7 frågor för att målgruppsanpassa utbildningen – HRbloggen.se
Hem » kompetens

7 frågor för att målgruppsanpassa utbildningen

Av den 19 november 2018 942 visningar
KOMPETENSUTVECKLING. Förförståelsen av dina utbildningsdeltagare avgör ofta om lärandeupplevelsen blir succé eller fiasko. Kim Blomqvist på Lin Education tipsar om hur du lyckas med din målgruppsanalys.

Målgruppsanpassa lärandet

När man jobbar strategiskt med HR, handlar mycket om att först definiera målgruppen av medarbetare eller kandidater och ta reda på deras behov och drivkrafter. Detta för att bättre kunna anpassa budskap och innehåll – och därmed uppnå önskat resultat av en insats.

Målgruppsanalysen avgör lärandeupplevelsen
Även när man står inför uppgiften att ta fram en internutbildning eller ett utvecklingsprogram, krävs en inledande målgruppsanalys. Många gör kanske redan detta per automatik. Men tyvärr begränsas ofta analysen till att enbart titta på antalet deltagare.

Kim Blomqvist - Lin Education

Kim Blomqvist på Lin Education är pedagogisk expert med erfarenhet av att ha stöttat både stora och små organisationer i att utveckla sina Learning & Development-strategier.

– Målgruppen är en av de absolut viktigaste faktorerna – om inte den allra viktigaste – att ta hänsyn till när du ska utforma en lärandeprocess, menar Kim. Din förförståelse av deltagarna kan faktiskt avgöra om lärandeupplevelsen blir succé eller fiasko.

Hur ska jag tänka för att få med alla aspekter i min målgruppsanalys?
– När jag designar utbildningar som jag själv ska hålla i, eller när jag jobbar med en kunds Learning & Development, är jag alltid noga med att ställa mig själv sju frågor om målgruppen, berättar Kim Blomqvist. Förutom antalet deltagare handlar det bland annat om deras roller, attityder, förkunskaper och relationer till varandra. (Läs närmare om Kims frågor i rutan nedan!)

Var hittar jag då svaren på frågorna om målgruppen?
– Vilken metod du ska välja för att samla in information, beror på hur den specifika situationen ser ut. Undersökningar och/eller frågeformulär med noggrant utvalda frågor ger ofta tillräckliga svar. Oavsett vilken metod du väljer, är det viktigaste att du tar dig tiden att samla in och använda informationen på ett relevant sätt för alla inblandade. Då kommer du att kunna se effekterna av att ha skapat en riktigt lyckad lärandeupplevelse.

Kim Blomqvists sju frågor inför målgruppsanalysen

1. Hur många är de?
Hur stor kommer gruppen att vara? Beroende på hur utbildningen ska äga rum blir vissa aspekter särskilt viktiga: Är det en helt digital utbildning eller kanske en hybridlösning? Kommer det att krävas löpande återkoppling och handledning, och kommer deltagarna ha möjlighet att samarbeta?

2. Vilka är de?
När du vet vilken position eller roll deltagarna har i organisationen, kan du mycket lättare hantera olika förväntningar – både ur ditt eget och deltagargruppens perspektiv.

3. Hur bekväma är deltagarna med lärande i digitala miljöer och vilka attityder kring ämnet har de?
Denna extremt viktiga aspekt låter dig veta vad du behöver bygga in i läranderesan utöver det faktiska utbildningsmaterialet. För det spelar ingen roll hur magiskt bra ditt innehåll är om deltagarna känner sig osäkra i – eller har förutfattade meningar om – miljön det presenteras i. Det kommer alltid att utgöra ett hinder för lärandeprocessen.

4. Hur mycket tid kan de lägga på utbildningen?
Är det deltagarna som själva bestämmer hur mycket tid de har för utbildningen? Har de ens koll på hur mycket tid de kan lägga på den, och hur mycket tid vill de lägga på utbildningen? Var noga med att utforma lärandet med respekt för den tid deltagarna kommer att investera i processen.

5. Ligger ämnet nära vad deltagarna arbetar med på daglig basis?
Nyckeln till en lyckad kunskapsöverföring är kopplingen mellan den nya kunskapen/färdigheterna och användandet av dessa i det dagliga arbetet. Se till att du har en bra grundförståelse av deltagarnas vardag innan du i utbildningen refererar till aktiviteter och händelser i deras presumtiva arbete. Har du tänkt fel här, kan hela utbildningen falla platt.

6. Vilka förkunskaper har de gällande ämnet?
De flesta av oss har varit med om utbildningar där vi antingen känt oss överväldigade eller uttråkade för att innehållet upplevts alltför avancerat eller lätt. Att känna till deltagarnas olika förkunskaper låter dig veta var du ska lägga ribban och hur många olika nivåer du bör skapa för en inkluderande lärandeprocess. Att möta den som ska lära sig något nytt på hens egen nivå är avgörande för motivation och engagemang.

7. Hur väl känner deltagarna varandra?
Vet du hur deltagarna känner varandra sedan tidigare, kan du lättare förutse hur de kan tänkas interagera med varandra och därmed lägga potentiella gruppuppgifter och avstämningar på en passande nivå. Detta är en mycket viktig faktor för att uppnå kollaborativt och sociokulturellt lärande – något vi alla bör sträva efter.

En sista aspekt som är värd att nämna utöver de sju frågorna i listan ovan, är diskrepansen mellan vilken typ av utbildning som efterfrågats av deltagarna kontra vilken typ av utbildning du fått i uppdrag att utforma.

Livesänt webbinarium om lärande

Kim och hennes kollegor på Lin Education brinner för lärande. Missa inte deras kommande webbinarium om varför lärande blir allt viktigare för organisationer, om trender inom Learning & Development och hur digitalt lärande kan användas för att säkra framtidens kompetenser.

Läs mer och anmäl dig här »

Fotnot: Denna artikel sponsras av en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny