Talangutveckling som ger ringar på vattnet – HRbloggen.se
Hem » talent management

Talangutveckling som ger ringar på vattnet

Av den 15 januari 2019 942 visningar
TALENT MANAGEMENT. En viktig framgångsfaktor för interna utvecklingsprogram är att de bygger på nätverksprincipen och ”pay it forward”. Det skriver Anna Kempe, som betonar vikten av att låta människor växa av och med varandra.

Pay it forward - talangutveckling

När HR-budgeten är lägre än ambitionen (alltid?) ställs kreativiteten på prov, och förmågan att trolla med knäna utvecklas. Som HR-chef och talangutvecklare har jag ofta fått arbeta smart (läs billigt) och enkelt för att utveckla talanger. Det har lett till en mängd egenutvecklade koncept och jag slås av att det ofta är det enkla som ger effekt och bäring över tid.

Lärande genom utbyten
En av de viktigaste framgångsfaktorerna bakom talangutveckling tycker jag är nätverksprincipen och det som jag kallar för ”pay it forward”. Nätverksprincipen är så enkel som att utbyte, lärande och utveckling uppstår av sig självt när engagerade människor träffas i ett gemensamt syfte. Pay it forward handlar om att dela med sig av de möjligheter som man själv fått ta del av för att aktivt bidra till andras utveckling.

Interna mentorskapsprogram – som jag arbetat en del med – utgör ett bra exempel för att belysa vikten av både nätverk och pay it forward. En gång utarbetade jag programmet så att även adepterna möttes regelbundet, för att utbyta sina erfarenheter med varandra. I utvärderingen visade det sig att de ostrukturerade adeptträffarna uppskattades lika mycket som själva mentorträffarna!

När programmet var slut kom adeptgruppen till mig och ville ha en fortsättning. Jag frågade vad de hade för förslag (själv hade jag redan engagerat mentorerna i en ny grupp adepter). Utifrån dessa introducerades en serie av ”rundabordsmöten”, där mentorerna bjöds in till lunch och gruppsamtal utifrån olika ledarskapscase som adeptgruppen själva utformat. Jag hjälpte till med förankringen, men lärandet löste de själva – inspirerade av varandra och varandras nätverk.

Kulturbärare utgör förebilder
En tid senare ville vi komplettera ledarskapsutbildningen för nytillträdda förstagångschefer. Jag vände jag mig då till adeptgruppen och frågade om de ville iklä sig rollen som mentorer för mindre erfarna kollegor. Och allt eftersom nya chefer tillsattes, matchades de samman med erfarna ledare som själva haft förmånen att ha en mentor att lära av och bolla med.

Att lära vidare och pay it forward låg helt i linje med verksamhetens värdegrund. Det är ett ypperligt sätt att låta kulturbärare och engagerade medarbetare utgöra förebilder och göra ännu större avtryck i organisationen.

Det här går förstås att utveckla på alla möjliga sätt i organisationen. Men det gäller att identifiera rätt målgrupper och befintliga utvecklingsprogram – och hitta länkar mellan initiativ, nätverk och individer.

Gör det inte så krångligt. Se bara till att hitta sätt att föra människor samman och låt dem sedan växa av och med varandra!

Anna Kempe
Senior HR-konsult med över 15 års erfarenhet av brett och affärsnära HR-arbete, från såväl stora internationella bolag som entreprenörsdrivna företag. De senaste åren har Anna arbetat som affärsområdeschef på Edge HR och i det egna HR-konsultföretaget Talango. Idag jobbar hon på Stardust Consulting.
Anna Kempe
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny