Svensk HR dåliga på att nyttja ny teknik – HRbloggen.se
Hem » digital HR

Svensk HR dåliga på att nyttja ny teknik

Av den 25 januari 2019 942 visningar
DIGITAL HR. En ny undersökning tyder på att svensk HR står inför stora digitala utmaningar. Även om man i snitt jobbar 55,8 % digitalt, behöver flera HR-processer digitaliseras. Och endast 6 % använder sig av AI eller robotisering för att effektivisera processerna.

Digitalisering av HR 2019

Det är företaget Edge HR som i undersökningen HR-barometern 2019 kartlagt hur digitalt svenska företag anser sig jobba med de olika HR-processerna. Över 600 yrkesverksamma inom HR har deltagit i enkäten, varav 46 % är ytterst HR-ansvariga.*

Resultatet visar ett digitaliseringsindex på 55,8. Det innebär att svensk HR sammantaget anser sig jobba digitalt till 55,8 procent i de vanligaste HR-processerna.

Niclas Smedberg – Edge HR– Digitaliseringen inom HR-branschen har det talats om i många år. Det har varit otroligt intressant att ta tempen på hur långt branschen faktiskt kommit i digitaliseringen av sina olika processer, berättar Niclas Smedberg, vd på Edge HR.

Tidsbrist och befintlig teknik bromsar
Tid och befintlig teknik är de två parametrar som utgör sämst förutsättningar för att arbeta digitalt med HR-processerna. Vidare visar undersökningen att de som svarat ja på frågan om HR finns representerad i ledningsgruppen, arbetar 17 % mer digitaliserat än de som svarat nej.

De processer som idag är mest digitaliserade är rekrytering och medarbetarundersökningar. Här finns många system att välja på och allt fler ser fördelarna med att använda dem.

– Vår undersökning visar att det exempelvis läggs stora investeringar på rekryteringsprocessen. Men arbetet som följer för att behålla sina medarbetare är inte lika digitaliserat, säger Niclas Smedberg. Här har företag stora möjligheter att skapa bättre lönsamhet. HR-avdelningen och IT-avdelningen måste komma närmare varandra för att driva utvecklingen framåt.

graf digitalisering av hr-processer

Undersökningen pekar också ut tre tydliga områden som man anser är viktiga att digitalisera i närtid: hantering av personaldata, onboardingprocessen samt att ha en tydlig överblick över medarbetarnas kompetens.

Dålig förståelse för AI
En annan parameter som barometern tagit tempen på är AI. På frågan om man idag robotiserat eller använt AI för att effektivisera någon av företagets HR-processer eller arbetsuppgifter, svarar endast 6 % ja, 12 % är ännu inte införstådda med vad AI innebär och 82 % svarar nej. 40 % har inte använt AI för att de inte förstår på vilket sätt AI skulle kunna användas.

Medarbetarundersökningar, lönekartläggning och preboarding är HR-processer som man främst tror skulle kunna automatiseras helt eller delvis med AI.

7 tips för digital HR

Vad bör man tänka på när man ska digitalisera sina HR-processer? Här är Niclas Smedbergs 7 bästa tips!

  • Tydliggör ”varför” och vad ni vill uppnå med digitaliseringen i alla organisationsled
  • Förankra och kommunicera från högsta ledningen
  • Identifiera interna ambassadörer för förändringsarbetet
  • Utse en tydlig projektledare och projektgrupp
  • Arbeta agilt och bygg modulärt
  • Glöm inte medarbetarperspektivet: Involvera medarbetarna och förbättra medarbetarupplevelsen
  • Mät och följ upp era digitala satsningar

*Fotnot: Undersökningen genomfördes av Edge HR i november 2018. De 608 respondenter som svarat på enkäten utgör ett riksrepresentativt urval av Sveriges företag vad avser storlek, bransch, yrkesroll och regional spridning.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny