4 sätt för HR att stoppa usla ledare – HRbloggen.se
Hem » hr-arbete, läsvärt, org & ledarskap

4 sätt för HR att stoppa usla ledare

Av den 4 maj 2018 942 visningar
HR-ROLLEN. Uselt ledarskap får kompetenta medarbetare att fly. HR behöver ett nytt uppdrag som etikgeneraler för att skydda organisationen mot destruktiva ledare. Det menar årets Magnus Söderström-pristagare Richard Mårtensson, som pekar på fyra viktiga nycklar för ett sundare ledarskap.

Medarbetare flyr usel chef

Jag möter varje dag många kompetenta och fantastiska ledare ute i landet. Ledare som leder med tillit, som får sina medarbetare att växa och som skapar förutsättningar för framgång. Ledare som är medmänskliga och använder såväl hjärta som hjärna i sin yrkesutövning. All heder till dem, so far so good!

Men det här inlägget ska handla om de där andra, om de ledare som härskar genom att söndra. Om de usla ledare som vi måste undvika, eftersom de är direkt farliga för sin omgivning och för organisationen. Låt mig beskriva några utmärkande varningstecken:

  • Leder genom att skrämmas. Usla ledare leder genom att skrämma sina medarbetare. De sår tvivel och använder rädslan för att få sparken, bli förlöjligad eller degraderad som det främsta sättet att leda. Vanliga kännetecken är fraser som: ”Det uppskattas inte högre upp i organisationen att du prioriterar de frågorna du gör” eller ”Det börjar bli varmt under fötterna för dig. Många ifrågasätter dig.”
  • Försvinner likt ett höstlöv när det blåser snålt. Usla ledare tar aldrig ansvar för någonting. De står längst fram och suger åt sig ära och berömmelse när det går bra, men de försvinner lika fort som ett höstlöv blåser bort när det är tufft. De lyckas alltid ensamma – och låter alltid andra misslyckas. De drar sig inte för att kasta kompetenta underställda chefer till lejonen för att skydda sig själva.
  • Tål inte andra tankebanor än sina egna. Usla ledare lever efter devisen ”Jag har alltid rätt”. De låter aldrig någon annans idéer på riktigt slå igenom. De använder sina manipulativa drag för att påverka och få andra att göra det de ska. Du som har en annan idé, är i den usla ledarens ögon en motståndare som ska krossas.

Men finns de här usla ledarna verkligen på riktigt? Ja, tyvärr gör de det och konsekvenserna av deras ledarskap blir dessvärre att såväl medarbetare som chefer blir oförmögna att fatta svåra – om ens några – beslut.

De usla ledarna skapar otrygghet och missväxt i organisationen genom management by fear. Något som blir påtagligare om det är chefen högst upp som är problemet. Många kompetenta medarbetare och chefer flyr fältet, medan andra blir slavar i en tystnadskultur där verksamhet och lönsamhet blir lidande.

HR:s fyra nycklar
Problemet är större än vad vi vill erkänna och någon måste göra något åt det. För mig är ”någon” HR. HR behöver ett nytt uppdrag som etikgeneraler för att skydda organisationen mot destruktivt ledarskap.

Men hur? Jag menar att HR behöver vara mer självständiga i organisationen. Alltid på organisationens sida, men inte alltid en enskild befattnings förlängda arm. Jag (och mina kollegor) ser fyra viktiga åtgärder som var och en bidrar till en sund kultur, utan plats för usla ledare:

  1. Medmänskligt ledarskap. Ta fram en tydlig ledaridé där ledarens uppdrag är att skapa trygghet för alla anställda utifrån etik, omtanke och professionalitet.
  2. Kompetensbaserad rekrytering. Arbeta alltid evidensbaserat utifrån en kravprofil som du följer hela vägen. Låt ingen få tjänster utan konkurrensutsättning!
  3. Rättvis arbetsmiljö. Skapa en arbetsmiljö som är schysst, transparent och där alla anses vara lika viktiga oavsett befattning.
  4. Rättssäker hantering. Använd rättssäkra metoder för att utreda avvikelser när något går fel.

Men det mest centrala är att HR inte gör usla chefer framgångsrika genom att förblindas av deras charm och ”spela med i spelet”. Det är dags för HR att bli de etikagenter som behövs. Våga vara modiga och visa vägen!

Richard Mårtensson
Richard har i många år arbetat som HR-chef och även kommunikationschef i stora organisationer. Han är numera delägare och seniorkonsult i Human & Heart HR, med visionen ett medmänskligare arbetsliv. Richard har lång erfarenhet av kvalificerade utredningar inom kränkande särbehandling och är också medförfattare till boken ”Kränkande särbehandling - rättssäker utredningsmetodik i arbetslivet”.
Richard Mårtensson
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Ingen kommentar »

1 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny