Stolta medarbetare som framgångsfaktor – HRbloggen.se
Hem » strategisk HR

Stolta medarbetare som framgångsfaktor

Av den 1 november 2018 942 visningar
AFFÄRSDRIVEN HR. Se dig om på din arbetsplats. Vilken kroppshållning har medarbetarna, vad speglas i deras ansikten och ögon – och hur bemöter de varandra och kunderna? Stolthet syns och är en ovärderlig resurs som hjälper organisationen att uppfylla sina löften och nå sina mål, menar författarna till boken Stolthet som strategi.

Stolthet som strategi

Företag och organisationer har mycket att vinna på att arbeta strategiskt med stolthet. Det menar Caroline Stenbacka Nordström och Elin Alsiok, som har skrivit boken Stolthet som strategi. Bokens argumentation bygger bland annat på resultaten från en intervjustudie som författarna har genomfört, där medarbetare på två företag beskrivit hur de upplever stolthet i relation till kundbemötande.

Organisatorisk stolthet
Utgångspunkten i boken är den enskilda medarbetaren, som ska ”förstå vad den egna arbetsinsatsen ska leda till, och veta om det går bra eller mindre bra”. Det skapar förutsättningar för det författarna kallar organisatorisk stolthet, då medarbetarna kan, vill och vågar uttrycka stolthet över de värden de skapar för sig själva och andra.

Det skapar i sin tur förutsättningar för utvecklingen av det Alsiok och Stenbacka Nordström kallar en hållbar bemötandeorganisation, i motsats till en bedömandeorganisation där fokus ligger på att jämföra och bedöma.

Stolt bemötande
Bokens metod stolt bemötande går ut på att utveckla ett sätt att tänka, tala och vara som bidrar till att alla i organisationen känner sitt värde och som stärker viljan att skapa positiva möten med kunder, kolleger och andra.

Metoden syftar till att skapa organisatorisk stolthet och utgår från det som är bra och de resurser man redan har och bygger sedan vidare på det. Det är inte en metod som bemästras eller genomförs på en dag, utan en lärandeprocess över tid som stegvis ger ny kunskap och kompetens i organisationen.

Effekterna av träningen i att stärka ett stolt bemötande är enligt författarnas studie ”glädje, inspiration och motivation, hälsa och välmående, trygghet, ärlighet och delaktighet och även kreativitet, kundfokus och framgång”.

3 steg till ett stolt bemötande

Stolt bemötande är ett sätt att tänka, tala och vara internt och externt. Utvecklingsmetoden innehåller lärandestegen uppvärdering, uppskattning och uttryck:

  1. Uppvärdera allas betydelse och värde. Här läggs grunden för stolt bemötande genom en medveten uppvärdering av varje individ i organisationen. Det handlar specifikt om att känna, uttala, dela och utveckla stolthet, för såväl individer och team som för hela organisationen. Här väcks viljan att vara stolt.
  2. Uppskatta allt som görs. Här bygger man vidare på det första lärandestegets medvetenhet om allas betydelse genom att träna förmågan att visa uppskattning, i form av självuppskattning, återkoppling till andra och gemensam uppskattning och firande av framsteg.
  3. Uttrycka vårt värdeskapande. En medarbetare som vet sin egen och sin organisations betydelse och värde kan också skaffa sig förmågan att uttrycka detta för kolleger, kunder och andra. Det här lärandesteget handlar således om att träna sig att uttrycka stolthet på alla bemötandenivåer, intern och externt, så att hela organisationens förmåga att uttrycka sitt värdeskapande stärks.

Metodens praktiska genomförande i en organisation bygger på ett antal olika tekniker och processverktyg, såsom anteckningar, visualisering, intervjuer, berättelser m.m., som kan sorteras in under två huvudrubriker:

  • Stolthetsreflektion – väcka viljan att vara stolt. Syftet är att utveckla äkta stolthet i organisationen och hos dess medarbetare. Reflektionen sker enskilt och gemensamt och hjälper medarbetarna att vinna nya insikter och skapa grunden för en positiv förändring – att ”växa i stolthet” tillsammans.
  • Stolthetsträning – bygga upp modet att uttrycka stolthet. Många är ovana vid att visa och uttrycka stolthet och träningen syftar såväl till att öka förmågan att uttrycka stolthet som till att motivera till ett stolt bemötande internt och externt.
Vill du lära dig mer om stolthet som strategi?

Bokens författare, Caroline Stenbacka Nordström och Elin Alsiok, föreläser på HR-bloggens seminarium Employer branding 3.0 den 29 januari 2019. Läs mer och anmäl dig här »

Peter Fowelin

Peter Fowelin

Skribent, författare och förläggare
Peter Fowelin är en av HR-bloggens återkommande skribenter. Han har länge varit verksam som organisationskonsult, författare & föreläsare och har bl a skrivit ledarskapsboken ”Från motstånd till möjlighet”. Han har en bakgrund som lärare, projektledare och chef och driver sedan 2011 Dana Förlag, med böcker om mindfulness, personligt ledarskap med mera.
Peter Fowelin
Peter Fowelin
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny