerna att lyfta den organisatoriska energin genom fler verktyg och nya perspektiv kring energibalans. Ledning och chefer behöver få mer kunskap för att kunna låsa upp den potentiella energin hos individerna.

Trög energi
Denna organisatoriska energi gör att människor drar sig tillbaka mentalt och känner likgiltighet. Den kollektiva energin i detta tillstånd är låg, vilket resulterar i en försvagad förmåga till förändring, innovation och prestation. Tiden för att ”logga ur” och samla energi sipprar ostrukturerat in lite här och var – till exempel på möten och när pressen är så pass hög att hjärnan backar ur. Ledningen sätter produktiviteten högst, utan att förstå att den är helt beroende av individernas energibalans.

Frätande energi
Det här är en sjuk organisation i bokstavlig mening: dåligt kvalitativ frisknärvaro och hög sjukfrånvaro. Den kollektiva energin är så pass dålig att det är omöjligt för individen att skapa en positiv energibalans. Här krävs stöd från en yttre katalysator som kan möblera om rejält och bidra med nya perspektiv. Ofta behövs ett nytt hälsofrämjande ledarskap för att skapa möjligheter att identifiera alla energihot.

Vilken nivå befinner sig din organisation på? Vad har ni för kunskap, perspektiv och verktyg för att maximera den fysiska, mentala och själsliga energin samt den fysiska miljön?

Fredrik Grythberg

Fredrik Grythberg

Förändringsföreläsare och skribent inom hälsa & arbetsmiljöJunao
Fredrik Grythberg har en magister i Folkhälsa och utbildar och inspirerar medarbetare och chefer för hållbart välbefinnande. Han har 15 års erfarenhet av att arbeta med hälsa och arbetsmiljö.
Fredrik Grythberg
Fredrik Grythberg

Senaste inlägg av Fredrik Grythberg (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny