Skräddarsydd kompetens genom Accelerated Learning – HRbloggen.se
Hem » kompetens

Skräddarsydd kompetens genom Accelerated Learning

Av den 23 maj 2018 942 visningar
KOMPETENSUTVECKLING. Dagens utbildningar är ofta irrelevanta då de inte lär ut den praktiska kunskap som behövs i arbetslivet. Accelerated Learning är ett effektivt sätt att skräddarsy kompetens som det råder brist på.

Accelerated Learning

”Skulle du hellre få ett examensbevis från Harvard utan att genomgå själva utbildningen, eller genomgå utbildningen utan att få något examensbevis?”

Citatet är hämtat från denna ledare i Svenska Dagbladet nyligen och syftar på den aktuella boken ”The case against education: why the education system is a waste of time and money”, som har skapat stor debatt. Boken är skriven av amerikanske ekonomiprofessorn Bryan Caplan som menar att dagens utbildningar ofta är irrelevanta då de inte lär ut den kunskap som behövs och kan tillämpas i arbetslivet.

Trots en växande kompetensbrist ser utbildningssystemet i princip likadant ut idag som för hundra år sedan. Vi utbildar oss och inleder sedan en livslång karriär inom valt område. Men i dagens snabba digitala utveckling kan kunskaperna från en flerårig utbildning vara både överflödiga och obsoleta när studenten väl examineras. Därför kommer ett livslångt lärande, där vi vidareutbildar och omskolar oss flera gånger under ett arbetsliv, bli allt vanligare.

Nya utbildningsformer
För att arbetstagare ska kunna vidareutbilda och omskola sig på ett effektivt sätt, utan att det krävs en längre frånvaro från arbetsmarknaden, behövs nya utbildningsformer.

En sådan metod kan vara Accelerated Learning, som har använts på ”coding bootcamps” (intensivutbildningar i programmering) i USA under flera år. Metoden innebär praktiskt lärande i mycket högt tempo och med ständig feedbackdialog. Syftet är att lära ut en specifik kompetens så att deltagarna efter utbildningen kan leverera från dag ett i sin nya yrkesroll.

Accelerated Learning har framför allt använts för att lära ut programmering, men nu ser vi metoden tillämpas inom allt fler områden. På kort tid kan deltagarna omskolas inom bristyrken som redovisningsekonom eller arbetsledare inom byggindustrin.

Skräddarsydd kompetens
Så varför är Accelerated Learning så effektivt? Jo, metoden innebär ett nytt sätt att ta till sig kunskap i en värld som är under en allt snabbare utveckling. För att detta ska bli möjligt måste man först fastställa ”learning outcomes”: Exakt vilken kompetens och vilka förmågor behöver deltagarna i den yrkesroll de utbildas för?

Rätt använt är Accelerated Learning helt enkelt ett sätt att skräddarsy kompetens som är sällsynt på arbetsmarknaden. Samtidigt ska man vara medveten om att metoden inte passar alla. En förutsättning är att deltagarna har rätt motivation och driv för att klara de ofta mycket intensiva utbildningarna.

Precis som många branscher har ”disruptats” de senaste åren är jag övertygad om att utbildningssektorn står på tur. Trots att detta är ett traditionstyngt område väcker nya metoder som Accelerated Learning stort intresse även bland landets största lärosäten. Exempelvis har Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) anammat Accelerated Learning för att intensivutbilda nyanlända programmerare.

Micael Holmström
Micael Holmström är VD på utbildningsföretaget Academy, ett systerbolag till Academic Work. Micael har mångårig erfarenhet av kompetensförsörjning inom IT-branschen och är en återkommande talare och föreläsare inom detta område.
Micael Holmström
Micael Holmström

Senaste inlägg av Micael Holmström (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny