Det handlar inte om pengarna! – HRbloggen.se
Hem » lön & belöning

Det handlar inte om pengarna!

Av den 27 februari 2019 942 visningar
LÖN & BELÖNING. Sällan blir lönen så viktig som i tider av lönerevision. Samtidigt vet de flesta av oss att det inte är pengarna som avgör hur vi presterar på jobbet. AnnCharlotte Bretan och Johan Thesslin, författare till ledarskapsboken Lön och Motivation (Liber), berättar hur HR kan skapa förutsättningar för en bra lönerevision.

Lön - prestation

”Lönerevisionen är den värsta tiden på året”, kommenterar en HR-chef spontant. Vad har egentligen gått fel när en möjlighet att belöna goda prestationer mest känns pressat och ångestfyllt?

Ofta läggs mycket energi på lönesättning och lönesamtal under en kort del av året. Kopplingen till vad som händer i vardagen blir därför vag. Samtidigt blir det alltmer tydligt att förutsättningar för prestation skapas i vardagen. Det handlar om att få vara en del av ett sammanhang, att förstå varför saker görs och att bli sedd. Är medarbetaren missnöjd med dessa faktorer, så yttrar det sig inte sällan i missnöje med lönen.

Orimliga förväntningar
Att sätta lön handlar till 80 % om relationen mellan chef och medarbetare och 20 % teknik, det vill säga hur chefen bedömer prestation och omsätter det i ny lön. Intentionen med löneavtalen är naturligtvis god: att belöna medarbetare för att motivera till fortsatt goda prestationer. Men resultatet blir ofta det motsatta. Den enskilde chefen ska under lönesamtalet ofta svara upp mot orimliga förväntningar på både högre lön och bekräftelse – en utmaning som lätt blir övermäktig.

Den goda nyheten är att det finns massor att göra som påverkar prestationen positivt och som inte handlar om pengar! Även i lönerevisionen.

Förväntningarna på högre lön skapas på samhällsnivå och har knappast att göra med hur ni arbetar med lön eller vilka pengar ni har tillgängliga i just er verksamhet. Den goda nyheten är att det finns massor att göra som påverkar prestationen positivt och som inte handlar om pengar! Även i lönerevisionen.

Hur kan HR skapa förutsättningar?
Vi upplever att det är vanligt med otydligheter vad gäller organisationens ställningstaganden kring lönenivåer, vilket gör att chefen står ensam utan uppbackning i lönesamtalet.

En viktig uppgift för HR är därför att vara tydlig med vad ni är beredda att betala för en viss typ av tjänst och vilken löneutveckling medarbetarna kan förvänta sig över tid. Beskriv varför ni ger löneförhöjningar, så att cheferna får en bra utgångspunkt inför lönesamtalen. Genom att prata om organisationens ställningstaganden vid andra tillfällen än i lönesamtalet ökar tydligheten, vilket påverkar medarbetarnas förväntningar och motverkar frustration.

Viktigt med transparent process
Inför lönerevisionen är det vanligt att utbilda och informera cheferna om hur samtalet ska ske och lönen sättas. Men det haltar om inte medarbetarna får information om processen och vilka krav som ställs på dem. Bra samtal och dialoger bygger på två deltagare som tar aktiv del!

Att vara transparent med löneprocessen bidrar till en större upplevd lönerättvisa. När medarbetarna får större kunskap, vet de också vilka krav de kan ställa på cheferna. Då flyttas fokus till processen snarare än pengarna. Sätt ihop ett informationspaket som ni eller cheferna själva går igenom med medarbetarna, gärna tillsammans med fackliga parter.

Fokusera på prestationen
Låt cheferna samarbeta i lönesättningen genom att skapa forum där de kan ventilera dilemman och utmaningar kring bedömningar och skapa samsyn kring vad som är en bra prestation. Det måste handla mindre om fördelning av pengar och mer om bedömning av prestation och hur man genomför samtal. Under våra utbildningar konstaterar många chefer att vi borde prata oftare om detta.

För att öka fokus på prestation och bygga relationer, är vår rekommendation att dela upp lönesamtalet i två delar: ett samtal med fokus på medarbetarnas prestation och måluppfyllelse och ett kring lönen.

Genom att inte bara prata om vad som levererats utan också hur leveransen skett, uppnås en djupare förståelse för beteendets betydelse för prestationen.

Prestationssamtalet får bäst effekt om medarbetaren får inleda med att beskriva sin prestation. Att själv få berätta hur jag bidragit till verksamheten är belönande i sig. Målet med samtalet är att nå en gemensam bild av medarbetarens bidrag till verksamheten och vad som kan förändras framåt i tiden. Genom att inte bara prata om vad som levererats utan också hur leveransen skett, uppnås en djupare förståelse för beteendets betydelse för prestationen. Det påverkar den inre motivationen positivt.

3 tips till lönesättande chef

Sätt rätt lön! Betala inte mer än vad marknaden gör för motsvarande kompetens, men ta er också en funderare på om ni vill ligga under vad marknaden betalar. Vad erbjuder ni som arbetsgivare utöver lön?

Belöna beteenden! Värdesätt både vad som görs och hur det görs. Genom att belöna de beteenden och försök som bidrar till verksamhetens utveckling, skapas förutsättningar för resultat idag OCH imorgon.

Var transparent med processen! Gör löneprocessen känd, så att medarbetarna vet vad de ska förvänta sig. Det ska vara tydligt vad de anställda kan göra för att påverka sin lön.

AnnCharlotte Bretan & Johan Thesslin
AnnCharlotte Bretan och Johan Thesslin är författare till boken Lön och Motivation (Liber). De utbildar även chefer på alla nivåer inom belöning, motivation och ledarskap.
AnnCharlotte Bretan & Johan Thesslin

Senaste inlägg av AnnCharlotte Bretan & Johan Thesslin (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny