Så förebygger du sexuella trakasserier – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö, jämställdhet, läsvärt

Så förebygger du sexuella trakasserier

Av den 24 november 2017 942 visningar
#METOO. I kölvattnet av #MeToo är det hög tid att se över arbetet mot sexuella trakasserier. Jämlikhetskonsult Lukas Romson tipsar om hur du minimerar riskerna för att era medarbetare utsätts.

#MeToo – sexuella trakasserier

Forskning visar att sexuella trakasserier kan leda till allt från ångest, depression, stress och minskad självkänsla till trötthet, huvudvärk och sömnproblem. Det finns också forskning som visar att det finns ett samband mellan generell kränkande behandling och trakasserier på arbetsplatsen och självmordstankar.

Sexuella trakasserier är alltså ett mycket allvarligt arbetsmiljöproblem, som kan leda till långvariga sjukskrivningar och bestående men för den som utsätts. Sexuella trakasserier är förbjudet enligt diskrimineringslagen och omfattas också av arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsa enligt arbetsmiljölagen.

Tyvärr visar MeToo att det är betydligt vanligare än många ansvariga trott och att det förekommer i alla branscher. Du kan med andra ord utgå från att det förekommer sexuella trakasserier även i din organisation. Men också från att det går att göra mer för att motverka dem – och för att stötta offren. Nu är ett bra tillfälle att verkligen ta tag i frågan!

Omedelbara åtgärder

 • Informera all personal om att ledningen ser allvarligt på sexuella trakasserier och berätta om hur man anmäler.
 • Kontrollera att lagen följs. Det måste finnas riktlinjer mot trakasserier och sexuella trakasserier. Det måste också finnas nedskrivna rutiner för vad som skall göras rent konkret om sådant anmäls.
 • Klargör tydligt att man aldrig rör någons kropp utan samtycke annat än för att förhindra olyckor. Den ”vänskapliga kramen” utnyttjas alltför ofta av de som vill kladda på kollegor!
 • Föregå med gott exempel! Om VD tydligt stöttar ett upprop inom den egna branschen skickar det signaler till medarbetarna om att det är okey att lyfta problem man själv upplevt. Och att sexuella trakasserier är oacceptabelt.

På längre sikt

 • Gör det lätt att anmäla sexuella trakasserier! Anmälaren ska känna sig trygg i att den kommer bli tagen på allvar, bli lyssnad på och om det behövs få adekvat stöd och hjälp av HR eller företagshälsovården. Alla ärenden måste utredas, enligt lag!
 • Se till att nyckelpersonal känner till grundläggande regler och begrepp. Det är viktigt att anmälningar om sexuella trakasserier utreds enligt reglerna i diskrimineringslagen, så den utsatta har en chans till upprättelse. Skilj på trakasserier och sexuella trakasserier, de förra har samband med en diskrimineringsgrund och de senare med sexuellt beteende från förövaren.
 • Håll riktlinjerna mot sexuella trakasserier levande! Tala om frågorna på APT, skapa möjligheter till samtal på konferenser och i fikarummet, tipsa om bra artiklar och TV-program och koppla till riktlinjerna. Informera alltid nyanställda om dem.
 • Skapa en policy om att man inte kommenterar kollegors utseenden och kroppar annat än om man vet att det är okey för kollegan. Inkludera den i värdegrundsarbetet.
 • Reflektera över härskartekniker. Hur vanligt är det att kvinnor som grupp omtalas på ett sexuellt sätt? Eller att en enskild kollega objektifieras på det sättet? Hur vanligt är det med sexistiska skämt? Se till att chefer säger ifrån!
 • Se över den digitala arbetsmiljön, särskilt för medarbetare som tar emot synpunkter via mail från kunder eller medborgare.
 • Säkerställ att anställda i serviceyrken vet hur de ska hantera sexuella trakasserier från kunder. Poängtera att sådana trakasserier också bör anmälas och utredas.
 • Undvik osäkra anställningar, de ökar risken för sexuella trakasserier.
 • Se över alkoholpolicyn. Många allvarligare sexuella övergrepp sker under alkoholpåverkan.
 • Lägg in arbetet mot sexuella trakasserier i det långsiktiga likabehandlingsarbetet. Detta bör i sin tur ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Tips på fördjupning:
Naiti del Sante, Sonja Schwarzenberger/ TCO (2013) Bryt tystnaden – en handbok om sexuella trakasserier
HR-bloggens seminarium om hur vi motverkar kränkningar på jobbet »

Lukas Romson

Lukas Romson

Jämlikhetskonsult och transexpertRätt Olika
Lukas har juristutbildning, har arbetat normkritiskt med personalutbildningar i åtta år och har engagerat sig ideellt i transpolitik i sjutton år. Just nu skriver han på en bok om transinklusivt likabehandlingsarbete i arbetslivet.
Lukas Romson
Lukas Romson

Senaste inlägg av Lukas Romson (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

 • Krister skriver:

  Det är märkligt och skrämmande att alla dessa självständiga och självsäkra (ofta kända) kvinnor gjort sig själva till hjälplösa,
  tigande offer.

  • ”Gjort sig själva”?
   Förövarna gjorde dem till brottsoffer, men det gör inte att de inte kan vara självständiga och självsäkra i de andra delarna av deras liv.

   Vad hade du tyck att kvinnorna borde gjort annorlunda menar du?

  • Lukas Romson skriver:

   Du missförstår helt vad MeToo handlar om uppfattar jag. När ett brottsoffer öppet berättar om ett skambelagt brott hon (för det är ofta en kvinna, när vi talar om sexuella övergrepp)tidigare förtigit så gör hon precis motsatsen mot det du tror.

   Hon återupprättar sig själv och lägger skulden där den hör hemma, på förövaren.

   Det är också därför som MeToo blir så känsligt för de män som håller och har hållit förövarna om ryggen. För skulden är också deras. Samhället är fullt av män som erhållit fördelar genom att blunda, tiga eller se genom fingrarna när en kollega, chef, anställd eller vän tagit sig friheter med kvinnors kroppar eller rent av begått tydliga brott.

   Det är jobbigt för många att erkänna, men ett viktigt uppvaknande. Vi mår alla bättre av ett samhälle som respekterar allas kroppar, oavsett kön.

 • Maria Larsson skriver:

  Jag är en kvinnlig doktorand vid SU och jag blev anklagad för att ha sex med min handledare. Det skedde i kafferummet och 7 anställda på institutionen gick plötsligt till ett aggressivt, verbalt angrepp mot mig:

  ”Du ska inte ligga med professorn!”
  ”Men jag sa att du inte ska ligga med professorn!”
  ”Men alla här vet att du knullar jättemycket med professorn, hela tiden!”
  ”Men det spelar ingen roll vad du säger, för vi vet i alla fall att du och professorn knullar jättemycket med varandra, hela tiden!”
  ”Men vi vet precis allting om ditt och professorns knullande!”
  ”Men varför knullar du inte?”

  Det finns absolut ingen sanning i ovanstående sex-anklagelser och jag protesterade verbalt mot alla sexanklagelser. Personalen som var närvarande i kafferummet hånskrattade hela tiden och nickade och höll med. Jag är överhuvudtaget inte sexuellt aktiv och har inget förhållande med min handledare och inte med någon annan, heller.
  Jag anser att det hela var grovt förtal. Grovt pga att det var sexuella anklagelser. Sådant här ska inte kunna hända på ett svenskt universitet!

1 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny