Ambassadörer och kritiker pratar om olika saker – HRbloggen.se
Hem » employer branding, org & ledarskap

Ambassadörer och kritiker pratar om olika saker

Av den 28 juni 2018 942 visningar
MEDARBETARUPPLEVELSE. Finns det egentligen någon magisk formel för att få medarbetare att vilja stanna kvar och bidra i er organisation? Vad skulle medarbetarna själva säga om man frågar? En ny studie tyder på att engagerade medarbetare har andra drivkrafter än de som är missnöjda.

Ambassadörer och kritiker

När allt annat går att kopiera är det medarbetarna som blir er organisations viktigaste tillgång och unika konkurrensfördel. Men tiden då arbetsgivaren kunde nöja sig med att vara just arbetsgivare och att man som medarbetare skulle vara tacksam för sin anställning är förbi.

Gäller att stärka medarbetarupplevelsen
För att lyckas attrahera och behålla rätt medarbetare gäller det att förstå de parametrar som avgör om de blir era ambassadörer eller kritiker. Samt att se till att ni har de strategier som krävs för att arbeta med dessa delar – och på så sätt stärka medarbetarupplevelsen på bästa sätt.

Så vad får egentligen era medarbetare att vilja stanna kvar? Undersökningsföretaget Brilliant Future – en sammanslagning av marknadsledande Netsurvey och Bright Relation – analyserade nyligen cirka 15.000 svenska fritextsvar kopplade till måttet employee Net Promoter Score, eNPS.* Detta mått består egentligen bara av en enda fråga: ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsplats till en vän?”.

Ambassadörerna positiva till kulturen
Ambassadörerna är de personer som har svarat
 9 eller 10 på eNPS-frågan, vilket betyder att de med största sannolikhet skulle rekommendera sin arbetsplats till en vän. Bättre betyg än så kan en arbetsgivare inte få!

Men vad är det då som är så bra? Fritextanalysen visar att ambassadörerna generellt är väldigt positivt inställda till sin arbetsplats och arbetsgivare. I hela 47,2% av alla fritextsvar från ambassadörerna nämns ord som bra, fantastiskt, magiskt, roligt, utmärkt, lysande, tillfredställande, felfritt etc. Orden är då oftast kopplade till företagets värderingar, kultur och atmosfär, tätt följt av utvecklingsmöjligheter, kollegor, trygghet och chef.

Som ambassadör verkar man ha en grundtrygghet i relationen med sin arbetsgivare. Därmed fokuserar man framförallt på kulturen och företagets riktning, snarare än exempelvis relationen med sin närmaste chef.

Ambassadörernas Topp 10-samtalsämnen

 1. Utvecklingsmöjligheter (90 % positiva)
 2. Kollegor (98 % positiva)
 3. Värderingar/kultur/atmosfär (96 % positiva)
 4. Trygghet/stabilitet/tillit (96 % positiva)
 5. Chef (92 % positiva)
 6. Förmåner/lön (95 % positiva)
 7. Arbetsmiljö/arbetsvillkor (95 % positiva)
 8. Ansvar (89 % positiva)
 9. Frihet (88 % positiva)
 10. Påverka (86 % positiva)

Kritikerna fokuserar på det fundamentala
Tittar man istället på kritikerna, det vill säga de som angett 0-3 på eNPS-frågan, så skiljer sig samtalsämnena
åt ganska drastiskt. Som kritiker fokuserar man mera på chefer och ledarskap. En annan utmärkande sak bland kritikerna är att de ofta nämner att saker behöver bli ”bättre”. Då syftar man ofta på lön/förmåner, chefer/ledarskap, arbetsmiljö/arbetsvillkor, kompetens/utvecklingsmöjligheter, mål/tydlighet eller ledningen. Det finns alltså, föga förvånande, ett allmänt missnöje bland kritikerna.

Kritikerna verkar ha en annan prioritetsordning än ambassadörerna. Det är inte längre värderingarna, kulturen och atmosfären som är det viktiga, utan snarare de mer fundamentala delarna av arbetssituationen.

Kritikernas Topp 10-samtalsämnen

 1. Chef/ledarskap (36 % positiva)
 2. Kompetens/utveckling (46 % positiva)
 3. Mål/tydlighet/info (29 % positiva)
 4. Förmåner/lön (39 % positiva)
 5. Ledning (25 % positiva)
 6. Stress/ohälsa (14 % positiva)
 7. Förändring (28 % positiva)
 8. Arbetsmiljö/arbetsvillkor (29 % positiva)
 9. Sluta (28 % positiva)
 10. Ansvar (47% positiva)

* Fotnot: För att få en nyanserad bild av hur anställda ser på sin arbetssituation är analysen gjord oberoende av bransch. Analysen baseras på de medarbetarundersökningar som Brilliant genomförde på svenska under 2016 fram till augusti 2017.

FAKTA: Vad är eNPS?

Employee Net Promoter Score, eNPS, mäts på en skala 0 till 10. Syftet med en enda bred fråga ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsplats till en vän?” är att den fungerar som en temperaturmätare och indikator på hur organisationen mår vid varje enskilt tillfälle. Eftersom den är så bred förmår den fånga upp det allra mesta som påverkar en medarbetare och går lätt att mäta ofta. De som svarar 0-6 räknas som kritiker; de som svarar 7 och 8 räknas som passiva; och de som svarar 9 och 10 räknas som ambassadörer.

Genom att ställa en öppen fråga (frågan anpassas beroende på om man är ambassadör: ”Vad är det som gör [företaget] till en bra arbetsgivare?” eller kritiker: ”Hur skulle [företaget] kunna förbättras som arbetsgivare?”) i anslutning till eNPS-frågan, har medarbetarna möjligheten att uttrycka sina åsikter och arbetsgivaren får således ett mer gediget underlag att jobba utifrån.

Genom att mäta eNPS i kombination med fritextsvar, får man alltså snabbt och effektivt svar på vad i organisationen som skaver och vad som bör göras mer av för att stärka medarbetarupplevelsen på bästa sätt.

Källa: Brilliant Future

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

1 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny