Så vässar du er internkommunikation – 5 tips – HRbloggen.se
Hem » employer branding, läsvärt

Så vässar du er internkommunikation – 5 tips

Av den 4 september 2018 942 visningar
EMPLOYER BRANDING. Det blir alltmer affärskritiskt hur vi som bolag pratar med våra medarbetare, kandidater och kunder. När varumärket och arbetsgivarvarumärket går hand i hand, krävs transparens och ett mer strukturerat samarbete mellan HR och kommunikation, säger Helene Leitner Larsson på Inhouse.

Helene Leitner Larsson – Inhouse

Senvåren 2018 genomförde konsultföretaget Inhouse en kvalitativ marknadsundersökning, med djupintervjuer av 15 HR- och kommunikationschefer om integration och samarbete mellan HR- och kommunikationsavdelningar.

Vi bad Helene Leitner Larsson, affärsområdeschef för Inhouse specialistområde HR, berätta vilka insikter undersökningen visade på.

– Företagets varumärke blir allt viktigare. Det är avgörande vilka människor som jobbar inom organisationen, den insikten har spritt sig från HR till ledning och chefer. Det är ju enklare att kopiera produkter och tjänster, än en kultur som medarbetarna är med och skapar, slår Helene Leitner Larsson fast.

Vad är den affärskritiska anledningen till att företag måste se medarbetarna som sina främsta varumärkesambassadörer?

– Det är idag betydligt svårare att rekrytera, attrahera och behålla bra personal än för bara några år sedan. Det ställer högre krav på hur vi som bolag pratar med våra medarbetare, kandidater och kunder. Värderingarna behöver genomsyra hela verksamheten. Vad står varumärket för och hur lever vi vår kultur?

– Allt måste hänga ihop när det inte längre bara är kunden som är målgruppen! Det ställer helt nya krav på HR-avdelningen. Men tyvärr är de flesta vi intervjuat överens om att HR ofta saknar den kompetens som krävs för att skapa en effektiv kommunikation internt och externt.

Men HR samarbetar väl redan med interna kommunikationsfunktioner?

– Även om samarbetet mellan kommunikation och HR är vanligare idag än för några år sedan, är det fortfarande många HR- och kommunikationsfunktioner som inte samarbetar med varandra i strukturerad form, understryker Helene.

– Fler och fler har förstått att man måste säga samma sak inåt som utåt, att varumärket och arbetsgivarvarumärket måste gå hand i hand. Om man ökar samarbetet mellan funktionerna, eller till och med slår ihop HR & KOM rent organisatoriskt, så går saker snabbare och det krävs mindre samordning.

Vad är det då som hindrar ett vidgat samarbete?

– Framför allt pekar vår undersökning på ”mänskliga” orsaker till att bolag inte har kommit längre vad gäller samarbetet mellan kommunikation och HR. Dels kan det vara krävande att rita om organisationen, dels kan det kännas enklare att låta bli att bjuda in HR eftersom det blir ”jobbigt” och tar mer tid i anspråk.

– Den interna kommunikationen har historiskt sett också haft lägre status än den externa. Först nu när de flesta bolag inser att den interna kommunikationen är av yttersta vikt för värdet som arbetsgivare, har tankarna på ett närmare samarbete slagit rot.

Vilka organisationer har bäst förutsättningar att lyckas med sin internkommunikation?

– Det är de företag och organisationer som har anammat dialogbaserad kommunikation och inser att de behöver öppna upp sin kommunikation, både internt och externt. Företag behöver bli mer transparanta och synliggöra den verklighet som de anställda upplever, eftersom arbetsgivarvarumärket är lika med det varumärke som våra externa kunder möter. Mottagaren av din företagskommunikation bryr sig inte om begreppen internt eller externt, det viktigaste är relevant och angelägen kommunikation.

5 tips för dialogbaserad kommunikation med era anställda

  1. Var inte rädd för att låta dina kollegor tycka till. Välkomna en öppen dialog och låt fler synas och höras. Påminn vid behov om att företagets värderingar gäller, även i en chatt.
  2. Införskaffa tekniken. Det behöver inte vara en helt ny avancerad kommunikationsplattform, ett enklare chattverktyg räcker långt.
  3. Gör er tillgängliga även för medarbetare utan dator och mobil. Kanske exempelvis genom öppna möten där de anställda kan ställa frågor till ledningen?
  4. Utse en dedikerad person som kan moderera, följa upp och svara. Det ska inte ta tre arbetsdagar att få svar.
  5. Engagera hela företaget. Det är inte bara ledningen och HR-funktionen som ska engagera sig.

Veta mer? Som konsultbolag inom både HR och kommunikation är vi på Inhouse dagligen ute och träffar HR- och kommunikationschefer. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om hur ni kan vässa er internkommunikation.

Läs mer »

Fotnot: Denna artikel sponsras av en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny