Workplace Incivility – ett virus på arbetsplatsen – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö, läsvärt

Workplace Incivility – ett virus på arbetsplatsen

Av den 8 mars 2018 942 visningar
ARBETSMILJÖ. Workplace incivility handlar om subtilt otrevliga beteenden som påverkar arbetsmiljön negativt. Forskningen visar på en stark koppling till välmående, arbetstillfredsställelse, produktivitet och personalomsättning – och att beteendena smittar.

workplace incivility - skitsnack

Har du någonsin passerat en kollega utan att få ett hej tillbaka? Lägger chefen inte så mycket vikt vid vad du säger – eller beter hen sig nedlåtande mot dig? Har några kollegor kanske stuckit iväg för att äta gemensam lunch – utan att fråga dig om du vill följa med?

I så fall har du upplevt det som kallas för Workplace Incivility, ett område som väckt internationellt forskarintresse de senaste 20 åren.

Destruktiva beteenden
Workplace incivility – eller ohövliga arbetsplatsbeteenden – handlar om de subtila men vardagliga negativa beteenden, som utbyts mellan medarbetare på en arbetsplats. De kännetecknas av att intensiteten i beteendena ofta är låg, och att avsikten bakom dem kan uppfattas som otydlig. På så vis skiljer de sig från grövre former av kränkningar, där avsikten att skada kan te sig mer uppenbar, och uttrycken kan vara tydligare.

En ohövlig medarbetare kan till och med vara omedveten om hur de egna handlingarna påverkar andra omkring dem, som att missa att hälsa på någon för att tankarna var någon annanstans.

Vanligt förekommande
Om du känner igen dig i ovan så är det inte särskilt konstigt. En svensk studie visade nämligen på att nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade hade utsatts för någon form av ohövligt beteende av chef eller kollegor under det senaste året. Två tredjedelar av de tillfrågade medgav även att de själva burit sig ohövligt åt mot en arbetskamrat under samma år. Liknande siffror har funnits i amerikanska studier på området.

Med den här typen av subtila beteenden kan det dock vara svårt att bli tagen på allvar. Om man av och till upplever att en kollega inte lyssnar, himlar med ögonen när andra pratar, eller fäller dråpliga kommentarer, så kanske det inte ligger högst upp på ledningens bord att hantera frågan.

Lite får man väl tåla? Eller?
Trots att ohövliga beteenden uppfattas som lågintensiva, så har flera internationella forskningsstudier visat på samband mellan ohövlighet och minskat fysiskt och psykiskt välmående. Det har även visat sig ha en stark koppling till att känna sig mindre tillfredsställd med sitt arbete, processförluster i arbetet, och ökade avsikter att säga upp sig.

Ett flertal studier visar också på att de ohövliga beteendena tycks smitta av sig. Att bli utsatt, eller se någon annan bli utsatt, kan göra att man själv tar efter beteendet. Om det beror på att man tar ut sin frustration på andra, hämnas kollegans illdåd, eller om man helt enkelt blir som man umgås – är ännu inte klarlagt.

Går att motverka
Vad som däremot har visat sig betydelsefullt, är interventioner som syftar till att främja ett hövligare klimat på arbetsplatsen, där man värnar om respekt för varandra och har en god kommunikationssed.

Mycket forskning återstår innan det går att ordentligt utvärdera de fullständiga konsekvenserna och kostnaderna av ohövliga beteenden i arbetslivet. Men en sak står klart redan nu: Hövlighet spelar roll.

För mer läsning i ämnet rekommenderas ”The cost of bad behavior: How incivility is damaging your business and what to do about it” av Christine Pearson och Christine Porath.

Medverka i pilotstudie?

Just nu genomför vår forskargrupp vid Lunds Universitet en pilotundersökning om ohövliga beteenden och arbetsmiljöfaktorer. Deltagande i enkäten är anonymt, och alla svar du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt av forskargruppen.

TILL ENKÄTEN »

Kristoffer Holm
Kristoffer Holm är doktorand vid institutionen för psykologi, Lunds Universitet, och arbetar i en forskargrupp som studerar ohövliga beteendens samspel med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Intresserad av att samarbeta med forskargruppen? Mejla Kristoffer »
Kristoffer Holm

Senaste inlägg av Kristoffer Holm (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny