Hur skapar man en innovationskultur? – HRbloggen.se
Hem » digital HR, talent management

Hur skapar man en innovationskultur?

Av den 9 april 2018 942 visningar
TALENT MANAGEMENT. För att vara konkurrenskraftig i digitaliseringens era, krävs både innovationskultur och en vässad talangstrategi. En ny studie av Cornerstone pekar nu på viktiga kopplingar däremellan.

innovationskultur

Vi befinner oss mitt i en digital revolution, där människor och maskiner kan åstadkomma helt andra saker än någonsin tidigare. För att hänga med i den snabba tekniska utvecklingen, måste företag och organisationer både höja den existerande kunskapsnivån och rekrytera helt ny kompetens.

Människor är största hindret
En undersökning genomförd 2017 av IDC och Cornerstone OnDemand, visade att hela två tredjedelar av svenska företag uppger svårigheter att rekrytera och behålla nödvändig kompetens som ett avgörande hinder för digital transformation. Även kulturellt motstånd sätter käppar i hjulet hos 34 % av företagen.

Bästa sättet att motverka dessa hinder, är att bygga en kultur präglad av nyfikenhet och lärande. Organisationer måste uppmuntra disruptiva tankesätt, som utmanar invanda sätt att göra saker på. Det är det som skapar innovation och får verksamheter att utvecklas och växa!

Innovation och talent management
I år har IDC och Cornerstone OnDemand gjort en ny global studie för att ta reda på hur talanghanteringen är kopplad till graden av innovation. Resultatet kommer att presenteras under Cornerstones Innovation Tour den 15 maj i Stockholm, men redan nu kan vi avslöja ett par spännande samband:

  • Organisationer med hög innovation inom produkt och service använder sig i högre grad av kontinuerliga utvärderingar av medarbetare i stället för årliga utvecklingssamtal.
  • Organisationer med låg innovation tenderar att utveckla sina medarbetare genom coaching och mentorprogram.
  • Innovationsnivån påverkar sannolikheten att medarbetare rekommenderar sin arbetsgivare, hur fort de genomgår rekryteringsprocessen, hur de lär sig och hur mycket de samarbetar.

Fyra organisationskaraktärer
Utifrån resultaten av undersökningen, har Cornerstone kunnat dela in organisationer i fyra karaktärstyper med olika nivåer av innovation:

  1. ständig utveckling
  2. stabil, men hög förändringstakt inom produkt & service
  3. rörlig, men förutsägbar
  4. förpliktigad att inte förändras

Vilken organisationstyp jobbar du i? Talanghanteringen bör anpassas därefter!

Innovation Tour 2018

Under Cornerstone OnDemands seminarium den 15 maj i Stockholm får du veta hur du tar fram en talent management-strategi anpassad efter just er organisationskaraktär och affärsbehov. Du får även lära dig nya sätt att minska organisationens motstånd till förändringar.

Medverkar gör bland annat experter från Cornerstone och IBM, samt erfarna ledare från svenska Electrolux, Assa Abloy och SKF. Eventet riktar sig till dig som har en central roll inom HR eller talent management.

Läs mer och anmäl dig här »

Fotnot: Detta är en sponsrad artikel om en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny