Fyra steg på vägen mot digital HR – HRbloggen.se
Hem » digital HR, lön & belöning

Fyra steg på vägen mot digital HR

Av den 11 december 2017 942 visningar
DIGITAL HR. HR måste ta en mer aktiv roll i digitaliseringen och anamma systemstöd som svarar upp mot ökade krav på mobila arbetssätt, självservice och automatiserade processer. Så här utnyttjar du möjligheterna på bästa sätt!

digital hr – mobila arbetssätt

HR-profilen Siri Wikander pekade förra veckan på HR:s nyckeluppgift att möjliggöra organisationens digitala möjligheter. Egentligen ganska självklart, eftersom digitalisering i grunden handlar om beteendeförändring.

Dagens ökade krav på självservice, automatiserade processer och mobila arbetssätt, sätter även press på HR att själva anamma nya och mer användarvänliga systemstöd.

Från passiv till aktiv
Samtidigt visar en internationell studie från Harvard Business Review, att HR-chefer har en lägre digital insikt än organisationens övriga chefer. Många gånger finns dessutom en intern bild av HR som en passiv stödfunktion, utan egen aktiv agenda.

– Det finns ett glapp mellan digital kunskap och det mer traditionella HR-arbetet. Det är en av anledningarna till att HR har svårt att skapa det helhetstänk som krävs för att driva denna fråga internt, förklarar Carin Strindmark som är vd för Knowit HRM.

Ofta lägger HR-organisationen ansvaret på IT och tycks tro att det är systemen som ska ta klivet åt en. Carin Strindmark menar att HR måste ta större plats och våga gå i bräschen – i stället för att vänta på att bli inbjuden.

Anpassa efter mognad och strategiska behov
Hur kan då HR motivera värdet av digitaliseringen – och samtidigt undvika fällorna?

Aditro – med över 50 års erfarenhet av att stötta företag inom löne- och HR-processer – har studerat detta närmare. Det gäller först och främst att ta hänsyn till var företaget befinner sig mognadsmässigt. Risken finns annars att man stressas till att hänga med i utvecklingen bara för att det är en trend.

Vidare handlar det om att välja IT-verktyg utifrån företagets strategi och arbetssätt. Häri ingår exempelvis att inte trötta ut organisationen med en massa roliga appar – utan att någon ens förstår den egentliga nyttan.

Bygg inte processen utifrån systemen
Man måste också vara medveten om att förändring i sig ofta uppfattas negativt av medarbetarna, även om syftet är att förenkla och förbättra. Under en digital transformation är det lätt att skylla på systemet – i stället för att backa bandet och tydliggöra den egentliga intentionen.

För att nyttja digitaliseringens potential fullt ut, krävs alltså både nya kunskaper, processer och verktyg.

FYRA STEG MOT DIGITAL HR

STEG 1
Börja med att kartlägga de enkla processer som skapar störst värde. Prioritera och gör en plan för stegvis förändring genom att dela upp projektet i mindre delar.

STEG 2
Digitalisera eller automatisera transaktionsintensiva processer som tidrapportering, arbetspassbyte mellan kollegor, kvittohantering, ledighetsansökningar och frånvarohantering.

STEG 3
Gå därefter vidare med de mer HR-strategiska processerna som chef- och medarbetarstöd, rekryteringsverktyg eller system för målsättning och medarbetarsamtal.

STEG 4
Utgå alltid från hur arbetet kan förenklas. Var öppen för nya arbetssätt och välj systemstöd som kan bidra till att öka tillgängligheten och rörligheten i din organisation. Utvärdera och utveckla kontinuerligt.

Vill du lära dig mer om digital HR?

Ladda ned hela Aditros whitepaper:
Vad innebär digitaliseringen för HR och hur utnyttjar du möjligheterna på bästa sätt? »

Anmäl dig till webbinariet den 18 januari 2018 kl 13.00:
5 vanliga utmaningar inom HR och hur du löser dem med hjälp av digitalisering »

Fotnot: Detta är en sponsrad artikel om en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

  • Matilda Roth skriver:

    Detta är verkligen intressant och man ser allt fler ändringar inom management som har blivit digitaliserad, samt att arbete har även effektiviserats. Ett bra exempel på ett digital management tool är Asana, för dem som kanske vill ha tips om vilka digitala verktyg man kan använda sig av.

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny