Lönekartläggning ger flera vinster – så lyckas du! – HRbloggen.se
Hem » jämställdhet, lön & belöning

Lönekartläggning ger flera vinster – så lyckas du!

Av den 8 november 2018 942 visningar
JÄMSTÄLLDHET/LÖN. Många arbetsgivare upplever den lagstadgade lönekartläggningen som ett nödvändigt ont. Men översynen ger långt större vinster än du tror! Anne-Sofie Laudon från Edge HR bjuder på initierade insikter och praktiska tips.

Lönekartläggning ger vinster

Sedan 1 januari 2017 är det lagkrav att alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Det är ett arbete som tar sin tid. Hur mycket beror på hur stor organisationen är och hur många olika befattningar som finns.

Kräver samarbete mellan HR och chefer
Ansvaret för lönekartläggningen landar oftast hos HR. Men HR är förstås beroende av medverkan från lönesättande chefer, fackliga representanter eller andra personer i organisationen med direkt insikt i kraven på rollerna och de olika arbetsuppgifterna. HR känner ju sällan till enskilda medarbetares prestationsförmåga och tidigare erfarenheter.

Tyvärr saknar cheferna ofta tid att prioritera lönekartläggningsarbetet, vilket gör det svårare för HR att förklara varför resultatet ser ut som det gör. Dock brukar cheferna tycka att det är mycket intressant att få ta del av all information som kommer fram. Den ger dem en tydligare bild av hur medarbetarna förhåller sig lönemässigt till varandra.

Tydliggör kritisk kompetens
En lönekartläggning ger inte bara information om hur lönesättningen i organisationen ser ut och om den lever upp till den interna lönepolitiken. Den bidrar även till en större insyn i verksamheten för både chefer och HR – på organisations-, grupp- och individnivå.

Kartläggningen tydliggör vilka roller i organisationen som är mest kritiska och hur belöningen står i relation till det. Det blir väldigt tydligt hur sårbar en verksamhet kan vara och hur viktigt det är att behålla vissa roller. Visualiseringen bidrar till att skapa ökad förståelse för varandras olika grader av krav och ansvar.

Blottlägger missförhållanden
Arbetet medför även en viktig dialog kring lön. Ibland uppmärksammas exempelvis att vissa grupper ligger lågt i lön samtidigt som de har höga krav på sig. När sådana missförhållanden kommer upp i ljuset, kan dessa grupper prioriteras och lyftas lönemässigt.

Lönekartläggningen blir också ett bra underlag inför lönerevisionen och det blir även tydligt om det finns chefer som sätter spretiga ingångslöner.

Att tänka på för en lyckad kartläggning

Vanliga fallgropar och utmaningar
Tänk på att inte göra en för grov gruppindelning, eftersom det är svårt att arbetsvärdera roller som inte utför lika arbete. Många upplever också att analysarbetet då löneskillnader ska förklaras är svårt. Hur mycket kan man exempelvis förklara med ”prestation” och hur tungt väger ”erfarenhet”?

Det finns inget facit för den här typen av värderingsfrågor och det kan finnas personliga kopplingar som påverkar objektiviteten. Se till att ni är flera personer som är delaktiga så att det blir en rättvis hantering. Om ni hänvisar till marknadsfaktorer bör ni ha tillförlitliga källor som styrker detta.

Kommunikation kring lönekartläggningen
Lön är ofta en känslig fråga, även om ni är transparenta. Det är viktigt att organisationen tar ett beslut om hur osakliga löneskillnader ska kommuniceras. Medarbetaren kanske inte enbart uppfattar det positivt att denne ska få en lönehöjning för att lönen varit för låg under en period… Fundera över vad som är mest lämpligt i er verksamhet!

Att tydligt kommunicera att ni jobbar med lönekartläggning är en del av arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Många medarbetare och jobbkandidater tycker att det är viktigt med en jämställd arbetsplats.

Gör ett noggrant jobb och vinn tid
Gör arbetet grundligt från början, det vinner ni mycket på i längden! Om ni sätter en struktur samt gör en noggrann gruppindelning och arbetsvärdering nu, kan ni återanvända mycket till nästa år.

Att ta hjälp av ett systemstöd och en konsult första året underlättar jobbet. En konsult ger vägledning, ställer relevanta frågor och ger input kring hur andra har tänkt i liknande verksamheter. Jag eller någon av mina kollegor på Edge HR bistår er gärna!

Lycka till med årets lönekartläggning! 

Kostnadsfri guide till en framgångsrik lönekartläggning

Vill du ha fler praktiska tips kring hur du får ut så mycket som möjligt av din kartläggning och genomför den på bästa sätt?

Hämta guide hos Edge HR »

Fotnot: Detta inlägg är sponsrat av en leverantör som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Anne-Sofie Laudon

Anne-Sofie Laudon

Senior projektledareEdge HR
Anne-Sofie har gedigen erfarenhet av att arbeta med lönekartläggningar, processer och systemstöd. Hon har tidigare bland annat arbetat som business controller och produktchef. Anne-Sofie har skrivit flera artiklar kring ämnet lönekartläggningar och håller även utbildningar och seminarier på samma tema.
Anne-Sofie Laudon
Anne-Sofie Laudon

Senaste inlägg av Anne-Sofie Laudon (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny