Test: Är du en medkännande ledare? – HRbloggen.se
Hem » läsvärt, org & ledarskap

Test: Är du en medkännande ledare?

Av den 17 juli 2018 942 visningar
LEDARSKAP. Medkänsla – compassion – har seglat upp som en alltmer eftertraktad egenskap för ett framgångsrikt ledarskap. Så här kan du mäta och träna upp din egen förmåga att leda med både hjärna och hjärta!

Medkännande ledare ger en hjälpande hand

Under senare tid har alltmer uppmärksamhet riktats mot medkänsla och dess betydelse i ledarskapet. Compassionate leadership har blivit ett tema för såväl vetenskapliga studier som artiklar i managementmagasin.

Bidrar till engagemang och tillit
En studie från 2012 visade exempelvis att ledare med hög medkänsla hade mer engagerade medarbetare och att de upplevdes som starkare i sitt ledarskap. Andra undersökningar pekar på att i organisationer med mer medkännande ledare fungerar samarbetet bättre, omsättningen på personal är lägre och medarbetarna är mer tillitsfulla och engagerade.

För ledarna själva är medkänsla en eftertraktad egenskap. När mer än 1 000 ledare från 800 organisationer undersöktes, menade 91 % att medkänsla är mycket viktigt för deras ledarskap. Dessutom skulle 80 % av dem vilja bli mer medkännande – om de bara visste hur det skulle gå till.

Vad handlar medkänsla för ledare om?
Medkänsla är avsikten att bidra till andras lycka och välbefinnande. En medkännande ledare har ett genuint intresse av att se sina medarbetare såväl prestera väl som trivas och utvecklas.

Rasmus Hougaard och Jacqueline Carter, som tillsammans skrivit boken The Mind of the Leader, betonar i en artikel i Harvard Business Review att medkänsla i ledarskapet inte betyder att man är ”mjuk” eller oreflekterat ger medarbetarna det de vill ha. Snarare handlar det om att man ger dem det de behöver, såsom rak och tydlig feedback.

Medkännande ledarskap förutsätter också visdomen och förmågan att vidga perspektivet till det som är gott och hållbart på lång sikt, skriver de också. Medkännande ledarskap handlar därmed om att leda med både hjärna och hjärta.

Verktyg som mäter och utvecklar
Hougaard och Carter presenterar också i sin artikel i Harvard Business Review ett interaktivt utvärderingsverktyg som läsaren kan göra direkt. Resultatet av svaren på 27 korta frågor sammanställs i ett fyrfältsdiagram med axlarna compassion–indifference och wisdom–ignorance. Avslutningsvis ges också några tips på hur man kan utvecklas vidare i sitt ledarskap för att stärka förmågan till medkänsla.

compassionate leadership test

Det sätt att se på medkänsla i ledarskapet som Hougaard och Carter står för, som bland annat innebär att vi alla kan träna upp dessa kvaliteter, har sitt ursprung i den mindfulnessvåg som svept över västvärlden under det senaste decenniet. Det är ett holistiskt sätt att se på ledarskap och organisationsutveckling som också är i linje med forskningen kring faktorerna bakom framgångsrikt och effektivt ledarskap.

En av de organisationer som förespråkar och lär ut medkännande ledarskap är Search Inside Yourself Leadership Institute, SIYLI, som från början var ett initiativ inom Google för att lära ut mindfulness, men som nu är fristående och sprider evidensbaserade metoder till organisationer och företag. Marc Lesser, en av grundarna av SIYLI, menar att kärnan för medkänsla i ledarskapet kan formuleras i tre punkter:

  1. Empatisk förmåga: att kunna känna det någon annan känner.
  2. Kognitiv förmåga: att kunna förstå hur andra tänker samt vilka bevekelsegrunder andra har för sina ståndpunkter.
  3. Motivation: en vilja att anstränga sig för att lösa andras problem och bidra till att de mår bra.

En effekt av att tillämpa mindfulness och medkänsla som ibland lyfts fram, är att det kan bidra till större mod i ledarskapet. I dagens osäkra och riskfyllda miljö drivs ledare och organisationer att fatta beslut utifrån rädsla för vad som kan gå fel eller är ett hot mot den enskilda ledaren och hens organisation – i stället för att söka finna det som är rätt och långsiktigt hållbart.

Peter Fowelin

Peter Fowelin

Skribent, författare och förläggare
Peter Fowelin är en av HR-bloggens återkommande skribenter. Han har länge varit verksam som organisationskonsult, författare & föreläsare och har bl a skrivit ledarskapsboken ”Från motstånd till möjlighet”. Han har en bakgrund som lärare, projektledare och chef och driver sedan 2011 Dana Förlag, med böcker om mindfulness, personligt ledarskap med mera.
Peter Fowelin

@PFowelin

Organisationskonsult, författare och föreläsare. Driver danaforlag.se, med böcker om mindfulness, ledarskap, hjärnforskning m.m.
Peter Fowelin
Peter Fowelin
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , ,

Ingen kommentar »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny