Hjälper eller stjälper rekryteringen ert employer brand? – HRbloggen.se
Hem » employer branding, läsvärt, rekrytering

Hjälper eller stjälper rekryteringen ert employer brand?

Av den 9 maj 2018 942 visningar
REKRYTERING. Vad berättar rekryteringsprocessen egentligen om er som arbetsgivare? Ann-Christine Stafwerfeldt tipsar om fyra sätt att låta kandidatupplevelserna stärka ert employer brand.

kandidatupplevelser under rekryteringen

Mycket tid och resurser läggs ofta på en arbetsgivares varumärke. När kandidaterna väl knackar på och söker en tjänst – vad upplever de då? Är upplevelsen i linjen med era värderingar och kultur?

En undersökning från 2017* visar att 75 % av kandidaterna skulle tacka nej till en attraktiv tjänst på grund av en oprofessionell rekryteringsprocess. Vad kan du göra för att inte bli en av dem som tappar kandidater på grund av dåliga upplevelser under rekryteringen?

1. Testa att söka en tjänst hos er själva

Många har aldrig provsökt jobb hos sig själva. Därför fortsätter jag upprepa detta tips när jag talar eller skriver om kandidatupplevelser: Testa att sätta dig i kandidatsätet och sök en av era tjänster!

Gör ni det så enkelt som möjligt för kandidaten? Hur lång tid det tar det exempelvis att fylla i en ansökan? Går det att söka via mobilen? Efterfrågar ni alltid CV, eller kan det ersättas av LinkedIn-profil eller urvalsfrågor? Om frågor uppstår, är det tydligt vem kandidaten ska kontakta?

Titta även på hela ansökningsförfarandet utifrån ert employer brand. Efterfrågar ni onödiga fakta om kandidaten som kan vara diskriminerande? Är er automatiska återkoppling skriven i linje med den tonalitet ni håller i all annan kommunikation?

2. Underlätta för kandidaterna att komma i kontakt med er

Många kommunicerar idag dagligen via verktyg och sociala medier som Messenger, Viber och Snapchat. Man är van vid att få snabb återkoppling i de flesta situationer – men när man söker jobb ser det ofta helt annorlunda ut.

Var finns ni tillgängliga? Ett telefonnummer där ingen svarar stärker knappast varumärket. Kanske kan ni testa Messenger, ha en livechat på Facebook vissa tider eller något helt annat som passar ert varumärke och era kandidater.

3. Var transparent så att kandidaterna kan utvärdera er

Precis som ni vill göra en bedömning av kandidaterna, vill kandidaterna bedöma er som arbetsgivare. Hur underlättar ni detta för dem?

Jo, genom att vara transparent i alla delar av rekryteringsprocessen: Var tydlig i er beskrivning av rollen och ert bolag, med fördelar såväl som utmaningar. Ge era slutkandidater möjlighet att ta referenser på den potentiella nya chefen, på samma sätt som ni efterfrågar referenser från kandidaten. Visa medarbetarundersökningen och berätta hur ni arbetar med de olika delarna.

En öppen och ärlig dialog stärker förtroendet och ert varumärke. En chef jag träffade berättade att hon brukar visa slutkandidater sin personlighetsprofil och hur den visar sig i hennes ledarskap, med både styrkor och svagheter. Kanske något att testa?

4. Utbilda alla som är involverade i rekryteringsprocessen

I Sverige tas hela 82 % av rekryteringsbesluten av cheferna, jämfört med exempelvis 56 % i Tyskland.** Cheferna förväntas ofta genomföra hela rekryteringsprocessen mer eller mindre på egen hand. En stor del av ert varumärke ligger därmed i chefernas händer under rekryteringsprocessen.

Hur kommunikationen sköts under rekryteringens gång, hur proffsig intervjun upplevs, hur och när återkopplingen sker… Allt påverkar kandidaternas upplevelse av ert varumärke!

Säkerställ därför att alla som är involverade i rekryteringsprocessen utbildas i rekryteringshantverket. Då undviker ni dels att kandidater väljs bort på fel premisser och att alltför många rekryteringar visar sig landa fel. Dels säkrar ni att ert varumärke stärks och inte stjälps i processen.

*Korn Ferry North America Cand Exp Survey Findings, 2017
**Cranet 2015

Digital rekryteringsutbildning för chefer

HOME of Recruitment, ett konsult- och utbildningsföretag inom rekrytering, lanserade nyligen ett onlineverktyg som utbildar och stöttar era chefer i rekryteringen.

Läs mer om utbildningen »

Fotnot: Denna artikel sponsras av en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Ann-Christine Stafwerfeldt
Ann-Christine (Anki) Stafwerfeldt är civilekonom och har arbetat med rekrytering i över femton år. Hon har även arbetat i många år med marknadsföring inom större internationella organisationer. Nu är hon en av grundarna till HOME of Recruitment, ett konsultbolag som stöttar bolag i deras inhouse-rekrytering för att göra dem mer oberoende av externa rekryteringsföretag
Ann-Christine Stafwerfeldt
Ann-Christine Stafwerfeldt

Senaste inlägg av Ann-Christine Stafwerfeldt (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

1 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny