3 sätt att arbeta mer evidensbaserat inom HR – HRbloggen.se
Hem » hr-arbete, läsvärt

3 sätt att arbeta mer evidensbaserat inom HR

Av den 25 oktober 2018 942 visningar
HR-ARBETE. Studier visar att HR har dålig koll på vetenskapliga rön. HR-chef Astrid Svedérus förklarar varför det krävs ett mera kritiskt förhållningssätt – och tipsar om konkreta vägar till ett mer evidensbaserat HR.

Evidensbaserad HR

Forskning pekar på en kunskapsbrist inom HR. Yrkesaktiva har i genomsnitt bara koll på 50-60 procent av den viktigaste forskningen. I stället för vetenskapliga bevis baseras därför beslut på vad andra gör, egna övertygelser, trender eller påståenden från konsulter och marknadsförare.

Varför ser det då ut så här? Orsakerna är troligtvis flera, men kan handla om tidsbrist, tillgång och förståelse för forskning, skepsis eller envishet.

Kräver mer av dig som HR-person
Evidensbaserad HR handlar om att beslut inom HR baseras på vetenskapliga bevis, expertis, kontext och hänsyn till viktiga intressenter i och utanför organisationen. Det handlar förstås inte om att fokusera blint på bevisen, utan att låta dem vara en del av beslutsunderlaget.

Att arbeta evidensbaserat kräver mer av dig som HR-utövare. Därför kommer här tre konkreta tips på hur du kan bli mer evidensbaserad i din yrkesroll.

1. Utveckla ditt kritiska tänkande

Gör det till en vana att ifrågasätta. Ställ frågan “Vad är beviset för det?” till dig själv, kollegor, chefer, experter och säljare. Det kan vara i möten när någon uttrycker en åsikt eller driver en fråga. Eller när du själv står inför att fatta ett beslut, exempelvis vid inköp av tester, val av urvalsmetoder i rekryteringsprocessen, eller beslut om strategi för att minska personalomsättningen.

Du kan till och med sätta upp en lapp med frågan vid ditt skrivbord för att påminna dig själv om att ifrågasätta, ifrågasätta, ifrågasätta. Att be om bevis och källor till påståenden gör det lättare att avslöja ogrundade antaganden, övertygelser och attityder.

2. Förbättra beslutsprocessen

Skapa en bättre beslutsprocess genom medvetenhet kring hur beslut fattas i organisationen. Gör en lista över alla beslut som fattas under en dag eller en vecka och analysera hur dessa beslut fattades. Kanske blev det beslutat om hur en ny rekryteringsprocess ska se ut, åtgärder för en avdelning som inte fungerar, eller implementering av nya förmåner för de anställda. Vilka fakta och bevis baserades beslutet på? Varifrån kom informationen? Saknades någon information? Vilka personer påverkade beslutet?

När du själv är delaktig i ett beslut, ta för vana att samla fakta och bevis inför beslutssituationen. Det kan vara vetenskapliga bevis i form av studier som har undersökt liknande situationer. Det kan också vara organisatoriska fakta (kvalitativa eller kvantitativa data) som kan ge ett bättre beslutsunderlag. I möten där beslut fattas, uppmärksamma och ifrågasätt hur beslut fattas och på vilket grundlag. Vilka bevis talar för eller emot ett visst alternativ? När andra argumenterar för sin åsikt i en fråga, våga be om fakta eller bevis som stödjer denna.

3. Samla fakta om organisationen

Att arbeta evidensbaserat handlar inte bara om att läsa forskning och basera sina beslut på den. En viktig del av den evidensbaserade praktiken handlar om att förstå organisationen och dess kontext.

Ett sätt att skapa bättre beslutsunderlag är därför att systematiskt samla data och fakta om organisationen för att förstå den bättre. Inom området HR kan det handla om kvantitativa data om rekryteringsprocessen, personalomsättningen, sjukfrånvaro eller prestation. Det kan också handla om kvalitativa data från medarbetarundersökningar, exitsamtal eller utvärderingar. Konkreta bevis talar tydligare än en diffus känsla eller subjektiv upplevelse.

Det finns inga genvägar till en evidensbaserad praktik, utan det kräver ett gediget arbete av dig som HR-utövare. Du kommer att behöva tänka kritiskt och lära kontinuerligt. Du kommer att behöva lägga tid på att läsa och förstå forskningen och din egen organisation. Det kan kräva att du är obekväm ibland och ifrågasätter din chef och dina kollegor.

Om du väljer att anta utmaningen väntar dock en belöning i form av bättre beslut och en lönsam HR-avdelning, som bidrar med större värde till organisationen.

Astrid Svedérus
Astrid brinner för evidensbaserad HR. Vid sidan av sin roll som HR-chef i Mogi Sales, driver hon en vetenskaplig HR-blogg som tar upp spännande nya rön från forskningen inom området. Ambitionen är att göra forskningen mer tillgänglig och inspirera fler till att arbeta evidensbaserat.
Astrid Svedérus
Astrid Svedérus

Senaste inlägg av Astrid Svedérus (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Ingen kommentar »

  • Nina Sund skriver:

    Hej Astrid,

    Läste precis ditt inlägg om evidensbaserad HR! Så bra!

    Jag och min kollega Mikaela Winberg driver en HR-podd där vi intervjuar våra gäster utifrån perspektivet värdeskapande HR. Vi vill ha dig med i bloggen och diskutera värdeskapande utifrån evidensperspektivet med dig. Är du sugen?

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny