Så blir HR en strategisk partner i den digitala transformationen – HRbloggen.se
Hem » digital HR, strategisk HR

Så blir HR en strategisk partner i den digitala transformationen

Av den 30 januari 2018 942 visningar
STRATEGISK HR. Organisationen står sig slätt utan en HR-strategi som stödjer uppsatta mål. Här är tre sätt för HR att tydliggöra sin affärskritiska roll i digitaliseringen – och att därmed stärka sin position i ledningen.

Strategisk digital HR - HCM

Den gamla klyschan om personalen som företagets främsta resurs, gäller idag mer än någonsin. Utan rätt människor på rätt plats, sker varken innovation eller framsteg. Och med dagens snabba digitalisering går det inte att stanna upp en minut!

Processer och strategier
HR:s främsta uppgift handlar idag om att förse organisationen med affärskritisk kompetens. En viktig del i detta består av att effektivisera HR-processerna genom att överföra dem till ett modernt och molnbaserat Human Capital System (HCM). Förutom bättre tillgång till strukturerad data, leder automatisering av processerna till att HR får mer tid och kraft till sina strategiska uppgifter.

Frågan är då hur HR kan tydliggöra sin affärskritiska roll – och att därmed stärka sin position i ledningen? En analys av Fosway i samarbete med Cornerstone pekar på följande tre nycklar för en framgångsrik HR-transformation:

1. Tydliggör affärsmålen

För det första behöver HR ha totalkoll på företagets övergripande affärsmål. För varje enskilt HR-projekt, måste mål och KPI:er linjeras med de strategiska affärsmålen.

Alltför ofta hamnar HR i en egen silo vid sidan om, som en separat och mindre viktig verksamhet. Exempelvis ses implementering av ny HR-teknik – såsom migrering av HR-system till molnet – ofta som ett IT-ärende snarare än ett affärsrelaterat projekt.

Problemet beror ofta på att HR själva tar sig an projekt ur ett HR-perspektiv, vilket gör att resten av verksamheten kan få för sig att det inte berör dem. Om vi återgår till exemplet att överföra HR-system till molnet: Även om projektet i sak handlar om konsolidering av system, har det en stor inverkan på resten av verksamheten. Ny teknik ökar ju medarbetarnas engagemang, genom mer användarvänliga gränssnitt och högre transparens kring den personliga utvecklingen. Samtidigt som chefer och ledning får tillgång till personaldata som gör att de kan fatta bättre beslut.

Genom att bättre kommunicera affärsfördelarna för verksamheten, kan HR påvisa sin strategiska inverkan på affären.

2. Urskilj det väsentliga

Många HR-avdelningar ser just användandet av ny teknik som ett sätt att bli mer innovativa. Men se upp! Det coolaste systemet är kanske inte det optimala för verksamheten.

HR måste noggrant välja den lösning som är den mest kompatibla och bäst anpassade för hela organisationens behov. Alltför ofta fattas beslut om nya system baserat på IT:s önskemål, vilket blir ett alldeles för ensidigt perspektiv.

Det finns ingen lösning som passar alla och varje ny teknik har sina fördelar och unika funktioner. HR måste noggrant analysera om dessa fördelar matchar organisationens krav. Det gäller att förstå vad som är viktigt för verksamheten och att sedan kunna urskilja vilken teknik, system eller leverantör som kan erbjuda just dessa möjligheter.

Genom att noggrant analysera affärsnyttan med ett nytt systemstöd, kan HR påvisa sin förståelse för hela verksamhetens behov.

3. Bli mer agil

Att HR vill anamma ny teknik visar tydligt på en förståelse för behovet av att utvecklas. Men på vissa sätt ligger HR (och företag generellt) långt efter. Exempelvis använder mycket få organisationer ännu någon form av AI (artificiell intelligens). Inte heller kan vi förutse vilken annan ny teknik som kommer att revolutionera vårt sätt att arbeta.

Det är helt okej att inte veta. I stället måste HR förbereda organisationen inför framtiden genom att bli mer agil. Med hjälp av slimmade och mer flexibla system, policyer och rutiner kan verksamheten snabbare anpassas efter den senaste tekniken. I vår snabbt föränderliga digitala värld finns inte tid att ersätta hela system med nya. För att hålla jämna steg med förändringstakten, bör HR i stället satsa på successiva anpassningar och tillägg.

Genom att främja innovation och en mer agil organisation, kan HR påvisa sin betydelse för företagets framtida framgång.

Naturligtvis måste HR även fortsättningsvis hantera de personaladministrativa processerna. Men det värde som HR kan tillföra verksamheten är mycket större än så. HR:s unika insikter och kunskaper – parerat med ett mer affärsinriktat tankesätt – gör HR till en strategisk partner att räkna med i den digitala transformationen!


Vill du lära dig mer om HR:s affärsstrategiska roll?

Då ska du anmäla dig till Cornerstones kostnadsfria nordiska webbinarium den 15 februari 2018: ”4 Steps to Transformational HR”
Läs mer här »

Fotnot: Detta är en sponsrad artikel om en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny