Så tillvaratar du möjligheterna med digital onboarding – HRbloggen.se
Hem » digital HR, läsvärt

Så tillvaratar du möjligheterna med digital onboarding

Av den 26 september 2018 942 visningar
ONBOARDING. Få skulle argumentera emot vikten av att ge nya medarbetare en bra start på jobbet. Åsa Einarsson på Loops Education tipsar om hur du skapar en engagerande onboarding-process som ger förutsättningar för kontinuerligt lärande.

Onboarding

En viktig del av organisationens kompetensförsörjning är introduktionen av nya medarbetare. Eller onboarding, som vi med en internationell term numera ofta benämner processen att ge våra kollegor bästa möjliga start på nya jobbet.

En digital läranderesa
Att skapa förutsättningar för kontinuerligt lärande och utveckling är idag en betydande framgångsfaktor. Kontinuerligt lärande stöttar förändringsprocesser, ökar engagemanget, bidrar till att attrahera och behålla talanger – och framtidssäkrar affären.

Åsa Einarsson, Lin EducationHur skapar man då den perfekta onboarding-processen som ger förutsättningar för lärande? Vi tog ett snack med Åsa Einarsson, pedagogisk processledare på Loops Education, som har hjälpt många företag att digitalisera sin onboardingprocess.

– Hur onboardingen ska se ut varierar förstås utifrån organisationens behov, men det finns många strategier och råd som är applicerbara oavsett verksamhet, säger Åsa Einarsson och fortsätter:

– Lärandeprocessen påbörjas redan vid första mötet med en jobbkandidat – och följer sedan den nyanställde medarbetaren genom hela dennes fortsatta utveckling i organisationen. För att korta inlärningstiden, gäller det att jobba med de interna processerna och att ta hjälp av nya digitala möjligheter.

8 tips för en engagerande onboarding

Åsa Einarsson bjuder på åtta tips för att skapa en engagerande onboarding-upplevelse, som gynnar både den nya medarbetaren och organisationen.

  1. Just in time-learning. Samla och paketera kunskap och information i ett lättsmält format och se till att den är tillgänglig för medarbetaren när och varhelst den behövs. Blanda gärna olika typer av metoder och medier som gör det möjligt att ta till sig både djupgående kunskap och ”bite sized” information gällande specifika ämnen vid tillfällen då det passar medarbetaren.
  2. Använd olika medier för att skapa engagerande innehåll. Det är lätt att fastna i vanan att jobba med text och powerpoint-presentationer. Men med dagens teknik och ett bra systemstöd är det idag enkelt att skapa interaktiv kommunikation genom exempelvis video eller podcasts. Många företag väljer idag att påbörja sin digitala onboardingprocess med en personlig hälsning från VD eller ledning om företaget är för stort för att personligen välkomna nyanställda, samt att låta den nya medarbetaren skicka en kort videohälsning för att presentera sig själv.
  3. Skapa balans mellan praktisk information och den sociala aspekten av att vara ny på jobbet. Komplettera gärna fysiska möten som schemalagda formella nätverksmöjligheter och mentorskap, med att introducera olika avdelningar och nyckelpersoner via den digitala onboardingen. Detta ger en överblick av organisationen och alla som arbetar där – utan att kräva omedelbar fysisk närvaro. Och introducerar den nyanställde i en sammanhängande företagskultur! I detta steg jobbar du med fördel med rörliga medier som video.
  4. Inkludera teamperspektivet i planeringen. När ni planerar onboarding av nya medarbetare, fråga er vad teamet behöver för att känna sig trygga med sin nya kollega och vilja engagera sig i att ge denne en bra start och känna sig välkommen.
  5. Uppmuntra feedback under hela processen. Detta hjälper er att identifiera förbättringsområden från första intrycket av ert varumärke och företag, genom rekryteringsprocessen och den första tiden på jobbet. Det är också ett utmärkt tillfälle att fånga upp nyanställdas upplevelser och förväntningar nu och framåt!
  6. Se till att processen går att uppgradera. Vi lever de facto i en snabbföränderlig värld – skapa en onboardingprocess som är lätt att uppdatera och utveckla för att säkerställa att den alltid är aktuell.
  7. Säkra kontinuiteten. En bra och välplanerad onboarding startar redan vid första mötet och sträcker sig långt förbi den första introduktionen. Den ska utgöra ett ramverk som uppmuntrar kontinuerlig utforskning, internt nätverkande och kunskapsdelande – även efter att den nyanställde kommit in i arbetet.
  8. Se bortom onboardingen. Dela med dig av er Learning & Development-strategi och informera om de resurser och möjligheter ni tillhandahåller för kompetensutveckling och fortsatt lärande på företaget.

Nyfiken på hur en digital onboardingprocess kan se ut?

Loops Education delar med sig av en digital mall för onboarding i form av en loop – en digital läranderesa som enkelt anpassas efter ditt företag eller organisations behov. Ta en titt och utforska en onbardingprocess i ett format du inte är van att se den!

Ladda hem mallen »

Fotnot: Denna artikel sponsras av en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny