Nya krav på rehabiliteringsplan – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö, arbetsrätt, läsvärt

Nya krav på rehabiliteringsplan

Av den 6 april 2018 942 visningar
ARBETSRÄTT. Den 1 juli 2018 träder nya rehabiliteringsregler i kraft. Advokat Cecilia Uddman förklarar de nya kraven, som i korthet innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att upprätta rehabiliteringsplan om arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt under minst 60 dagar.

Arbetsrätt - rehabilitering

Reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsplan finns i 30 kap socialförsäkringsbalken. Lagförslaget innebär att det läggs till en ny paragraf som anger att om det kan antas att arbetsförmågan hos arbetstagaren kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar, ska arbetsgivaren upprätta en rehabiliteringsplan senast den dag då arbetsförmågan varit nedsatt i 30 dagar.

Vad detta i praktiken innebär, är att arbetsgivare kommer att bli skyldiga att kunna uppvisa en rehabiliteringsplan senast dag 30 i sjukfrånvaroperioden. Begreppet ”om det kan antas” är ett lågt beviskrav, som innebär att om det finns någon omständighet som talar för att arbetstagaren kommer att vara frånvarande i ytterligare 30 dagar på grund av nedsatt arbetsförmåga, så ska en rehabiliteringsplan upprättas.

Undantag från regeln
Om arbetsgivaren inte har anledning att anta att frånvaron, på grund av nedsatt arbetsförmåga, kommer att uppgå till minst 60 dagar och det senare framkommer att frånvaron blir så lång som 60 dagar, eller längre, är arbetsgivaren skyldig att upprätta en rehabiliteringsplan omgående så snart det står klart att frånvaron kommer att uppgå till minst 60 dagar. Detta kan innebära att rehabiliteringsplanen upprättas först när 60 dagar har passerats om arbetsgivaren inte hade anledning att anta att arbetsförmågan skulle vara nedsatt så länge.

I paragrafen har gjorts undantag för arbetstagare, vars hälsotillstånd är sådant att det står klart att arbetstagaren inte kan återgå till arbete. Det bör då vara klart utrett att arbetstagaren inte kan återgå till arbete och bevisbördan för att undantagsregeln är tillämplig kommer att ligga på arbetsgivaren.

Ska fungera som stöd
Planens främsta uppgift är att vara ett stöd i det arbete som genomförs på arbetsplatsen för att göra det möjligt för arbetstagaren att återgå i arbete. Planen ska innehålla de åtgärder som behövs för att möjliggöra en återgång i ordinarie eller anpassat arbete så snart det är möjligt.

Det är alltså arbetsgivarens åtgärder som ska redogöras för. Det är därför viktigt att planen utformas på ett sådant sätt att den verkligen stöder anpassnings- och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och att den är lätt att följa upp för dem som är berörda (arbetsgivare, arbetstagare och facklig organisation). Om det är uppenbart att arbetstagaren kan återgå i arbete utan några särskilda insatser, så kan planen begränsas till uppgifter om skälen för detta.

Sammanfattningsvis innebär den nya regleringen att en arbetsgivare från och med 1 juli 2018 alltid är skyldig att upprätta en rehabiliteringsplan när det är ovisst om hur länge arbetstagaren kommer att vara frånvarande, och frånvaron inte beror på någon omständighet som kan antas vara övergående på någon enstaka vecka eller då frånvaron beror på permanent nedsatt arbetsförmåga.

Cecilia Uddman

Cecilia Uddman

Advokat/Senior AssociateMAQS Advokatbyrå
Cecilia Uddman är advokat och senior associate på MAQS Malmökontor, där hon arbetat sedan 2010. Hon är utbildad vid Lunds Universitet och hennes expertområden är obestånd, arbetsrätt och bolagsrätt. MAQS Advokatbyrå är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer, med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Cecilia Uddman

Senaste inlägg av Cecilia Uddman (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

  • Patrik skriver:

    Ger de nya reglerna oss som arbetsgivare rätt att ta reda på orsaken till frånvaron?
    Hoppas iaf att det fortfarande finns ett krav på att arbetstagaren ska medverka till sin rehabilitering.

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny