5 tips för att konfrontera medarbetare på ett utvecklande sätt – HRbloggen.se
Hem » läsvärt, org & ledarskap

5 tips för att konfrontera medarbetare på ett utvecklande sätt

Av den 21 september 2018 942 visningar
LEDARSKAP. Dagens flexibla arbetssätt gynnas av ett utvecklande ledarskap (UL) som bygger på att stärka tillit och motivation. Häri ingår att våga konfrontera sina medarbetare när så krävs. Ann Ljusberg på HumaNova bjuder på sina fem bästa tips.

Utvecklande Ledarskap - konfrontation

De senaste 15 årens hjärnforskning har gett oss 90 % av det vi nu vet om människohjärnan. Detta har i sin tur gett oss en bättre förståelse för våra beteendemönster och nytt bränsle till ledarskapsforskningen.

Gamla modeller tappar kraft
Idag går det att bevisa att ett destruktivt ledarskap är direkt skadligt för människors kreativitet och effektivitet. Hot, rädsla och oro gör oss osäkra och ineffektiva. Även det konventionella ledarskapet, som bygger på krav och belöningar – eller i dagligt tal ”morot och piska” – tappar kraft.

Däremot visar forskningen tydligt att ledarbeteenden med syfte att skapa tillit och motivation ger såväl individuell utveckling som bättre lagarbete – vilket i sin tur leder till ett ökat organisatoriskt resultat.

Agilt och värderingsstyrt
I dagens agila organisationer handlar ledarskap om att sätta en ram för medarbetarna att förhålla sig till. Inom denna ram får teamet sedan självständigt bestämma hur arbetet ska utföras. Ledarens roll blir att coacha och inspirera – hellre än att peta i sakfrågor.

Likaså har en stark kultur med tydliga värderingar visat sig vara en viktig nyckel till såväl medarbetarengagemang som finansiell lönsamhet. Här gäller det för ledare att agera föredöme genom att leva värderingarna.

Högaktuell svensk ledarskapsmodell
I denna kontext passar den svenska ledarskapsmodellen UL – Utvecklande Ledarskap som handen i handsken. Inte minst eftersom den anses vara den modell som fungerar bäst för medarbetare födda på 80- och 90-talet, som har erkänt större behov av coachning och utvecklande feedback än sina äldre kollegor.

UL bygger på amerikanska teorier om ”Transformational Leadership” och utvecklades av Försvarshögskolan tillsammans med forskare och praktiker i slutet av 90-talet. Sedan 2004 används denna evidensbaserade och kvalitetssäkrade modell framgångsrikt i både privat och offentlig sektor.

Ann Ljusberg, HumanovaDet som utmärker Utvecklande Ledarskap jämfört med många andra ledarskapsmodeller, är att ledaren med hjälp av en tydlig etisk och moralisk kompass agerar föredöme för gruppen.

– Att vara en utvecklande ledare innebär att man arbetar med att vara autentisk, att visa personlig omtanke och att jobba med inspiration och motivation, förklarar Ann Ljusberg, som är konceptansvarig för UL på HumaNova – ett väletablerat utbildningsföretag inom personlig, team- och ledarskapsutveckling.

Konfrontation en del av utvecklingen
Utöver att inspirera, motivera och stödja sina medarbetare, ingår även konflikthantering som en av de stora utmaningarna i det Utvecklande Ledarskapet. Hur konfronterar man då medarbetaren på ett utvecklande sätt?

– Första steget är så klart att våga ta tag i det där som skavt lite för länge, uppmanar Ann. En eventuell konfrontation har ett gott syfte, både för den enskilde individen och organisationen som helhet. Om konfrontationen ska fungera utvecklande, gäller det att vara tydlig på ett varsamt sätt.

5 tips för att konfrontera på ett utvecklande sätt

En konflikthantering består förstås av flera delar, men Ann Ljusbergs erfarenhet är att man ofta missar någon av dessa fem punkter i sina konfrontationer:

  1. Gå rakt på sak, var modig. Utmana dig själv: Är jag tydlig? Går jag rakt på sak utan att linda in syftet? Även om din ambition är god, så kan budskapet bli otydligt och fritt för tolkningar.
  2. Konfrontera med värme. Samtidigt som du är tydlig gäller det att visa att du vill personen väl, till exempel: ”Hej Ann, tack för att du kunde komma. Jag går rakt på sak. Den sista tiden har jag upplevt att du drar dig undan övriga gruppen och att du inte levererar samma kvalitet som tidigare. Vad tänker du när jag säger så?”
  3. Dela samma bild. Öka förståelsen genom att hjälpas åt att tydliggöra varandras perspektiv. Exempelvis: Person A berättar sin bild av läget. Person B sammanfattar vad den just hörde A säga. Person A äger sin historia och tydliggör om B har missuppfattat något. Sedan är det B:s tur att berätta sin bild och A:s tur att sammanfatta. Ibland löser man konflikten redan här!
  4. Din mentala box. Tydliggör problemet för dig själv innan du konfronterar. Låt sedan inte X (omedvetet) dra iväg dig från ”boxen” med hjälp av kommentarer som ”Men Micke då? Han levererar ju knappast bättre?” Bemöt, men gå sedan tillbaka till den mentala boxen: ”Just nu vill jag att vi fokuserar på dig, så vi släpper Micke och går tillbaka till dina leveranser.”
  5. Avsluta alltid med att tydliggöra ansvaret. Gör en detaljerad överenskommelse även om det känns lite petigt. Sannolikheten för att det blir en förändring ökar om ni har en gemensam och uttalad plan där individens ansvar är tydligt.
Veta mer?

Utvecklande ledarskap (UL) kan med fördel användas som en del av organisationens chefsutvecklingsprogram. Utbildningen vänder sig till dig som är chef, ledare eller projektledare och önskar skapa en arbetsmiljö som lockar fram det bästa både av dig själv och dina medarbetare.

Läs mer »

Fotnot: Denna artikel sponsras av en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny