Därför behövs socialt lärande i kompetensstrategin – HRbloggen.se
Hem » kompetens

Därför behövs socialt lärande i kompetensstrategin

Av den 21 mars 2019 942 visningar
KOMPETENSUTVECKLING. Allt fler företag inser nyttan med socialt lärande för att möjliggöra och uppmuntra kontinuerlig kunskapsutveckling. Men vad innebär egentligen socialt lärande i en företagskontext? Och hur kan man implementera det i Learning & Development-strategin? Här är fyra konkreta tips för att komma igång!

Socialt lärande

Socialt lärande kan definieras som lärande tillsammans med andra i olika sammanhang. Det är ett grundläggande sätt att lära, som funnits med oss sedan tidernas begynnelse och på senare tid börjat användas för lärande inom företag. Vi lär genom observation och interaktion med individer i vår närhet allt sedan barnsben och graden av interaktion ökar i takt med att vi utvecklas.

Samarbete och kollaboration utvecklar vårt lärande. Det börjar redan i skolan med grupparbeten som introducerar kommunikation och delegering. När vi sedan ger oss ut i arbetslivet, fortsätter vi att lära genom interaktion och observation av kollegor och ledare i olika sociala sammanhang på arbetsplatsen. Det kan vara allt från en snabb diskussion över en kaffe, till möten och konferenser eller utbyten i något av de många digitala flöden för information vi deltar i – både i arbetet och på fritiden.

Skapar förutsättningar för lärandekultur
Lyckas du integrera socialt lärande i din organisation, skapar du förutsättningar för engagemang och kvalitativt lärande hos dina medarbetare – samtidigt som du svarar upp mot den ökade efterfrågan på flexibilitet, utveckling och lärande i arbetet.

Att lära av varandra skapar inte bara nytta för den som ska lära sig någonting nytt. Även den eller de som lär ut får insikter och lärdomar av processen. Med socialt lärande som utgångsläge skapas förutsättningar för en lärandekultur, där alla delar kunskap och erfarenheter genom hela organisationen. Vilket i sin tur stöttar era formella utbildningsinsatser!

Konkreta tips för att komma igång
Det viktigaste för att lyckas med socialt lärande är att uppmuntra samarbete och kunskapsdelning. En öppen kultur med lättillgängliga arenor för umgänge och erfarenhetsutbyte är A och O. Konflikter eller osäkerhet i organisationen sätter lätt käppar i hjulet och kan få medarbetare att inte våga belysa utbildningsbehov, be om hjälp eller till och med tveka inför att dela med sig av kunskap.

4 tips för att introducera socialt lärande

 1. Engagera medarbetare från olika delar av företaget i gruppdiskussioner.
  Prata om hur erfarenhets- och kunskapsdelning sker idag och hur ni skulle vilja att det fungerade. På både organisations- och individnivå.
 2. Underlätta coachning och mentorskap.
  Matcha olika individer utifrån erfarenhetsnivå och kompetensområden, och skapa förutsättningar för att göra kunskapsdelning, feedback och dialog till en naturlig del i arbetet som går att följa upp.
 3. Reservera tid för kunskapsdelning i grupp.
  Skapa träffar som syftar till att dela kunskap och lärdomar som ett sätt att kickstarta dialog och utbyte internt. De kan äga rum mellan team eller individer genom hela organisationen, i fysiska rum eller online.
 4. Bjud in till digitala grupparbeten för kompetensutveckling.
  Grupparbeten som kretsar kring en problemställning, kommande förändringsprocess eller som för ett befintligt projekt framåt är ett bra sätt att öka utbyte och lära av varandra.

Vi på Loops Education älskar lärande och vill att alla ska upptäcka hur roligt och enkelt det är att dela kunskap med hjälp av vårt digitala verktyg Loops. Därför passade vi på att skapa en lärloop till den här artikeln som ger dig fördjupade, konkreta tips kring socialt lärande.

Kika in här för en digital loop om socialt lärande »

Fotnot: Denna artikel sponsras av en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Agnes Haverling

Agnes Haverling

Community ManagerLin Education
Agnes skriver om organisatoriskt lärande i gränslandet mellan pedagogik och teknik. Hon intresserar sig särskilt för hur vi lär genom sociala sammanhang via såväl digitala arenor som offline. I botten har Agnes en kandidatexamen inom de ämnen hon brinner för: digital kommunikation och pedagogik.
Agnes Haverling
Agnes Haverling

Senaste inlägg av Agnes Haverling (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny