Varje verksamhet behöver en förändringsansvarig – HRbloggen.se
Hem » digital HR, org & ledarskap

Varje verksamhet behöver en förändringsansvarig

Av den 18 januari 2019 942 visningar
DIGITALISERINGEN. Nya tider kräver nya roller i företagsledningen. Med en förändringsansvarig CDO på plats, kan organisationen hantera digitaliseringens omtumlande snabbhet på ett bättre och mer proaktivt sätt, menar Nutanix Nordenchef Peter Källviks.

Chief Digital Officer CDO

Den snabba utvecklingen av digital teknik ändrar i grunden hur företag arbetar och organiserar sig. De tvingas tänka i nya banor – allt från hur de förhåller sig till sina kunder, partners och konkurrenter till hur de bäst ska utnyttja den nya teknikens alla möjligheter.

Det är hög tid att gå från att bli besvärad av utvecklingen – till att bli en av de snabbfotade aktörerna som driver förändringen.

För detta behövs helt ny kompetens i styrelse och ledning, någon som förstår den nya spelplanen och de nya spelreglerna som förändrar allt. Den engelska termen för detta fenomen är disruption, så vi borde egentligen kalla denna nya kompetens för disruptionsansvarig – med ansvar att ruska om i företaget. Alltså Chief Disruption Officer, snarare än Chief Digital Officer, som titeln CDO annars utläses.

Ifrågasätta affärsmodellen – i tid!
Även om ditt företag noterar rekordförsäljning över hela världen kommer oundvikligen den stund då försäljningen börjar dala. En CDO ska i god tid ifrågasätta affärsmodellen.

Ett par exempel: Vad hade hänt om traditionella taxiföretag anställt en CDO? Kanske hen hade kunnat förutse Uber och sett till att taxiföretagen själva skapade en liknande modell? Kanske hade Nokia och Blackberry kunnat behålla sina marknadsledande positioner om de själva sett iPhonen, alltså en ny teknik, som väntade runt hörnet?

Nu händer detta överallt. Se bara hur datacenter, som länge burits av en traditionell IT-struktur, nu utmanas av moln och hyperkonvergerad infrastruktur – som är enklare och snabbare, tillåter skalbarhet och ger IT-team tid att utveckla verksamheten och inte bara hantera problem. Och även de företag som ligger i framkant i denna utveckling måste hela tiden öka automatiseringen och hitta nya sätt att arbeta i molnet.

Förebygger motstånd mot förändringar
Många organisationer är ännu ovilliga att ta det här steget. Ett skäl kan vara att CDO ses som en modenyck och att ord som disruption, omvälvning eller störning upplevs negativa. Medarbetare är i grunden ofta motståndare till förändringar. Att då lyfta något som betraktas som skadligt till en ledningsfråga, kan kännas stressande och oförutsägbart.

Det är lätt att hålla sig till tankesättet ”business as usual” så länge verksamheten går bra. Det kräver mycket energi och mod att vara den som skakar om modellen, särskilt när den fungerat bra väldigt länge. Poängen med en CDO blir då att själv påverka vart den förändring som digitaliseringen skapar i alla branscher tar vägen. Ett företag kan givetvis inte styra omvandlingen, men med en CDO kan de höja sin medvetenhet om den och använda de nya verktygen som digitaliseringen tillhandahåller på ett bättre och mer proaktivt sätt.

Samtidigt utvecklas allt fler tekniska lösningar så att även små företag kan växa snabbt. Ett exempel är crowdfunding som ger nya möjligheter genom marknadsföring i sociala medier och därmed också nya kontaktytor med investerare. Det innebär att det konstant dyker upp flera nya konkurrenter med helt nya affärsmodeller som snabbt kan förändra villkoren för alla etablerade företag.

Nya tider kräver nya roller i företagsledningen. Med en CDO på plats kan vilket företag som helst visa att de förhåller sig till digitaliseringens omtumlande snabbhet. Risken med att inte aktivt hantera denna insikt är avgrundsdjup.

Peter Källviks

Peter Källviks

NordenchefNutanix
Peter är Nordenchef för Nutanix och har lång erfarenhet av att bygga och leda säljorganisationer för globala IT-företag i Norden. Han har en bakgrund som systemutvecklare med erfarenhet från Ericsson i Asien. Han är även författare och utgivare av fotoboken NuDå Stockholm och NuDå Göteborg.
Peter Källviks
Peter Källviks

Senaste inlägg av Peter Källviks (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny